50 GMD (gambijský dalasi)

GMD50P40*2019*S

Gambijská republika

Základní informace

SCWPM: P#40
Emitent: Central Bank of The Gambia (CBG)
Emise: 2019
Převládající barva: fialová
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Va*## + Σ7 digit*rUV-
Sériové číslo B: A*Ha*# + Σ7 digit*bUV-

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový obdélníkový se změnou barvy
Bezpečnostní vlákna:
Mikropísmo: kombinované
Značka pro nevidomé:
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg2

GMD50P40*2019*S


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky rozdělen přibližně do dvou panelů v poměru 1:1, převládající barva fialová. List bankovky je dále členěn horizontálními pruhy vzdáleně připomínajícími konstrukci státní vlajky Gambie (GM-FLG-01) Všechny opisy v anglickém, arabském a mandinka jazyce. Difuzně UZ pozitivní multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev.

(1) Horní pruh levého panelu je zleva a ze spodu orámován negativním i pozitivním mikropísmem „CENTRALBANKOFTHEGAMBIA“ a v levém horním rohu je opatřen nominálem „50“, který pod UV nasvícením se nachází na červeném poli s klesající intenzitou. (2) Na levém okraji středního pruhu hmatová značka pro nevidomé a souběžně s okrajem (3) sériové číslo A*Va*# + Σ7 digit*rUV+o. (4) Centrum tohoto pole, pokrytého károváním, vyplňuje vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál „50“ (elektrotyp).

1. A) Hmatová značka pro nevidomé na levém okraji. B) Nominální obrazový vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál "50" (elektrotyp)
1. A) Hmatová značka pro nevidomé na levém okraji. B) Nominální obrazový vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál "50" (elektrotyp)

(5) Dolní pruh levého panelu je zleva a z hora opět orámován negativním i pozitivním mikropísmem “CENTRALBANKOFTHEGAMBIA“. V levém dolním roku se nachází opět nominál „50“, který pod UV nasvícením se nachází na žlutém poli s klesající intenzitou. (6) Druhým prvkem je soutisková značka, kterou představuje skupina dvou frankolínů dvouostruhých (GM-NAT-XX), z nichž větší nese na hrudi nominál „50“. (7) Vpravo od soutiskové značky čtverec tvořený 4 kosočtverci a grafickou mřížkou, v kosočtvercích jsou stylisticky zobrazeny: kokosová palma 2x, malá plachetnice a stavení. Celá kompozice je latentním obrazem nominální hodnoty „50“.

2. Soutisková značka (dva jedinci frankolína dvouostruhého), šipka označuje negativní mikropísmo. B) Šipky označují latentní obraz nominálu "50".
2. Soutisková značka (dva jedinci frankolína dvouostruhého), šipka označuje negativní mikropísmo. B) Šipky označují latentní obraz nominálu "50".

(8) Nakonec levým panelem probíhá intermitentní bezpečnostní proužek s demetalizovaným nominálem „50“, detailem hlavy opeřence z hlavního motivu a multichromatická políčka měnící barvu při natáčení bankovky kolem horizontální osy. „S“ články jsou opatřeny metalizací, která při náklonu bankovky mění hnědo červenou barvu na zelenou. V protisvětle se tento proužek jeví jako kompaktní se zřetelnou demetalizací.

3. A) Detail pravého dolního rohu s pozitivním i negativním mikropísmem, šipka směřuje k dalšímu řádku pozitivního mikropísma. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.
3. A) Detail pravého dolního rohu s pozitivním i negativním mikropísmem, šipka směřuje k dalšímu řádku pozitivního mikropísma. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.

(9) Horní pruh pravého panelu je v levé polovině vyplněn opět grafickými značkami – kosočtverci se stylizovanými obrazy kokosové palmy, malé plachetnice, opice a stavení, které jsou v tomto případě při UV nasvícení negativní. V pravé polovině je pruh vykryt pozitivním i negativním mikropísmem a vzájemně se překrývajícím grafickým vzorem. (10) Na obou těchto podkladech jsou opisy ve třech jazycích. (10 A) V anglickém jazyce název emitenta „Central Bank of The Gambia“ (Centrální banka Gambie), lettering „Promise to pay on demand the sum Ten Dalasis“ (Slibuji zaplatit na požádání částku deset dalasis) a (10 B) čteno zprava v řeči mandinka (dalasis tan lulu) دلس ان لولو a poté (10 C) v arabském jazyce (chamsín dalasis)  خمسين دلس

Do středního pole pravého panelu je vložen další široký pás geometrických obrazců a dvou řádků pozitivního mikropísma „CENTRALBANKOFTHEGAMBIA“. (11) Zde je vlevo umístěn hlavní motiv bankovky, vlevo hledící orlovec říční (Pandion haliaetus) a současně další letící malý jedinec téhož druhu (GM-NAT-XX). Na úrovni pařátů dravce se pod UV nasvícením nachází pozitivní obdélníkové nominální pole s nominálem „50“. (12) Vedlejším motivem napravo je státní znak Gambie. (GM-COA-01) a letopočet 2019.

4. A) Orlovec říční (Pandion haliaetus) B) UV pozitivní nominální pole
4. A) Orlovec říční (Pandion haliaetus) B) UV pozitivní nominální pole

(13) Dolní pruh pravého panelu je tvořen opět grafickými značkami – kosočtverci se stylizovanými obrazy kokosové palmy, malé plachetnice, opice a malé budovy, pozitivním i negativním mikropísmem a třemi řádky opakujícího se nominálu „50“, který pod UV nasvícením je střídavě zelený a fialový.

(14) V pravém dolním rohu nominál „50“, (15) vpravo od něj sériové číslo A*Ha*# + Σ7 digit*bUV-, a ještě více vpravo signatury a signa: Bakary Jammeh, Governor a Dr. Seeku Jaabi, First Deputy Governor (16).


Reverz horizontálně orientované bankovky je stejně graficky rozdělen jako averz přibližně na dva panely v poměru 1:1, převládající barva fialová. List bankovky je rovněž identicky graficky členěn horizontálními pruhy vzdáleně připomínajícími konstrukci státní vlajky Gambie. Opisy pouze v anglickém jazyce. Difuzně UZ pozitivní řídká multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev.

(17) Celou centrální část levého panelu zaujímá hlavní motiv reverzu – kruhy megalitů ve Wassu

5. A) Hlavní motiv reverzu bankovky P-40. B) UV pole reverzu bankovky P-40
5. A) Hlavní motiv reverzu bankovky P-40. B) UV pole reverzu bankovky P-40

(18) Horní pruh levého panelu je opatřen opisem „Central Bank of The Gambia“, (19) dolní pruh číselným a textovým nominálem „50 Ten Dalasis“. V podkladu obou pruhů pozitivní i negativní mikropísmo a geometrické ornamenty. Pruhy pokračují do pravého panelu, v horním pravém rohu je lokalizován nominál „50“ v pravém dolním roku soutisková značka a opět nominál „50“. V pravém panelu jsou horní i dolní pruh a soutisková značka UV pozitivní. (20) Do středního pruhu v podkladu s károváním je umístěn vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál „50“ (elektrotyp).

Obr.6 A) Intermitentní bezpečnostní proužek se změnou barev. B) Stejný proužek v protisvětle se zobrazuje jako kompaktní. C) Červené vertikálně orientované ascendentní sériové číslo D) Pod UV nasvícením mění barvu na oranžovou, UV pole při horním a dolním
Obr.6 A) Intermitentní bezpečnostní proužek se změnou barev. B) Stejný proužek v protisvětle se zobrazuje jako kompaktní. C) Červené vertikálně orientované ascendentní sériové číslo D) Pod UV nasvícením mění barvu na oranžovou, UV pole při horním a dolním

© 2023 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace