2 000 CVE (kapverdské escudo)

CVE2000P74*2014*S8

Kapverdská republika

Základní informace

SWCPM: P#74
Emise: 2014
Datum: 05.07.2014
Materiál: papír
Převládající barva: oranžová
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: vertikální ascendentní Σ6-digit
Sériové číslo B: horizontální ascendentní Σ6-digit
Signature No.: 8
Signatura A: Carlos Augusto de Burgo
Signum A: O Governador
Signatura B: Dr. Manuel Pinto Frederico
Signum B: O Administrador

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní vlákna:
Mikropísmo: pozitivní
Značka pro nevidomé:
Profilometrické pole: pozitivní
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:

Averz


Horizontální orientace bankovky, plocha rozdělena do dvou panelů v poměru 1:2. Všechny opisy uvedeny v portugalském jazyce.

Menší levý panel v podkladu s barevným gradientem od světle modré do oranžové barvy.

(1) Od horního levého rohu tohoto panelu horizontálně uveden název emitenta „Banco de Cabo Verde“ v tmavě červené a fialové barvě. 

(2) Horní řádek je zakončen hmatovou značkou pro nevidomé v tmavě fialové barvě.

 

Obrázek 1 A) hmatová značka pro nevidomé. B) mikropísmo
Obrázek 1 A) hmatová značka pro nevidomé. B) mikropísmo

(3) Od pravého rohu vertikálně orientované ascendentní Σ6 sériové číslo s prefixem v červené barvě, UV pozitivní: změna na oranžovou.

(4) Podél celého pravého okraje mikropísmo s textem: DOIS MIL ESCUDOS BANCO DE CABO VERDE ve světle hnědé barvě.

(5) Souběžně s dolním okrajem panelu ve dvou řádcích nominální hodnota číslice „2000“ a pod ní název měny „escudos“ v tmavě červené a fialové barvě.  

(6) Soutisková modro – okrová značka ve tvaru otisků bosých chodidel symbolicky odkazuje na skutečnost, že téměř všechny svá vystoupení absolvovala zpěvačka bosá, a byla proto nazývána „Bosonohá diva“.

(7) Střed levého panelu je vyplněn nesouhlasným portrétním vodotiskem s mikrofonem Cesarií Évory.


Větší panel je opět v podkladu polychromně zbarven s gradientem od oranžové, žluté, zelené k modré barvě.

Obrázek 3  A1) Holografický pruh s houslovým klíčem, notou a mikrofonem.  A2) zobrazení změny houslového klíče na číslici 2000, B) Pole s profilometricky pozitivním obrazem karety obrovské
Obrázek 3 A1) Holografický pruh s houslovým klíčem, notou a mikrofonem. A2) zobrazení změny houslového klíče na číslici 2000, B) Pole s profilometricky pozitivním obrazem karety obrovské

(8) Horní a dolní okraj většího panelu zaujímá pruh mikropísma s textem: Cesaria Evora 

(9) Pravý okraj bankovky zaujímá světle modrý pruh šíře xx mm, kterém je dobře patrný efekt

(10) Dominantním ochranným prvkem averzu je vertikální kompaktní holografický pruh šíře 12 mm lokalizovaný přibližně v polovině bankovky s opakujícím se motivem noty, houslového klíče a mikrofonu. Při otáčení obrazu ve vodorovné rovině je houslový klíč nahrazen číslicí 2000 a mění se barva z modré na zlatou. Mikrofon je galvanoplastikou.

(11) Do pravého horního rohu panelu je situováno pole se sklopným efektem, při natočení obrazu se zobrazuje číslice 2000.


(12) Pod tímto ochranným prvkem se nachází zelené profilometrické pozitivní pole s kresbou karety obrovské.

(13) Poslední část pravého okraje panelu zaplňuje vertikálně orientovaná fialová číslice 2000 a text bílým písmem „A lei pune contrafactor“ (Padělání je trestné). 

(14) Souběžně s dolním okrajem panelu v pravém rohu se nachází horizontálně orientované ascendentní 6-místné sériové číslo s préfixem ## v černé barvě, UV negativní.

Obrázek 4  A) partitura melodie stylu morna, B) číslice 2000
Obrázek 4 A) partitura melodie stylu morna, B) číslice 2000

© 2019 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace