Africké bankovky

Toto jsou soukromé nekomerční webové stránky
věnované notafilii afrického kontinentu.

Bankovky jsou popisovány z hlediska jejich námětů, motivů a informací o afrických reáliích. Okrajově jsou popsány identifikační údaje a bezpečnostní a ochranné prvky. Technickou stránkou bankovek a katalogizací se zabývají podrobně jiné specializované weby. Pro sběratele afrických bankovek (ale nejen pro ně) by tyto stránky mohly sloužit jako rychlý informační zdroj na úrovni amatérské afrikanistiky.

Informace jsou čerpány z otevřených zdrojů a dostupné literatury. Data jsou vždy ověřována komparací z několika zdrojů. U použitých fotografií (originálních předloh a ilustračních snímků), grafů nebo nákresů v článcích je vždy uveden autor a zdroj, jsou-li dohledatelné.

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace