200 GMD (gambijský dalasi)

GMD200P42*2019*S

Gambijská republika

Základní informace

SCWPM: P#42
Emitent: Central Bank of The Gambia (CBG)
Emise: 2019
Datum: 06.08.2019
Materiál: papír
Rozměry: 139 x 77
Převládající barva: hnědá
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Va*## + Σ7 digit*rUV-
Sériové číslo B: A*Ha*# + Σ7 digit*bUV-
Signatura A: Bakary Jammeh
Signum A: Governor
Signatura B: Dr. Seeku Jaabi
Signum B: First Deputy Governor

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový obdélníkový se změnou barvy
Bezpečnostní vlákna:
Mikropísmo: kombinované
Inkoust: Opticky variabilní magnetický inkoust (SPARK, OVMI)
Značka pro nevidomé:
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg2

GMD200P42*2019*S


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky rozdělen přibližně do dvou panelů v poměru 1:1, převládající barva hnědá. List bankovky je dále členěn horizontálními pruhy vzdáleně připomínajícími konstrukci státní vlajky Gambie (GM-FLG-01) Všechny opisy v anglickém, arabském a mandinka jazyce. Difuzně UZ pozitivní multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev.

(1) Horní pruh levého panelu je zleva a ze spodu orámován negativním i pozitivním mikropísmem „CENTRALBANKOFTHEGAMBIA“ a v levém horním rohu je opatřen nominálem „200“, který pod UV nasvícením se nachází na modrém poli s klesající intenzitou. (2) Na levém okraji středního pruhu hmatová značka pro nevidomé a souběžně s okrajem (3) sériové číslo A*Va*# + Σ7 digit*rUV+o. (4) Centrum tohoto pole, pokrytého károváním, vyplňuje vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál „200“ (elektrotyp).

 

Obr.1. A) Hmatová značka pro nevidomé na levém okraji. B) Nominální obrazový vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál "200" (elektrotyp). Difuzně četná červená bezpečnostní vlákna
Obr.1. A) Hmatová značka pro nevidomé na levém okraji. B) Nominální obrazový vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál "200" (elektrotyp). Difuzně četná červená bezpečnostní vlákna

5) Dolní pruh levého panelu je zleva a z hora opět orámován negativním i pozitivním mikropísmem “CENTRALBANKOFTHEGAMBIA“. V levém dolním roku se nachází opět nominál „200“, který pod UV nasvícením se nachází na žlutém poli s klesající intenzitou. (6) Druhým prvkem je soutisková značka, kterou představuje skupina, tentokrát tří frankolínů dvouostruhých (GM-NAT-XX), z nichž větší nese na hrudi nominál „200“. (7) Třetí jedinec je zcela v popředí jako silueta s aplikovanou technologií SPARK. Silueta s bronzovým třpytem a pohybujícími se kruhy se při změně úhlu pozorování mění na zelený třpyt. (8) Vpravo od soutiskové značky čtverec tvořený 4 kosočtverci a grafickou mřížkou, v kosočtvercích jsou stylisticky zobrazeny: kokosová palma 2x, malá plachetnice a stavení. Celá kompozice je latentním obrazem nominální hodnoty „200“.

Obr.2. A) Soutisková značka (tři jedinci frankolína dvouostruhého), vertikální šipka označuje negativní mikropísmo. Horizontální šipka směřuje k třpytivé siluetě frankolína s kruhovou kinetickou funkcí (SPARK). B) Horizontální šipky označují latentní obra
Obr.2. A) Soutisková značka (tři jedinci frankolína dvouostruhého), vertikální šipka označuje negativní mikropísmo. Horizontální šipka směřuje k třpytivé siluetě frankolína s kruhovou kinetickou funkcí (SPARK). B) Horizontální šipky označují latentní obra

(9) Nakonec levým panelem probíhá intermitentní bezpečnostní proužek s demetalizovaným nominálem „200“ a souhlasným obrazem hlavy frankolína dvouostruhého a multichromatická políčka měnící barvu při natáčení bankovky kolem horizontální osy. „S“ články jsou opatřeny metalizací, která při náklonu bankovky mění hnědo červenou barvu na zelenou s kinetickým posunem. V protisvětle se tento proužek jeví jako kompaktní se zřetelnou demetalizací.

Obr.3. A) Detail pravého dolního rohu s pozitivním i negativním mikropísmem, šipka směřuje k dalšímu řádku pozitivního mikropísma. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.
Obr.3. A) Detail pravého dolního rohu s pozitivním i negativním mikropísmem, šipka směřuje k dalšímu řádku pozitivního mikropísma. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.

(10) Horní pruh pravého panelu je v levé polovině vyplněn opět grafickými značkami – kosočtverci se stylizovanými obrazy kokosové palmy, malé plachetnice, opice a vodního ptáka, které jsou v tomto případě při UV nasvícení negativní. V pravé polovině je pruh vykryt pozitivním i negativním mikropísmem a vzájemně se překrývajícím grafickým vzorem. (11) Na obou těchto podkladech jsou opisy ve třech jazycích. (11 A) V anglickém jazyce název emitenta „Central Bank of The Gambia“ (Centrální banka Gambie), lettering „Promise to pay on demand the sum Ten Dalasis“ (Slibuji zaplatit na požádání částku deset dalasis) a (11 B) čteno zprava v řeči mandinka (dalasis keme fulu) فولا كيمدلس   a poté (11 C) v arabském jazyce (miatajn dalasis)   دلس مائتان

Obr.4 A) Detail pravého dolního rohu pozitivním i negativním mikropísmem, šipka směřuje k dalšímu řádku pozitivního mikropísma. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.
Obr.4 A) Detail pravého dolního rohu pozitivním i negativním mikropísmem, šipka směřuje k dalšímu řádku pozitivního mikropísma. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.

Do středního pole pravého panelu je vložen další široký pás geometrických obrazců a dvou řádků pozitivního mikropísma „CENTRALBANKOFTHEGAMBIA“. (12) Zde je vlevo umístěn hlavní motiv bankovky, vpravo hledící frankolín dvouostruhý (Pternistis bicalcaratus) a současně další malý jedinec téhož druhu (GM-NAT-XX). Na úrovni hlavy a nohou frankolína se pod UV nasvícením nacházejí dva pozitivní obdélníkové nominální pole s nominálem „200“. (13) Vedlejším motivem napravo je státní znak Gambie. (GM-COA-01) a letopočet 2019.

Obr.5. A) Frankolín dvouostruhý (Pternistis bicalcaratus) B) Dvě UV pozitivní nominální pole
Obr.5. A) Frankolín dvouostruhý (Pternistis bicalcaratus) B) Dvě UV pozitivní nominální pole

(14) Dolní pruh pravého panelu je tvořen opět grafickými značkami – kosočtverci se stylizovanými obrazy kokosové palmy, malé plachetnice, opice a malé budovy, pozitivním i negativním mikropísmem a třemi řádky opakujícího se nominálu „200“, který pod UV nasvícením je střídavě zelený a fialový.

(15) V pravém dolním rohu nominál „200“, (16) vpravo od něj sériové číslo A*Ha*# + Σ7 digit*bUV-, a ještě více vpravo signatury a signa: Bakary Jammeh, Governor a Dr. Seeku Jaabi, First Deputy Governor (17).


Reverz horizontálně orientované bankovky je stejně graficky rozdělen jako averz přibližně na dva panely v poměru 1:1, převládající barva hnědá. List bankovky je rovněž identicky graficky členěn horizontálními pruhy vzdáleně připomínajícími konstrukci státní vlajky Gambie. Opisy pouze v anglickém jazyce. Difuzně UZ pozitivní řídká multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev.

(18) Celou centrální část levého panelu zaujímá hlavní motiv reverzu - sázení rýže.

Obr.6. A) Hlavní motiv reverzu bankovky P-42. B) UV pole reverzu bankovky P-42 s mnohočetnými UV pozitivními vlákny
Obr.6. A) Hlavní motiv reverzu bankovky P-42. B) UV pole reverzu bankovky P-42 s mnohočetnými UV pozitivními vlákny

(19) Horní pruh levého panelu je opatřen opisem „Central Bank of The Gambia“, (20) dolní pruh číselným a textovým nominálem „200 Two Hundred Dalasis“. V podkladu obou pruhů pozitivní i negativní mikropísmo a geometrické ornamenty. Pruhy pokračují do pravého panelu, v horním pravém rohu je lokalizován nominál „200“ v pravém dolním roku soutisková značka a opět nominál „200“. V pravém panelu jsou horní i dolní pruh a soutisková značka UV pozitivní. (21) Do středního pruhu v podkladu s károváním je umístěn vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál „200“ (elektrotyp).

Obr.7 A) Intermitentní bezpečnostní proužek se změnou barev. B) Po úhlem 45° patrná výrazná metalizace „S“ článků. C) Stejný proužek v protisvětle se zobrazuje jako kompaktní. D) Červené vertikálně orientované ascendentní sériové číslo E) Pod UV nasvícení
Obr.7 A) Intermitentní bezpečnostní proužek se změnou barev. B) Po úhlem 45° patrná výrazná metalizace „S“ článků. C) Stejný proužek v protisvětle se zobrazuje jako kompaktní. D) Červené vertikálně orientované ascendentní sériové číslo E) Pod UV nasvícení

© 2023 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace