50 KES (keňský šilink)

KES50P52*2019*S

Keňská republika

Základní informace

SCWPM: P#52
Emitent: Central Bank of Kenya - Banki Kuu ya Kenya (CBK)
Emise: 2019
Datum: 31.05.2019
Materiál: papír
Rozměry: 123 x 60 mm
Převládající barva: červená
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Va*## + Σ7 digit*rUV-
Sériové číslo B: A*Ha*# + Σ7 digit*bUV-
Signatura A: Dr.Patrick Njoroge
Signum A: Governor
Signatura B: Dr. Kamau Thugge
Signum B: Member

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový obdélníkový se změnou barvy
Bezpečnostní vlákna:
Iridiscentní pole:
Mikropísmo: kombinované
Značka pro nevidomé:
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg2

KENYA P#52


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky členěn přibližně do dvou panelů v poměru 1:2, převládající barva červená. Plocha averzu i reverzu je členěna četnými kosodélníky. Všechny opisy v anglickém jazyce a svahili. Difuzně jsou rozptýlena UZ pozitivní vlákna. Rohy bankovky jsou opatřeny technologií „Cornestone®“.

Menší z panelů v podkladu s gradientem barev od červené po žlutou a negativním mikropísmem „CENTRALBANKOFKENYA“ a „BANKIKUUYAKENYA“. (1) V levém horním rohu je opatřen nominálem „50“ a současně slabým UV pozitivním geometrickým polem. (2) Následuje státní znak Keni (KE-SS-CoA) a (3) vertikálně orientované ascendentní ## + Σ7 digit červené sériové číslo, UV pozitivní se změnou barvy na oranžovou.

1. A) Státní znak Keni, skutečné barvy erbu jsou označeny šrafováním podle heraldických pravidel. B) Negativní mikropísmo (CENTRALBABKOFKENYA a BANKIKUUYAKENYA) a detail bezpečnostního proužku.
1. A) Státní znak Keni, skutečné barvy erbu jsou označeny šrafováním podle heraldických pravidel. B) Negativní mikropísmo (CENTRALBABKOFKENYA a BANKIKUUYAKENYA) a detail bezpečnostního proužku.

(4) Podél pravého okraje panelu intermitentní obdélníkový bezpečnostní proužek s vyobrazením letící holubice, akronymem „CBK“ a nominálem „50“ šíře 3 mm. Při naklánění kolem vertikální osy dochází ke změně barvy na kovově měděnou, v protisvětle se jeví jako kompaktní černý proužek (Obr.9).

(5) Dolní část panelu je vyplněna dvěma se překrývajícími UV pozitivním kosodélníky, jejichž červené plochy se mění na žluté a zelené, na ploše kosodélníku letící holubice s ratolestí.

2. A) Dva překrývající se kosodélníky a letící holubice s ratolestí B) tentýž obraz pod UV nasvícením, difuzně jsou patrna UV pozitivní vlákna.
2. A) Dva překrývající se kosodélníky a letící holubice s ratolestí B) tentýž obraz pod UV nasvícením, difuzně jsou patrna UV pozitivní vlákna.

(6) Podél levého kraje bankovky geometrický obrazec s datem emise: 2019 sloužící jako hmatová značka pro nevidomé. Střed panelu vyplňuje nesouhlasný figurální vodoznak (7) hlavy čelně hledícího lva a mnohoúhelník s akronymem „CBK“ a nominálem „50“ (elektrotyp).

3. Hmatová značka, jejíž plocha je tvořena negativním mikropísmem. B) Nesouhlasný figurální vodoznak hlavy čelně hledícího lva (FIWg2, Fa) s elektrotypem nominálu a akronymem „CBK“.
3. Hmatová značka, jejíž plocha je tvořena negativním mikropísmem. B) Nesouhlasný figurální vodoznak hlavy čelně hledícího lva (FIWg2, Fa) s elektrotypem nominálu a akronymem „CBK“.

(8) Převážnou část plochy většího panelu zaujímá hlavní motiv averzu: (8A) pohled na Kenyatta International Convention Centre v Nairobi (KE-52-01) se sochou (8B) mzee Jomo Kenyatty, (8C) panorama Nairobi a nad ním se tyčící útesy (8D) Mount Kenya (KE-52-02). Celá kompozice hlavního motivu je uložena na pásku pozitivního mikropísma s opisem: FIFTYSHILLINGS.

(9) Souběžně s horním okrajem panelu opis.“Banki Kuu ya Kenya“ a „Central Bank of Kenya“, výraz „Kenya“ je realizován tiskem z výšky a je tudíž čitelný pro nevidomé, stejně jako nominál v pravém dolním rohu. Níže a vpravo je horizontálně orientované ascendentní ## + Σ7 digit černé sériové číslo, UV negativní.

4. A) Hlavní motiv bankovky 8A) Kenyatta International Convention Centre, 8B) socha Jomo Kenyatty, 8C) panorama Nairobi a 8D) vrcholy Mount Kenya, zelená šipka označuje pozici mikropísma B) Detail pozitivního mikropísma
4. A) Hlavní motiv bankovky 8A) Kenyatta International Convention Centre, 8B) socha Jomo Kenyatty, 8C) panorama Nairobi a 8D) vrcholy Mount Kenya, zelená šipka označuje pozici mikropísma B) Detail pozitivního mikropísma

Podél pravého kraje bankovky se nacházejí tři prvky. (10) V horním pravém rohu soutisková značka ve tvaru masajského štítu a akronymem „CBK“. (11) Uprostřed červený kosodélník s latentním obrazem písmene „K“ a souběžně s ním opět hmatová značka pro nevidomé.

(12) V pravém dolním rohu pohmatově čitelný nominál „50“ s vyobrazením hlavy buvola kaferského (Syncerus caffer). Tento motiv v kontextu s ostatními bankovkami emise odkazuje na tak zvanou „Big five“ - Velkou pětku (KE-52-03). Vlevo od nominálu se při UV nasvícení zobrazuje žlutozelené UV pole s nominálem „50“. (13) Na pozadí podél horního i dolního kraje bankovky se zobrazuje motiv řemeslného umění košíkářství.

(14) Vlevo podél dolního okraje v obraze piedestalu sochy mzee Jomo Kenyatty dvě signatury a signa: Dr. Patrick Njoroge, governor a Dr. Kamau Thugge, member, uvedené opisem For the Board of Directors. Nad nimi opis: Legal Tender for Fifty Shillings a Shilingi Hamsini. (15) Na pozadí panelu za hlavou sochy patrný obraz masajského štítu a dvě zkřížená kopí, graficky odpovídající znaku na státní vlajce Keni. (KE-SS-FLG)

5. Latentní obraz písmene "K" (hrot zelené šipky se dotýká kontury písmene „K“ B) UV pozitivní pole s nominálem "50".
5. Latentní obraz písmene "K" (hrot zelené šipky se dotýká kontury písmene „K“ B) UV pozitivní pole s nominálem "50".

KENYA P#52


Reverz horizontálně orientované bankovky je graficky opět členěn do dvou panelů v obráceném poměru 2:1, převládající barva červená, k členění plochy použity opět kosodélníky. Všechny opisy v anglickém jazyce a svahili. Difuzně UZ pozitivní vlákna.  

(16) Větší panel je levém horním rohu opatřen soutiskovou značkou a podél horního okraje (16) opisem: Banki Kuu ya Kenya a Central Bank of Kenya. Nad textem pásek pozitivního mikropísma s opisem: SHILINGIHAMSINI.

Hlavním motivem reverzu bankovky je „zelená energie“, kterou představuje kompozice tří zdrojů čisté energie označených opisem – (17A) větrný park (Wind Power – Nguvu ya Upepo), (17B) geotermální elektrárna (Geothermal Power – Kawi ya Mvuku) a (17C) solární panel (Solar Power – Nduvu ya Jua). (KE-52-04)

6. 17A) větrný park (Wind Power – Nguvu ya Upepo), 17B) geotermální elektrárna (Geothermal Power – Kawi ya Mvuku) a 17C) solární panel (Solar Power – Nduvu ya Jua), zelená šipka označuje pozici mikropísma.
6. 17A) větrný park (Wind Power – Nguvu ya Upepo), 17B) geotermální elektrárna (Geothermal Power – Kawi ya Mvuku) a 17C) solární panel (Solar Power – Nduvu ya Jua), zelená šipka označuje pozici mikropísma.

(18) Podél dolního okraje od levého okraje panelu se nachází nominál „50“ a opis – „Fifty Shillings“ a „Shilingi Hamsini“ a nakonec (19) UV pozitivní pole, které tvoří dva červené kosodélníky na opačných koncích s nominálem, přes které je zobrazena červená letící holubice s ratolestí. Při UV nasvícení se mění barva kosodélníků z červené na oranžovou, holubice a nominály na zelenou. Tento prvek je součástí UV širokého pozitivního vertikálního pole s geometrickými tvary v oranžové a zelené barvě.

7. A) Dva kosodélníky s nominální hodnotou a letící holubice s ratolestí B) Při UV nasvícení mění kosodélníky barvu na oranžovou, nominál a holubice na zelenou.
7. A) Dva kosodélníky s nominální hodnotou a letící holubice s ratolestí B) Při UV nasvícení mění kosodélníky barvu na oranžovou, nominál a holubice na zelenou.

Přibližně středem bankovky na reverzu probíhá 15 mm široký zlatý iridiscentní nominální pruh s negativním opisem nominální hodnoty „50“. 

8. A) Pozitivní mikropísmo na reverzu bankovky B) UV pozitivní pole s geometrickými obrazci
8. A) Pozitivní mikropísmo na reverzu bankovky B) UV pozitivní pole s geometrickými obrazci

Menší panel v horní části nese nominál, (21) v dolní části bílou letící holubici s ratolestí v zobáku, střed panelu vyplňuje nesouhlasný figurální vodoznak, (6) hlava čelně hledícího lva a mnohoúhelník s akronymem „CBK“ (elektrotyp).

9. A)  Bezpečnostní intermitentní proužek B) Změna barvy na kovově měděnou při náklonu bankovky kolem vertikální osy C) V protisvětle se jeví bezpečnostní proužek jako souvislý D) Vertikální ascendentní červené sériové číslo E) Totéž sériové číslo pod UV
9. A) Bezpečnostní intermitentní proužek B) Změna barvy na kovově měděnou při náklonu bankovky kolem vertikální osy C) V protisvětle se jeví bezpečnostní proužek jako souvislý D) Vertikální ascendentní červené sériové číslo E) Totéž sériové číslo pod UV

© 2023 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace