5 GMD (gambijský dalasi)

GMD5P37*2019*S

Gambijská republika

Základní informace

SCWPM: P#37
Emitent: Central Bank of The Gambia (CBG)
Emise: 2019
Datum: 06.08.2019
Materiál: papír
Rozměry: 124 x 62
Převládající barva: červená
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Va*## + Σ7 digit*rUV-
Sériové číslo B: A*Ha*# + Σ7 digit*bUV-
Signatura A: Bakary Jammeh
Signum A: Governor
Signatura B: Dr. Seeku Jaabi
Signum B: First Deputy Governor

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: kompaktní s mikrotextem
Bezpečnostní vlákna:
Mikropísmo: kombinované
Značka pro nevidomé:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg2

GMD5P37*2019*S          

Averz


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky rozdělen přibližně do dvou panelů v poměru 1:1, převládající barva červená. List bankovky je dále členěn horizontálními pruhy vzdáleně připomínajícími konstrukci státní vlajky Gambie (GM-FLG-01) Všechny opisy v anglickém, arabském a mandinka jazyce. Difuzně UZ pozitivní multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev.

(1) Horní pruh levého panelu je zleva a ze spodu orámován negativním i pozitivním mikropísmem „CENTRALBANKOFTHEGAMBIA“ a v levém horním rohu je opatřen nominálem „5“, který pod UV nasvícením se nachází na zeleném poli s klesající intenzitou. V pravém horním rohu tohoto panelu se pod UV nasvícením s této lokalizaci detekuje UV zelené pole s nominálem „5“. (2) Na levém okraji středního pruhu hmatová značka pro nevidomé a souběžně s okrajem (3) sériové číslo A*Va*# + Σ7 digit*rUV+y. (4) Centrum tohoto pole, pokrytého károváním, vyplňuje vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál „5“ (elektrotyp).

1. A) Hmatová značka pro nevidomé na levém okraji. B) Nominální obrazový vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál "5" (elektrotyp)
1. A) Hmatová značka pro nevidomé na levém okraji. B) Nominální obrazový vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál "5" (elektrotyp)

(5) Dolní pruh levého panelu je zleva a z hora opět orámován negativním i pozitivním mikropísmem “CENTRALBANKOFTHEGAMBIA“. V levém dolním roku se nachází opět nominál „5“, který pod UV nasvícením se nachází na žlutém poli s klesající intenzitou. (6) Druhým prvkem je soutisková značka, kterou představuje skupina dvou frankolínů dvouostruhých (GM-NAT-XX), z nichž větší nese na hrudi nominál „5“. (7) Vpravo od soutiskové značky čtverec tvořený 4 kosočtverci a grafickou mřížkou, v kosočtvercích jsou stylisticky zobrazeny: kokosová palma 2x, malá plachetnice a stavení. Celá kompozice je latentním obrazem nominální hodnoty „5“.

2. Soutisková značka (dva jedinci frankolína dvouostruhého), šipka označuje pozitivní i negativní mikropísmo. B) Horizontální šipka označuje latentní obraz nominálu "5", vertikální šipka označuje dva řádky negativního mikropísma.
2. Soutisková značka (dva jedinci frankolína dvouostruhého), šipka označuje pozitivní i negativní mikropísmo. B) Horizontální šipka označuje latentní obraz nominálu "5", vertikální šipka označuje dva řádky negativního mikropísma.

(8) Nakonec levým panelem probíhá vnořený kompaktní kovový bezpečnostní proužek. V protisvětle s dobře čitelným demetalizovaným negativním opisem nominálu „5“ a akronymu emitenta „CBG“ v opozičním postavení.

3. A) Detail pravého dolního rohu s pozitivním i negativním mikropísmem, šipka směřuje k dalšímu řádku pozitivního mikropísma. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.
3. A) Detail pravého dolního rohu s pozitivním i negativním mikropísmem, šipka směřuje k dalšímu řádku pozitivního mikropísma. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.

(9) Horní pruh pravého panelu je v levé polovině vyplněn opět grafickými značkami – kosočtverci se stylizovanými obrazy kokosové palmy, malé plachetnice a opice, které jsou při UV nasvícení pozitivní v pravém okraji s oranžovou fluorescencí. V pravé polovině je pruh vykryt pozitivním i negativním mikropísmem a vzájemně se překrývajícím grafickým vzorem. (10) Na obou těchto podkladech jsou opisy ve třech jazycích. (10 A) V anglickém jazyce název emitenta „Central Bank of The Gambia“ (Centrální banka Gambie), lettering „Promise to pay on demand the sum Five Dalasis“ (Slibuji zaplatit na požádání částku pěti dalasis) a (10 B) čteno zprava v řeči mandinka (dalasis lulu) دلس لولو a poté (10 C) v arabském jazyce (chamsa dalasis) خمسه دلس

Do středního pole pravého panelu je vložen další široký pás geometrických obrazců a dvou řádků pozitivního mikropísma „CENTRALBANKOFTHEGAMBIA“. (11) Zde je vlevo umístěn hlavní motiv bankovky, vpravo hledící rybařík velký (Megaceryle maxima) a současně další letící malý jedinec téhož druhu (GM-NAT-XX). (12) Vedlejším motivem napravo je státní znak Gambie. (GM-COA-01) a letopočet 2019.

4. A) Rybařík velký (Megaceryle maxima) B) UV pozitivní nominální pole
4. A) Rybařík velký (Megaceryle maxima) B) UV pozitivní nominální pole

(13) Dolní pruh pravého panelu je tvořen opět grafickými značkami – kosočtverci se stylizovanými obrazy kokosové palmy, malé plachetnice a opice, pozitivním i negativním mikropísmem a třemi řádky opakujícího se nominálu „5“, který pod UV nasvícením je střídavě žlutý a oranžový.

(14) V pravém dolním rohu nominál „5“, (15) vpravo od něj sériové číslo A*Ha*# + Σ7 digit*bUV-, a ještě více vpravo signatury a signa: Bakary Jammeh, Governor a Dr. Seeku Jaabi, First Deputy Governor (16).

Reverz


Reverz horizontálně orientované bankovky je stejně graficky rozdělen jako averz přibližně na dva panely v poměru 1:1, převládající barva červená. List bankovky je rovněž identicky graficky členěn horizontálními pruhy vzdáleně připomínajícími konstrukci státní vlajky Gambie. Opisy pouze v anglickém jazyce. Difuzně UZ pozitivní multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev.

(17) Celou centrální část levého panelu zaujímá výjev reprezentující tradiční sektor zemědělské produkce – pastevectví.

5. A) Hlavní motiv reverzu bankovky P-37. B) UV pole reverzu bankovky P-37
5. A) Hlavní motiv reverzu bankovky P-37. B) UV pole reverzu bankovky P-37

(18) Horní pruh levého panelu je opatřen opisem „Central Bank of The Gambia“, (19) dolní pruh číselným a textovým nominálem „5 Five Dalasis“. V podkladu obou pruhů pozitivní i negativní mikropísmo a geometrické ornamenty. Pruhy pokračují do pravého panelu, v horním pravém rohu je lokalizován nominál „5“ v pravém dolním roku soutisková značka a opět nominál „5“. V pravém panelu jsou horní i dolní pruh a soutisková značka UV pozitivní. (20) Do středního pruhu v podkladu s károváním je umístěn vodoznak vpravo hledící hlavy krokodýla s otevřenou tlamou, kosočtverec s palmou a nominál „5“ (elektrotyp).

Obr.6 A) Vnořený kompaktní bezpečnostní proužek. B) Stejný proužek v protisvětle s demetalizovaným akronymem „CBG“ a nominálem „5“ v opozičním postavení. C) Červené vertikálně orientované ascendentní sériové číslo D) Pod UV nasvícením mění barvu na oranžo
Obr.6 A) Vnořený kompaktní bezpečnostní proužek. B) Stejný proužek v protisvětle s demetalizovaným akronymem „CBG“ a nominálem „5“ v opozičním postavení. C) Červené vertikálně orientované ascendentní sériové číslo D) Pod UV nasvícením mění barvu na oranžo

© 2023 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace