10 GMD (gambijský dalasi)

GMD10P38*2019*S

Gambijská republika

Základní informace

SCWPM: P#38
Emitent: Central Bank of The Gambia (CBG)
Emise: 2019
Datum: 06.08.2019
Materiál: papír
Rozměry: 127 x 65
Převládající barva: zelená
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Va*## + Σ7 digit*rUV-
Sériové číslo B: A*Ha*## + Σ7 digit*bUV-
Signatura A: Bakary Jammeh
Signum A: Governor
Signatura B: Dr. Seeku Jaabi
Signum B: First Deputy Governor

Ochranné a bezpečnostní prvky

GMD10P38*2019*S     

Averz


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky rozdělen přibližně do dvou panelů v poměru 1:1, převládající barva zelená. List bankovky je dále členěn horizontálními pruhy vzdáleně připomínajícími konstrukci státní vlajky Gambie (GM-FLG-01) Všechny opisy v anglickém, arabském a mandinka jazyce. Difuzně UZ pozitivní multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev.

(1) Horní pruh levého panelu je zleva a ze spodu orámován negativním i pozitivním mikropísmem „CENTRALBANKOFTHEGAMBIA“ a v levém horním rohu je opatřen nominálem „10“, který pod UV nasvícením se nachází na červeném poli s klesající intenzitou. (2) Na levém okraji středního pruhu hmatová značka pro nevidomé a souběžně s okrajem (3) sériové číslo A*Va*# + Σ7 digit*rUV+o. (4) Centrum tohoto pole, pokrytého károváním, vyplňuje vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál „10“ (elektrotyp).

1. A) Hmatová značka pro nevidomé na levém okraji. B) Nominální obrazový vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál "10" (elektrotyp)
1. A) Hmatová značka pro nevidomé na levém okraji. B) Nominální obrazový vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál "10" (elektrotyp)

(5) Dolní pruh levého panelu je zleva a z hora opět orámován negativním i pozitivním mikropísmem “CENTRALBANKOFTHEGAMBIA“. V levém dolním roku se nachází opět nominál „10“, který pod UV nasvícením se nachází na žlutém poli s klesající intenzitou. (6) Druhým prvkem je soutisková značka, kterou představuje skupina dvou frankolínů dvouostruhých (GM-NAT-XX), z nichž větší nese na hrudi nominál „10“. (7) Vpravo od soutiskové značky čtverec tvořený 4 kosočtverci a grafickou mřížkou, v kosočtvercích jsou stylisticky zobrazeny: kokosová palma 2x, malá plachetnice a stavení. Celá kompozice je latentním obrazem nominální hodnoty „10“.

2. Soutisková značka (dva jedinci frankolína dvouostruhého), šipka označuje pozitivní i negativní mikropísmo. B) Dolní šipky označují latentní obraz nominálu "10", horní šipky označují dva řádky negativního mikropísma.
2. Soutisková značka (dva jedinci frankolína dvouostruhého), šipka označuje pozitivní i negativní mikropísmo. B) Dolní šipky označují latentní obraz nominálu "10", horní šipky označují dva řádky negativního mikropísma.

(8) Nakonec levým panelem probíhá intermitentní bezpečnostní proužek s nominálem „10“ a akronymem emitenta „CBG“. V podkladu je proužek duhově zbarven, při pohybu bankovky kolem horizontální roviny se barvy mění, opis zůstává nezměněn. V protisvětle se tento proužek jeví jako kompaktní souvisle černý.

3. A) Detail pravého dolního rohu s pozitivním i negativním mikropísmem, šipka směřuje k dalšímu řádku pozitivního mikropísma. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.
3. A) Detail pravého dolního rohu s pozitivním i negativním mikropísmem, šipka směřuje k dalšímu řádku pozitivního mikropísma. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.

(9) Horní pruh pravého panelu je v levé polovině vyplněn opět grafickými značkami – kosočtverci se stylizovanými obrazy kokosové palmy, malé plachetnice, opice a stavení, které jsou v tomto případě při UV nasvícení negativní. V pravé polovině je pruh vykryt pozitivním i negativním mikropísmem a vzájemně se překrývajícím grafickým vzorem. (10) Na obou těchto podkladech jsou opisy ve třech jazycích. (10 A) V anglickém jazyce název emitenta „Central Bank of The Gambia“ (Centrální banka Gambie), lettering „Promise to pay on demand the sum Ten Dalasis“ (Slibuji zaplatit na požádání částku deset dalasis) a (10 B) čteno zprava v řeči mandinka (dalasis tan) تاندلس  a poté (10 C) v arabském jazyce (ašara dalasis)  عشره دلس

Do středního pole pravého panelu je vložen další široký pás geometrických obrazců a dvou řádků pozitivního mikropísma „CENTRALBANKOFTHEGAMBIA“. (11) Zde je vlevo umístěn hlavní motiv bankovky, vlevo hledící hrdlička červenooká (Streptopelia semitorquata) a současně další letící malý jedinec téhož druhu (GM-NAT-XX). Na úrovni větve se pod UV nasvícením nachází pozitivní obdélníkové nominální pole s nominálem „10“. (12) Vedlejším motivem napravo je státní znak Gambie. (GM-COA-01) a letopočet 2019.

4. A) Hrdlička červenooká (Streptopelia semitorquata) B) UV pozitivní nominální pole
4. A) Hrdlička červenooká (Streptopelia semitorquata) B) UV pozitivní nominální pole

(13) Dolní pruh pravého panelu je tvořen opět grafickými značkami – kosočtverci se stylizovanými obrazy kokosové palmy, malé plachetnice, opice a malé budovy, pozitivním i negativním mikropísmem a třemi řádky opakujícího se nominálu „10“, který pod UV nasvícením je střídavě zelený a fialový.

(14) V pravém dolním rohu nominál „10“, (15) vpravo od něj sériové číslo A*Ha*# + Σ7 digit*bUV-, a ještě více vpravo signatury a signa: Bakary Jammeh, Governor a Dr. Seeku Jaabi, First Deputy Governor (16).

Reverz


Reverz horizontálně orientované bankovky je stejně graficky rozdělen jako averz přibližně na dva panely v poměru 1:1, převládající barva zelená. List bankovky je rovněž identicky graficky členěn horizontálními pruhy vzdáleně připomínajícími konstrukci státní vlajky Gambie. Opisy pouze v anglickém jazyce. Difuzně UZ pozitivní řídká multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev.

(17) Celou centrální část levého panelu zaujímá plující říční trajekt „Kunte Kinteh“

5. A) Hlavní motiv reverzu bankovky P-38. B) UV pole reverzu bankovky P-38
5. A) Hlavní motiv reverzu bankovky P-38. B) UV pole reverzu bankovky P-38

(18) Horní pruh levého panelu je opatřen opisem „Central Bank of The Gambia“, (19) dolní pruh číselným a textovým nominálem „10 Ten Dalasis“. V podkladu obou pruhů pozitivní i negativní mikropísmo a geometrické ornamenty. Pruhy pokračují do pravého panelu, v horním pravém rohu je lokalizován nominál „10“ v pravém dolním roku soutisková značka a opět nominál „10“. V pravém panelu jsou horní i dolní pruh a soutisková značka UV pozitivní. (20) Do středního pruhu v podkladu s károváním je umístěn vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál „10“ (elektrotyp).

Obr.6 A) Intermitentní bezpečnostní proužek se změnou barev. B) Stejný proužek v protisvětle se zobrazuje jako kompaktní. C) Červené vertikálně orientované ascendentní sériové číslo D) Pod UV nasvícením mění barvu na oranžovou, UV pole při horním a dolním
Obr.6 A) Intermitentní bezpečnostní proužek se změnou barev. B) Stejný proužek v protisvětle se zobrazuje jako kompaktní. C) Červené vertikálně orientované ascendentní sériové číslo D) Pod UV nasvícením mění barvu na oranžovou, UV pole při horním a dolním

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace