20 GMD (gambijský dalasi)

GMD20P39*2019*S

Gambijská republika

Základní informace

SCWPM: P#39
Emitent: Central Bank of The Gambia (CBG)
Emise: 2019
Datum: 06.08.2019
Materiál: papír
Rozměry: 130 x 68
Převládající barva: modrá
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Va*## + Σ7 digit*rUV-
Sériové číslo B: A*Ha*## + Σ7 digit*bUV-
Signatura A: Bakary Jammeh
Signum A: Governor
Signatura B: Dr. Seeku Jaabi
Signum B: First Deputy Governor

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový obdélníkový se změnou barvy
Bezpečnostní vlákna:
Mikropísmo: kombinované
Inkoust: Opticky variabilní magnetický inkoust (SPARK, OVMI)
Značka pro nevidomé:
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg2

GMD20P39*2019*S


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky rozdělen přibližně do dvou panelů v poměru 1:1, převládající barva modrá. List bankovky je dále členěn horizontálními pruhy vzdáleně připomínajícími konstrukci státní vlajky Gambie (GM-FLG-01) Všechny opisy v anglickém, arabském a mandinka jazyce. Difuzně UZ pozitivní multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev.

(1) Horní pruh levého panelu je zleva a ze spodu orámován negativním i pozitivním mikropísmem „CENTRALBANKOFTHEGAMBIA“ a v levém horním rohu je opatřen nominálem „20“, který pod UV nasvícením se nachází na zeleném poli s klesající intenzitou. (2) Na levém okraji středního pruhu hmatová značka pro nevidomé a souběžně s okrajem (3) sériové číslo A*Va*# + Σ7 digit*rUV+o. (4) Centrum tohoto pole, pokrytého károváním, vyplňuje vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál „20“ (elektrotyp).

1. A) Hmatová značka pro nevidomé na levém okraji. B) Nominální obrazový vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál "20" (elektrotyp)
1. A) Hmatová značka pro nevidomé na levém okraji. B) Nominální obrazový vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál "20" (elektrotyp)

(5) Dolní pruh levého panelu je zleva a z hora opět orámován negativním i pozitivním mikropísmem “CENTRALBANKOFTHEGAMBIA“. V levém dolním roku se nachází opět nominál „20“, který pod UV nasvícením se nachází na žlutém poli s klesající intenzitou. (6) Druhým prvkem je soutisková značka, kterou představuje skupina dvou frankolínů dvouostruhých (GM-NAT-XX), z nichž větší nese na hrudi nominál „20“. (7) Vpravo od soutiskové značky čtverec tvořený 4 kosočtverci a grafickou mřížkou, v kosočtvercích jsou stylisticky zobrazeny: kokosová palma 2x, malá plachetnice a stavení. Celá kompozice je latentním obrazem nominální hodnoty „20“.

2. A) Soutisková značka prezentována dvěma jedinci frankolína dvouostruhého), šipka označuje negativní mikropísmo. B) Šipky označují latentní obraz nominálu "20".
2. A) Soutisková značka prezentována dvěma jedinci frankolína dvouostruhého), šipka označuje negativní mikropísmo. B) Šipky označují latentní obraz nominálu "20".

(8) Nakonec levým panelem probíhá intermitentní bezpečnostní proužek s demetalizovaným nominálem „20“ a detailem hlavy opeřence z hlavního motivu. „S“ články jsou opatřeny povrchovou metalizací, která při náklonu bankovky mění zelenou barvu na červenou. V protisvětle se tento proužek jeví jako kompaktní se zřetelnou demetalizací.

3. A) Detail pravého dolního rohu s pozitivním i negativním mikropísmem, šipka směřuje k dalšímu řádku pozitivního mikropísma. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.
3. A) Detail pravého dolního rohu s pozitivním i negativním mikropísmem, šipka směřuje k dalšímu řádku pozitivního mikropísma. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.

(9) Horní pruh pravého panelu je v levé polovině vyplněn opět grafickými značkami – kosočtverci se stylizovanými obrazy kokosové palmy, malé plachetnice, opice a stavení, které jsou v tomto případě při UV nasvícení negativní. V pravé polovině je pruh vykryt pozitivním i negativním mikropísmem a vzájemně se překrývajícím grafickým vzorem. (10) Na obou těchto podkladech jsou opisy ve třech jazycích. (10 A) V anglickém jazyce název emitenta „Central Bank of The Gambia“ (Centrální banka Gambie), lettering „Promise to pay on demand the sum Ten Dalasis“ (Slibuji zaplatit na požádání částku deset dalasis) a (10 B) čteno zprava v řeči mandinka (dalasis muwan) مواندلس  a poté (10 C) v arabském jazyce (išrůn dalasis) عشرون دلس

Do středního pole pravého panelu je vložen další široký pás geometrických obrazců a dvou řádků pozitivního mikropísma „CENTRALBANKOFTHEGAMBIA“. (11) Zde je vlevo umístěn hlavní motiv bankovky, vlevo hledící amarand malý (Lagonosticta senegala) a současně další sedící malý jedinec téhož druhu (GM-NAT-XX). Na úrovni hlavy hlavního motivu se pod UV nasvícením nachází pozitivní obdélníkové nominální pole s nominálem „20“. (12) Vedlejším motivem napravo je státní znak Gambie. (GM-COA-01) a letopočet 2019.

4. A) Amarand malý (Lagonostica senegala) B) UV pozitivní nominální pole
4. A) Amarand malý (Lagonostica senegala) B) UV pozitivní nominální pole


Reverz horizontálně orientované bankovky je stejně graficky rozdělen jako averz přibližně na dva panely v poměru 1:1, převládající barva modrá. List bankovky je rovněž identicky graficky členěn horizontálními pruhy vzdáleně připomínajícími konstrukci státní vlajky Gambie. Opisy pouze v anglickém jazyce. Difuzně UZ pozitivní řídká multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev.

(17) Celou centrální část levého panelu zaujímá s největší pravděpodobností ruční bubnový separátor podzemnice olejné.

5. A) Hlavní motiv reverzu bankovky P-39. B) UV pole reverzu bankovky P-39
5. A) Hlavní motiv reverzu bankovky P-39. B) UV pole reverzu bankovky P-39

(18) Horní pruh levého panelu je opatřen opisem „Central Bank of The Gambia“, (19) dolní pruh číselným a textovým nominálem „20 Twenty Dalasis“. V podkladu obou pruhů pozitivní i negativní mikropísmo a geometrické ornamenty. Pruhy pokračují do pravého panelu, v horním pravém rohu je lokalizován nominál „20“ v pravém dolním roku soutisková značka a opět nominál „20“. V pravém panelu jsou horní i dolní pruh a soutisková značka UV pozitivní. (20) Do středního pruhu v podkladu s károváním je umístěn vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál „20“ (elektrotyp).

Obr.6 A) Intermitentní bezpečnostní proužek s duhovou změnou barev, demetalizovaný nominál část souhlasného motivu, články „S“ s povrchovou metalizací a změnou barev. B) Stejný proužek v protisvětle se zobrazuje jako kompaktní. C) Červené vertikálně orien
Obr.6 A) Intermitentní bezpečnostní proužek s duhovou změnou barev, demetalizovaný nominál část souhlasného motivu, články „S“ s povrchovou metalizací a změnou barev. B) Stejný proužek v protisvětle se zobrazuje jako kompaktní. C) Červené vertikálně orien

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace