5 000 BIF (burundský frank)

BIF5000P53*2015*S37

Burundská republika

Základní informace

SCWPM: P#53
Emitent: Banque de la Republique du Burundi (BRB)
Emise: 2015
Datum: 15.01.2015
Materiál: hybrid
Rozměry: 138 x 69
Převládající barva: modrá
Tiskárna: FC Oberthur
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Hn*## + Σ7 digit*bUV-
Sériové číslo B: A*Hn*# + Σ7 digit*bUV+g
Signature No.: 37
Signatura A: Jean Gaspar Ciza
Signum A: Le Gouverneur
Signatura B: Melchior Wagara
Signum B: Le 1° Vice-Gouverneur

Ochranné a bezpečnostní prvky

Bezpečnostní proužek: okénkový obdélníkový UV pozitivní
Bezpečnostní vlákna:
Iridiscentní pole:
Mikropísmo: pozitivní
Značka pro nevidomé:
Profilometrické pole: pozitivní
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg1

BIF5000P53*2015*S37  


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky rozdělen přibližně do dvou panelů v poměru 1:1, převládající barva modrá. List bankovky je členěn relativně úzkými světlými pruhy vedenými souběžně s horním a dolním okrajem bankovky a na ploše jsou patrny různě velké geometrické obrazce (kruh, čtverec, obdélníky). Všechny opisy v kirundi. Difuzně UZ pozitivní multichromatická vlákna.

(1) Levý horní roh je opatřen nominálem „5000“ a opisem „amafaranga ibihumbi bitanu“ (pět tisíc franků). (2) Následuje zobrazení buvola kaferského (Syncerus caffer) a pod ním (3) státní znak Burundi (BI-COA-01) umístěný do kruhové pečeti s opisem státního motta v kirundi „Ubumwe – Ibikorwa - Amajambere“ (Jednota – Práce – Pokrok). (4) Souběžně s horním okrajem panelu probíhá již zmíněný užší pruh tvořený pozitivním mikropísmem – opakující se název emitenta oddělený grafickou značkou "IBANKIYAREPUBLICAYUBURUNDI". (pravděpodobně záměrná chyba v opisu kirundi – místo republika psáno republica)

(5) Levý panel je zakončen intermitentním kovovým bezpečnostním proužkem s demetalizovaným mikroobrazem čelně hledící hlavy skotu a akronymem emitenta „BRB“ v opozičním postavení. Při otáčení bankovkou kolem vertikální osy je proužek metalicky zbarven do stříbra a mědi, v protisvětle se proužek jeví jako kompaktní, pod UV nasvícením jako intermitentní a výrazně multichromatický. 

1 A) Horní pruh tvořený pozitivním mikropísmem opisu "IBANKIYAREPUBLICAYUBURUNDI" oddělených grafickou značkou. B) Dolní širší pruh pozitivního mikropísma "BRB5000".
1 A) Horní pruh tvořený pozitivním mikropísmem opisu "IBANKIYAREPUBLICAYUBURUNDI" oddělených grafickou značkou. B) Dolní širší pruh pozitivního mikropísma "BRB5000".

V dolní části levého panelu se nachází širší horizontální pruh (6) tvořený pozitivním mikropísmem akronymu emitenta a nominálu „BRB5000“. (7) Nad pruhem soutisková značka ve tvaru ryby a pod pruhem (8) sériové číslo: A*Hn*##+Σ7 digit*bUV-.     

(9) Podél levého okraje čtyři čtverečky hmatové značky pro nevidové. (10) Střed panelu vyplňuje souhlasný portrétový vodoznak prezidenta Melchiora Ndadaye a elektrotyp akronymu emitenta „BRB“. (11) Vpravo od vodoznaku je lokalizováno UV pole zobrazují čelně hledící hlavu skotu (obr.4A)

2 A) Hmatová značka pro nevidomé B) Souhlasný zrcadlový portrét prezidenta Melchiora Ndadaye a elektrotyp emitenta "BRB".
2 A) Hmatová značka pro nevidomé B) Souhlasný zrcadlový portrét prezidenta Melchiora Ndadaye a elektrotyp emitenta "BRB".

(12) Většinu plochy averzu zaujímá hlavní motiv bankovky, kterým je skupina bubeníků Abatimbo. (BI-53-01)  

3 A) Hlavní motiv averzu – skupina bubeníků Abatimbo při tradiční produkci. B) horní červená šipka směřuje k obrazu buvola, dolní červená šipka k čelně hledící hlavě skotu
3 A) Hlavní motiv averzu – skupina bubeníků Abatimbo při tradiční produkci. B) horní červená šipka směřuje k obrazu buvola, dolní červená šipka k čelně hledící hlavě skotu

 (13) Souběžně s horním okrajem pravém panelu je umístěn opis emitenta: Ibanki ya Republika Y´Uburundi (Banka republiky Burundi). Pod ním pokračující horní pás identického mikropísma z levého panelu a (8) sériové číslo: A*Hn*##+Σ7 digit*blUV+bl.

4  A) UV pozitivní obraz čelně hledícího skotu na averzu B) horizontální modré sériové číslo měnící se pod UV nasvícením na „neonově modré“. Difuzně UV pozitivní vlákna.
4 A) UV pozitivní obraz čelně hledícího skotu na averzu B) horizontální modré sériové číslo měnící se pod UV nasvícením na „neonově modré“. Difuzně UV pozitivní vlákna.

(14) Podél pravého okraje bankovky je zřejmý 15 mm široký vertikální iridescentní pruh s negativním opisem vertikálně orientovaného nominálu „5000“. (15) Do pruhu zasahuje v pravém horním roku prostý souhlasný státní erb s čelně hledící stylizovanou hlavo lva a (16) pod ním obraz košíku „agaseke“. V případě erbu se jedná o šedou metalizaci technologií „Arc-en-ciel“® při náklonu bankovky vytvářející šedé a růžové vertikální pruhy, v případě košíku jsou použity techniky OVMI a „Dynamic“®, při náklonu bankovky se zobrazuje pohybující se vertikální pruh měděné iridescence. Současně lze na těle bubnu detekovat akronym „BRB“, profilometricky pozitivní.  

(17) Souběžně s dolním okrajem pravého panelu je nominál „5000“ a pruh pozitivního mikropísma s inkorporovaným opisem „Uwuzokwigana Iyi Noti Azopfungwa“, na kterém je položena (18) státní vlajka Burundi. (BI-FLG-01)

5 A) Proutěný košík "agaseke" s profilometricky pozitivním akronymem "BRB" B) Při otáčení bankovkou se zobrazuje vertikální pohyblivý iridescentní pruh měděného zabarvení.
5 A) Proutěný košík "agaseke" s profilometricky pozitivním akronymem "BRB" B) Při otáčení bankovkou se zobrazuje vertikální pohyblivý iridescentní pruh měděného zabarvení.


Reverz horizontálně orientované bankovky je stejně graficky rozdělen jako averz přibližně na dva panely v poměru 1:1, převládající barva modrá. List bankovky nese rovněž pruhy vedené souběžně s horním a dolním okrajem bankovky a na ploše jsou patrny různě velké geometrické obrazce (kruh, čtverec, obdélníky). Všechny opisy ve francouzském jazyce. Difúzně UZ pozitivní multichromatická vlákna.

(19) Celou centrální část levého panelu zaujímá obrysová mapa Burundi, jejíž plocha je vyplněna pohledem do nespecifikované horské krajiny. (20) Nad horním pruhem mikropísma „BRB5000“ je uveden název emitenta „Banque da la Republique du Burundi“

6 A) Obrysová mapa Burundi s pohledem do nespecifikované horské krajiny. B) Horní užší proužek mikropísma "BRB5000"
6 A) Obrysová mapa Burundi s pohledem do nespecifikované horské krajiny. B) Horní užší proužek mikropísma "BRB5000"

V dolní části levého panelu se nachází širší horizontální pruh (20) vytvořený pozitivním mikropísmem „BRB5000“. (21) Na hranici s pravým panelem je na pruhu uveden datum emise: 15-01-2015.

(22) V levém dolním rohu nominál hodnota „5000“ a nad ní UV pozitivní pole (23) s nominálem a akronymem emitenta „BRB“.

7 A) Dolní širší pruh v levém panelu s mikropísmem „BRB5000“ B) Tentýž pruh v pravém panelu pokračuje jako plocha s mikro ornamenty.
7 A) Dolní širší pruh v levém panelu s mikropísmem „BRB5000“ B) Tentýž pruh v pravém panelu pokračuje jako plocha s mikro ornamenty.

(24) V pravém horním rohu reverzu bankovky rovněž nominál „500“ a opis „cinq mille francs“.         

(25) V pravém dolním rohu je logo „Banque da la Republique du Burundi“ a (26) vlevo od něj soutisková značka, při UV nasvícení s kolorizací. Dolní pruh, přecházející z levého panelu, je v této části tvořen grafickými ornamenty. (27) Zcela při dolním okraji bankovky v centru opis „Le contrefacteur est puni de servitude penale“ (Padělatel je trestán dle zákona), pod UV nasvícením se barva mění na zelenou.

(28) Podél levého okraje pravého panelu se nacházejí dvě signatury a signa: Jean Gaspar Ciza - Le Gouverneur a Melchior Wagara - Le 1° Vice Gouverneur. (29) Pod UV nasvícením v této lokalizaci je patrný multichromatický bezpečnostní proužek, UV pole s nominálem a „5000“ a akronymem emitenta „BRB“ a nakonec 3 UV pozitivní geometrické vzorce: čtverec, kruh a obdélník. 

8 A) UV pole v levém panelu reverzu B) UV pole podél levého okraje pravého panelu, bezpečnostní proužek a kolorizovaná soutisková značka.
8 A) UV pole v levém panelu reverzu B) UV pole podél levého okraje pravého panelu, bezpečnostní proužek a kolorizovaná soutisková značka.

(30) Střed panelu v protisvětle obsahuje souhlasný portrétový vodoznak prezidenta Melchiora Ndadaye a elektrotype akronym emitenta „BRB“

9 A) Intermitentní bezpečnostní proužek při náklonu bankovky patrný stříbrný a měděný lesk. B) Demetalizovaný proužek s čelně hladící hlavou skotu a akronymem BRB v opozičním postavení. C) Při pozorování v protisvětle se jeví proužek jako kompaktní D) Pod UV nasvícením výrazná kolorizace. D) Iridescentní vertikální pruh s negativním nominálem „5000“, státní erb vytvořený technologií  „Arc-en-ciel“® (patrny šedé a růžové pruhy) a vertikální pohybující se třpytivý pruh na košíku „asageke“. 


© 2023 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace