500 BIF (burundský frank)

BIF500P50*2015*S37

Burundská republika

Základní informace

SCWPM: P#50
Emitent: Banque de la Republique du Burundi (BRB)
Emise: 2015
Datum: 15.01.2015
Materiál: hybrid
Rozměry: 120 x 60 mm
Převládající barva: oranžová
Tiskárna: FC Oberthur
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Hn*## + Σ7 digit*bUV-
Sériové číslo B: A*Hn*## + Σ7 digit*rUV-
Signature No.: 37
Signatura A: Jean Gaspar Ciza
Signum A: Le Gouverneur
Signatura B: Aimee Laurentine Kanyana
Signum B: Le 2° Vice-Gouverneur

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový obdélníkový s demetalizovaným textem, UV pozitivní
Iridiscentní pole:
Mikropísmo: pozitivní
Inkoust: Opticky variabilní inkoust (OVI)
Značka pro nevidomé:
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg1

BIF500P50*2015*S37                                                                                             


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky rozdělen přibližně do dvou panelů v poměru 1:1, převládající barva oranžová. List bankovky je dále členěn relativně úzkými světlými pruhy mikropísma vedenými souběžně s horním a dolním okrajem bankovky a na ploše jsou patrny různě velké geometrické obrazce (kruh, čtverec, obdélníky). Všechny opisy v kirundi. Difuzně UZ pozitivní multichromatická vlákna.

(1) Levý horní roh je opatřen nominálem „500“ a opisem „amafaranga amajana atanu“ (pětset franků). (2) Následuje zobrazení krokodýla nilského (Crocodylus niloticus) a pod ním (3) státní znak Burundi (BI-COA-01) umístěný do kruhové pečeti s opisem státního motta „Ubumwe – Ibikorwa - Amajambere“ (Jednota – Práce – Pokrok). (4) Souběžně s horním okrajem panelu probíhá již zmíněný užší pruh tvořený pozitivním mikropísmem – opakující se název emitenta oddělený grafickou značkou "IBANKIYAREPUBLICAYUBURUNDI". (pravděpodobně záměrná chyba v opisu kirundi – místo republika psáno republica)

(5) Levý panel je zakončen intermitentním kovovým bezpečnostním proužkem s demetalizovaným mikroobrazem čelně hledící hlavy skotu a akronymem emitenta „BRB“ v opozičním postavení. Při otáčení bankovkou kolem vertikální osy je proužek metalicky zbarven do barvy stříbra a mědi, v protisvětle se proužek jeví jako kompaktní, pod UV nasvícením jako intermitentní a výrazně multichromatický. 

1 A) Horní pruh tvořený pozitivním mikropísmem opisu "IBANKIYAREPUBLICAYUBURUNDI" oddělených grafickou značkou. B) Dolní širší pruh pozitivního mikropísma "BRB500".
1 A) Horní pruh tvořený pozitivním mikropísmem opisu "IBANKIYAREPUBLICAYUBURUNDI" oddělených grafickou značkou. B) Dolní širší pruh pozitivního mikropísma "BRB500".

V dolní části levého panelu se nachází širší horizontální pruh (6) tvořený pozitivním mikropísmem akronymu emitenta a nominálu „BRB500“. (7) Nad pruhem soutisková značka ve tvaru ryby a pod pruhem (8) sériové číslo: A*Hn*##+Σ7 digit*bUV-.     

(9) Podél levého okraje čtvereček hmatové značky pro nevidové. (10) Střed panelu vyplňuje portrétový vodoznak prince Louise Rwagasore a elektrotyp akronymu emitenta „BRB“. (11) Vpravo od vodoznaku je pod UV nasvícením lokalizováno UV pole zobrazují čelně hledící hlavu skotu (obr.4A)

2 A) Hmatová značka pro nevidomé B) Vodoznak - portrét prince Louise Rwagasoreho a elektrotyp akronymu emitenta "BRB".
2 A) Hmatová značka pro nevidomé B) Vodoznak - portrét prince Louise Rwagasoreho a elektrotyp akronymu emitenta "BRB".

(12) Většinu plochy averzu zaujímá hlavní motiv bankovky, kterým je větvička kávovníku arabského (Coffea arabica), významného vývozního produktu burundské zemědělské ekonomiky.

3 A) Hlavní motiv – větvička kávovníku arabského (Coffea arabica) B) Dekorativní podklad, červené šipky směřují k obrazu krokodýla.
3 A) Hlavní motiv – větvička kávovníku arabského (Coffea arabica) B) Dekorativní podklad, červené šipky směřují k obrazu krokodýla.

(13) Souběžně s horním okrajem pravém panelu je umístěn opis emitenta: Ibanki ya Republika Y´Uburundi (Banka republiky Burundi). Pod ním pokračující horní pás identického mikropísma z levého panelu a (8) sériové číslo: A*Hn*##+Σ7 digit*rUV-.

(14) Podél pravého okraje bankovky je zřejmý 15 mm široký vertikální iridescentní pruh s negativním opisem vertikálně orientovaného nominálu „500“. (15) Souběžně s ním je další obdélníkové pole, v dolní části zakončené čelně hledící hlavou skotu (16). Oba komponenty jsou realizovány technologií Arc-en-ciel® a Dynamic®, při náklonu bankovky vytvářejí zelené a růžové vertikální pruhy, v případě obdélníkového pole je objevuje latentní obraz akronymu „BRB“.                                              

(17) Souběžně s dolním okrajem pravého panelu je nominál „500“ a pruh pozitivního mikropísma „BRB500“ s inkorporovaným opisem „Uwuzokwigana Iyi Noti Azopfungwa“ (Padělatel je trestán dle zákona). Vpravo od opisu je na pruhu položena (18) státní vlajka Burundi. (BI-FLG-01)

4  A) UV pozitivní obraz hlavy čelně hledícího skotu na averzu B) horizontální obdélníková plocha a opět motiv čelně hledící hlavy skotu, oba komponenty zpracovány technologií Arc-en-ciel® a Dynamic®.
4 A) UV pozitivní obraz hlavy čelně hledícího skotu na averzu B) horizontální obdélníková plocha a opět motiv čelně hledící hlavy skotu, oba komponenty zpracovány technologií Arc-en-ciel® a Dynamic®.


Reverz horizontálně orientované bankovky je stejně graficky rozdělen jako averz přibližně na dva panely v poměru 1:1, převládající barva oranžová. List bankovky nese rovněž pruhy vedené souběžně s horním a dolním okrajem bankovky a na ploše jsou patrny různě velké geometrické obrazce (kruh, čtverec, obdélníky). Všechny opisy ve francouzském jazyce. Difúzně UZ pozitivní multichromatická vlákna.

(19) Celou centrální část levého panelu zaujímá obrysová mapa Burundi, jejíž plocha je vyplněna pohledem na rybáře na vlnách jezera Tanganiyka. (20) Nad horním pruhem mikropísma „BRB500“ je uveden název emitenta „Banque da la Republique du Burundi“

5 A) Obrysová mapa Burundi s pohledem na rybáře na jezeře Tanganiyka. B) Horní užší proužek mikropísma "BRB500", červená šipka vpravo směřuje k obrazu krokodýla, vlevo k čelně hledící hlavě skotu.
5 A) Obrysová mapa Burundi s pohledem na rybáře na jezeře Tanganiyka. B) Horní užší proužek mikropísma "BRB500", červená šipka vpravo směřuje k obrazu krokodýla, vlevo k čelně hledící hlavě skotu.

(21) V dolní části levého panelu se nachází širší horizontální pruh tvořený grafickými ornamenty. (22) Na hranici s pravým panelem je na pruhu uveden datum emise: 15-01-2015.

(23) V levém dolním rohu nominál hodnota „500“ a nad ní při UV nasvícení UV pozitivní pole s nominálem a akronymem emitenta „BRB“.

5 A) Dolní širší pruh v levém panelu s grafickými ornamenty, které jsou identické i vpravo B) Grafický ornament v dolním širším pruhu pravém panelu a 8 vertikálních descendentních řádků negativního mikropísma „BANQUEDELAREPUBLIQUEDUBURUNDI“.
5 A) Dolní širší pruh v levém panelu s grafickými ornamenty, které jsou identické i vpravo B) Grafický ornament v dolním širším pruhu pravém panelu a 8 vertikálních descendentních řádků negativního mikropísma „BANQUEDELAREPUBLIQUEDUBURUNDI“.

(24) V pravém horním rohu reverzu bankovky rovněž nominál „500“ a opis „cinq cents francs“ (pětset franků).         

(25) V pravém dolním rohu je logo „Banque da la Republique du Burundi“ a (26) vlevo od něj soutisková značka, při UV nasvícení s kolorizací. Dolní pruh, přecházející z levého panelu, je v této části tvořen identickými grafickými ornamenty a podél levého okraje 8 vertikálních descendentních řádků s negativním mikropísmem „BANQUEDELAREPUBLIQUEDUBURUNDI“. (27) Zcela při dolním okraji bankovky v centru opis „Le contrefacteur est puni de servitude penale“ (Padělatel je trestán dle zákona), pod UV nasvícením se barva mění na žlutou.

(28) Podél levého okraje pravého panelu se nacházejí dvě signatury a signa: Jean Gaspar Ciza - Le Gouverneur a Aimee Laurentine Kanyana - Le 2° Vice Gouverneur. (29) Pod UV nasvícením je v této lokalizaci patrný multichromatický bezpečnostní proužek, UV pole s nominálem a „500“ a akronymem emitenta „BRB“ a nakonec tři UV pozitivní geometrické vzorce: čtverec, kruh a obdélník. 

6 A) UV pole v levém panelu reverzu B) UV pole podél levého okraje pravého panelu reverzu, bezpečnostní proužek a kolorizovaná soutisková značka.
6 A) UV pole v levém panelu reverzu B) UV pole podél levého okraje pravého panelu reverzu, bezpečnostní proužek a kolorizovaná soutisková značka.

(30) Střed panelu v protisvětle obsahuje portrétový vodoznak prince Louise Rwagasoreho a elektrotype akronymu emitenta „BRB“

7 A) Intermitentní bezpečnostní proužek při náklonu bankovky patrný stříbrný a měděný lesk. B) Demetalizovaný proužek s čelně hladící hlavou skotu a akronymem BRB v opozičním postavení. C) Při pozorování v protisvětle se jeví proužek jako kompaktní D) Pod UV nasvícením je výrazně multichromatický. D) Iridescentní vertikální pruh s negativním nominálem „500“, obdélníkové pole a čelně hledící hlava skotu – obě komponenty vytvořené technologií Arc-en-ciel® (patrny zelené a růžové pruhy) a latentní obraz akronymu „BRB“. 


© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace