1 000 KES (keňský šilink)

KES1000P56*2019*S

Keňská republika

Základní informace

SCWPM: P#56
Emitent: Central Bank of Kenya - Banki Kuu ya Kenya (CBK)
Emise: 2019
Datum: 31.05.2019
Materiál: papír
Rozměry: 143 x 70 mm
Převládající barva: hnědá
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Va*## + Σ7 digit*rUV-
Sériové číslo B: A*Ha*## + Σ7 digit*bUV-
Signatura A: Dr. Patrick Njoroge
Signum A: Governor
Signatura B: Dr. Kamau Thugge
Signum B: Member

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový obdélníkový se změnou barvy
Bezpečnostní vlákna:
Mikropísmo: kombinované
Značka pro nevidomé:
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:

KENYA P#56


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky členěn přibližně do dvou panelů v poměru 1:2, převládající barva hnědá. Plocha averzu i reverzu je členěna četnými kosodélníky. Všechny opisy v anglickém jazyce a svahili. Difuzně jsou rozptýlena UZ pozitivní vlákna. Rohy bankovky jsou opatřeny technologií „Cornestone®“.

Menší z panelů v podkladu s gradientem barev od šedé po okrovou a negativním mikropísmem „CENTRALBANKOFKENYA“ a „BANKIKUUYAKENYA“. (1) V levém horním rohu je opatřen nominálem „1000“ a současně slabým UV pozitivním geometrickým polem. (2) Následuje státní znak Keni (KE-SS-CoA) a (3) vertikálně orientované ascendentní ## + Σ7 digit červené sériové číslo, UV pozitivní se změnou barvy na oranžovou.

1. A) Státní znak Keni, skutečné barvy erbu jsou označeny šrafováním podle heraldických pravidel. B) Negativní mikropísmo (CENTRALBABKOFKENYA a BANKIKUUYAKENYA) a detail bezpečnostního proužku.
1. A) Státní znak Keni, skutečné barvy erbu jsou označeny šrafováním podle heraldických pravidel. B) Negativní mikropísmo (CENTRALBABKOFKENYA a BANKIKUUYAKENYA) a detail bezpečnostního proužku.

(4) Podél pravého okraje panelu intermitentní obdélníkový bezpečnostní proužek s vyobrazením letící holubice, akronymem „CBK“ a nominálem „1000“ šíře 3 mm. Část plochy bezpečnostního proužku je vyplněna multichromatickými políčky. Při naklánění kolem vertikální osy dochází ke změně barvy na kovově měděnou a kovově modrozelenou, v protisvětle se jeví jako kompaktní černý proužek (Obr.9).

 (5) Dolní část panelu je vyplněna dvěma se překrývajícími UV pozitivním kosodélníky, jejichž hnědé plochy se mění na žluté a červené, na ploše kosodélníku letící holubice s ratolestí.

 

2. A) Dva překrývající se kosodélníky a letící holubice s ratolestí B) tentýž obraz pod UV nasvícením.
2. A) Dva překrývající se kosodélníky a letící holubice s ratolestí B) tentýž obraz pod UV nasvícením.

(6) Podél levého kraje bankovky geometrický obrazec s datem emise: 2019 sloužící jako hmatová značka pro nevidomé. Střed panelu vyplňuje nesouhlasný figurální vodoznak (7) hlavy čelně hledícího lva a mnohoúhelník s akronymem „CBK“ a nominálem „1000“ (elektrotyp).

 

3. Hmatová značka, jejíž plocha je tvořena negativním mikropísmem. B) Nesouhlasný figurální vodoznak hlavy čelně hledícího lva (FIWg, Fa) s elektrotypem nominálu a akronymu „CBK“.
3. Hmatová značka, jejíž plocha je tvořena negativním mikropísmem. B) Nesouhlasný figurální vodoznak hlavy čelně hledícího lva (FIWg, Fa) s elektrotypem nominálu a akronymu „CBK“.

(8) Převážnou část plochy většího panelu zaujímá hlavní motiv averzu: (8A) pohled na Kenyatta International Convention Centre v Nairobi (KE-52-01) se sochou (8B) mzee Jomo Kenyatty, (8C) panorama Nairobi a nad ním se tyčící útesy (8D) Mount Kenya (KE-52-02). Celá kompozice hlavního motivu je uložena na pásku pozitivního mikropísma s opisem: ONETHOUSANDSHILLINGS.

(9) Souběžně s horním okrajem panelu opis.“Banki Kuu ya Kenya“ a „Central Bank of Kenya“, výraz „Kenya“ je realizován tiskem z výšky a je tudíž čitelný pro nevidomé, stejně jako nominál v pravém dolním rohu. Níže a vpravo je horizontálně orientované ascendentní ## + Σ7 digit černé sériové číslo, UV negativní.

4. A) Hlavní motiv bankovky 8A) Kenyatta International Convention Centre, 8B) socha Jomo Kenyatty, 8C) panorama Nairobi a 8D) vrcholy Mount Kenya, červená šipka označuje pozici mikropísma B) Detail pozitivního mikropísma
4. A) Hlavní motiv bankovky 8A) Kenyatta International Convention Centre, 8B) socha Jomo Kenyatty, 8C) panorama Nairobi a 8D) vrcholy Mount Kenya, červená šipka označuje pozici mikropísma B) Detail pozitivního mikropísma

Podél pravého kraje bankovky se nacházejí tři prvky. (10) V horním pravém rohu soutisková značka ve tvaru masajského štítu a akronymem CBK. (11) Uprostřed červený kosodélník s latentním obrazem písmene „K“ a souběžně s ním opět hmatová značka pro nevidomé.

(12) V pravém dolním rohu pohmatově čitelný nominál „1000“ s vyobrazením hlavy slona afrického (Loxodonta africana). Tento motiv v kontextu s ostatními bankovkami emise odkazuje na tak zvanou „Big five“ - Velkou pětku (KE-52-03). Vlevo od nominálu dole a nahoře se při UV nasvícení zobrazují dvě žlutozelená UV pole s nominálem „1000“. (13) Na pozadí podél horního i dolního kraje bankovky se zobrazuje motiv řemeslného umění.

(14) Vlevo podél dolního okraje v obraze piedestalu sochy mzee Jomo Kenyatty dvě signatury a signa: Dr. Patrick Njoroge, governor a Dr. Kamau Thugge, member, uvedené opisem For the Board of Directors. Nad nimi opis: Legal Tender for One Thousand Shillings a Shilingi Elfu Moja. (15) Na pozadí panelu za hlavou sochy patrný obraz masajského štítu a dvě zkřížená kopí, graficky odpovídající znaku na státní vlajce Keni. (KE-SS-FLG)

5. Latentní obraz písmene "K" (hrot zelené šipky se dotýká kontury písmene) B) Dvě UV pozitivní pole s nominálem "1000".
5. Latentní obraz písmene "K" (hrot zelené šipky se dotýká kontury písmene) B) Dvě UV pozitivní pole s nominálem "1000".

KENYA P#56


Reverz horizontálně orientované bankovky je graficky opět členěn do dvou panelů v obráceném poměru 2:1, převládající barva hnědá, k členění plochy použity opět kosodélníky. Všechny opisy v anglickém jazyce a svahili. Difuzně UZ pozitivní vlákna.  

(16) Větší panel je levém horním rohu opatřen soutiskovou značkou a podél horního okraje (16) opisem: Banki Kuu ya Kenya a Central Bank of Kenya. Nad textem pásek pozitivního mikropísma s opisem: SHILINGIELFUMOJA.

(17) Hlavním motivem reverzu bankovky je demokratický základ společnosti, který symbolizuje pohled na budovu keňského parlamentu.

 

6. 17) Pohled na budovu keňského parlamentu v Nairobi, červená šipka označuje pozici mikropísma.
6. 17) Pohled na budovu keňského parlamentu v Nairobi, červená šipka označuje pozici mikropísma.

(18) Podél dolního okraje od levého okraje panelu se nachází nominál „1000“ a opis – „One Thousand Shillings“ a „Shilingi Elfu Moja“ a nakonec (19) UV pozitivní pole, které tvoří dva hnědé kosodélníky na opačných koncích s nominálem, přes které je zobrazena hnědá letící holubice s ratolestí. Při UV nasvícení se mění barva kosodélníků z hnědé na žlutou, holubice a nominály na červenou. Tento prvek je součástí UV širokého pozitivního vertikálního pole s geometrickými tvary v červené a zelené barvě.

7. A) Dva kosodélníky s nominální hodnotou a letící holubice s ratolestí B) Při UV nasvícení mění kosodélníky barvu na oranžovou, nominál a holubice na zelenou.
7. A) Dva kosodélníky s nominální hodnotou a letící holubice s ratolestí B) Při UV nasvícení mění kosodélníky barvu na oranžovou, nominál a holubice na zelenou.

Přibližně středem bankovky na reverzu probíhá 15 mm široký zlatý iridiscentní nominální pruh s negativním opisem nominální hodnoty „1000“. 

8. A) Pozitivní mikropísmo  B) UV pozitivní pole s geomertickými obrazci
8. A) Pozitivní mikropísmo B) UV pozitivní pole s geomertickými obrazci

Menší panel v horní části nese nominál, (21) v dolní části bílou letící holubici s ratolestí v zobáku, střed panelu vyplňuje nesouhlasný figurální vodoznak (6) hlava čelně hledícího lva a mnohoúhelník s akronymem „CBK“ (elektrotyp).

 

9. A) Bezpečnostní intermitentní proužek B) Změna barvy na kovově měděnou při náklonu bankovky kolem vertikální osy C) V protisvětle se jeví bezpečnostní proužek jako souvislý D) Vertikální ascendentní červené sériové číslo E) Totéž sériové číslo pod UV n
9. A) Bezpečnostní intermitentní proužek B) Změna barvy na kovově měděnou při náklonu bankovky kolem vertikální osy C) V protisvětle se jeví bezpečnostní proužek jako souvislý D) Vertikální ascendentní červené sériové číslo E) Totéž sériové číslo pod UV n

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace