500 TZS (tanzanský šilink)

TZS500P40*2010*S15

Tanzanská sjednocená republika

Základní informace

SCWPM: P#40
Emitent: Bank of Tanzania (BoT)
Emise: 01.01.2010
Datum: 01.01.2011
Materiál: papír
Rozměry: 120 x 60 mm
Převládající barva: zelená
Tiskárna: Crane Currency, AB
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Ha*# + Σ7 digit*bUV-
Sériové číslo B: A*Vn*# + Σ7 digit*rUV+y
Signature No.: 15
Signatura A: Mustafa Haidi Mkulo
Signum A: Waziri Wa Fedha
Signatura B: Benno Ndulu
Signum B: Gavana

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový optický MOTION ®
Bezpečnostní vlákna:
Mikropísmo: kombinované
Značka pro nevidomé:
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg1

TZS500P40*2010*S15


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky členěn přibližně do tří panelů v poměru 1:2:1, převládající barva zelená, pro další dělení listu použity vertikální pruhy. Plocha averzu i reverzu je v podkladu pokryta mikropísmem, karováním, geometrickými vzory a gradientem barev zelené a fialové. Všechny opisy v jazyce swahili. Difuzně jsou rozptýlena UZ pozitivní barevná vlákna. Rohy papírové bankovky jsou opatřeny technologií „Cornestone®“.

(1) Levý menší panel je uveden po levém okraji bankovky pruhem soustředných kosočtverců dvou velikostí, z nichž vnější kosočtverec větší velikosti je vždy vyplněn opisem negativního mikropísma „SHILINGI“. Plocha panelu je v podkladu vyplněna karováním (použity soustředné kruhy). Podél horního okraje (2) konturovaný nominál „500“ se stínem, jeho plocha tvořena negativním mikropísmem „BENKIKUUYATANZANIA“ a pod ním (3) soutisková značka se shodnou nominální hodnotou. (4) Podél dolního okraje panelu sériové číslo A*Ha*# + Σ7 digit*bUV-, a nad ním (5) pohmatová značka pro nevidomé. (6) Střed panelu tvoří vodotiskové okno vyplněné nesouhlasným portrétovým vodoznakem, zobrazen Julius Kambarage Neyerere, první tanzanský prezident, a nominál „500“ (elektrotype).

Obr. 1. A) Státní znak Tanzanie, šipky směřují k horizontálnímu a vertikálnímu řádku pozitivního mikropísma. B) Portrét prvního prezidenta Zanzibaru - Abeid Amani Karume.
Obr. 1. A) Státní znak Tanzanie, šipky směřují k horizontálnímu a vertikálnímu řádku pozitivního mikropísma. B) Portrét prvního prezidenta Zanzibaru - Abeid Amani Karume.

(7) Pod UV nasvícením se v této lokalizaci zobrazuje větší obdélníkové pole, nad jehož horním okrajem je umístěn nominál „500“ a pod dolním okrajem akronym měny „TZS“, vše zelené.

Střední široký panel je použitou barvou a podkladem dále rozdělen do dalších dvou svislých pruhů. První, světle zelený, je oboustranně ohraničen řádkem pozitivního mikropísma „SHILINGIMIATANO“ v opozičním postavení. (8) V jeho horní části se nachází Státní znak Tanzanie (TN-COA-O1), (9) v dolní části kosočtvercové pole s dvojitým lemem. Do vnějšího lemu vepsáno pozitivním mikropísmem „Benki Kuu ya Tanzania“ a stejný opis, ale negativním mikropísmem do vnitřního lemu. Vlastní pole je vyplněno latentním obrazem nominálem „500“, jednou jako negativní a jednou jako pozitivní nominál.

Obr. 2. A) UV pole, nominál a akronym měny. B) Portrétní vodoznak – první prezident Tanzanie – mwalimu Julius Kambarage Nyerere, nominál "500" nahoře jako soutisková značka a dole jako „500“ elektrotype.
Obr. 2. A) UV pole, nominál a akronym měny. B) Portrétní vodoznak – první prezident Tanzanie – mwalimu Julius Kambarage Nyerere, nominál "500" nahoře jako soutisková značka a dole jako „500“ elektrotype.

Široké střední pole v podkladu s gradientem barev zelená-modrá-fialoová je pokryto karováním a kosočtverci. (10) Souběžně s horním okrajem středního pole opis „Banki Kuu ya Tanzania“ (Centrální banka Tanzanie) a pod ním řádek pozitivního mikropísma se stejným opisem, a ještě níže opis „Fedha Halali Kwa Malipo Ya Shilingi Mia Tano“ (Legitimní peníze pro platbu pěti sty šilinky). (11) Ve středu pole portrét: Sheik Abeid Amani Karume, první prezident Lidové republiky Zanzibar a Pemba (12.01.1964 – 25.04.1964), prvního prezidenta Zanzibaru a prvního viceprezidenta Tanzanie (26.04.1964 – 07.04.1972) (TN-40-01). (12) Pod portrétem dvě signatury a signa: Mustafa Haidi Mkulo, Waziri wa Fedha (ministr financí) a Benno Ndulu, Gavana (guvernér)

Obr. 3. A) Kosočtverec s latentním nominálem „500“ pozitivním i negativním mikropísmem v lemu obrazce, šipky směřují k vertikálním řádkům pozitivního mikropísma. B) soutisková značka a negativní mikropísmo „SHILINGI“, difúzně barevná vlákna.
Obr. 3. A) Kosočtverec s latentním nominálem „500“ pozitivním i negativním mikropísmem v lemu obrazce, šipky směřují k vertikálním řádkům pozitivního mikropísma. B) soutisková značka a negativní mikropísmo „SHILINGI“, difúzně barevná vlákna.

Třetí, opět menší pole, je při jeho levém okraji uvedeno (13) bezpečnostním intermitentním proužkem s technologií MOTION ®, při pohybu bankovky se zdánlivě trojrozměrný obrazec pohybuje. (14) Vpravo pak následuje sériové číslo: A*Va*# + Σ7 digit*rUV+y a (1) celý pravý okraj bankovky vyplněn pruhem soustředných kosočtverců dvou velikostí, z nichž vnější kosočtverec větší velikosti je vždy vyplněn opisem negativního mikropísma „SHILINGI“. (14) Podél dolního okraje tohoto panelu opis „SHILINGI MIA TANO“ (pět set šilinků) a konturovaný nominál se stínem „500“ jehož plocha je vyplněna opisem negativního mikropísma „BENKIKUUYATANZANIA“.


Reverz horizontálně orientované bankovky je graficky pouze do dvou panelů v 3:1, převládající barva zelená, k členění plochy použity dva horizontální pruhy souběžně s horním a dolním okrajem bankovky tvořené geometrickými vzory. Všechny opisy v anglickém jazyce.  V podkladu reverzu multichromatické geometrické vzory, gradient barev a disperzně rozptýlená UV pozitivní vlákna

(15) Plochu velkého panelu pokrývá hlavní motiv reverzu tvořený kompilací tří aspektů odkazujících na důležitost postavení vzdělání v rozvoji země. (15 A) Zcela vlevo je obraz hole Aeskulapa, následuje (15 B) pohled na průčelí historické hlavní budovy „Nkrumah Hall“ University Dar es Salaam a nakonec (15 C) průvod představitelů akademické obce a absolventů, mezi kterými lze identifikovat i postavu prvního prezidenta Tanzanie, mwalimu Julius Nyerere. (16) Nad budovou opis BANK OF TANZANIA podtržený řádkem pozitivního mikropísma „BENKIKUUYATANZANIA“ (17) V levém dolním rohu konturovaný nominál „500“, panel zakončen vertikálním řádkem pozitivního mikropísma.

Obr. 4. A) Pohled na průčelí budovy „Nkrumah Hall“ Univerzity Dar es Salaam“, šipky směřují k horizontálnímu řádku pozitivního mikropísma. B) Graduální průvod, v kroužku označena postava prezidenta Graduální, šipky směřují k vertikálnímu řádku pozitivního
Obr. 4. A) Pohled na průčelí budovy „Nkrumah Hall“ Univerzity Dar es Salaam“, šipky směřují k horizontálnímu řádku pozitivního mikropísma. B) Graduální průvod, v kroužku označena postava prezidenta Graduální, šipky směřují k vertikálnímu řádku pozitivního

18) Do pravého horního rohu tohoto panelu je umístěno kosočtvercové pole s bordurou v podkladu tvořené negativním mikropísmem „BANKOFTANZANIA“, přes opis natočená  šikmo vpravo hledicí hlava žirafy masajské (Giraffa kippelkirchii), pod UV nasvicením UV pozitivní.  

Obr. 5. A) Kosočtvercové pole s negativním mikropísmem a hlavou žirafy. B) Tatáž kresba hlavy žirafy pod UV nasvícením.
Obr. 5. A) Kosočtvercové pole s negativním mikropísmem a hlavou žirafy. B) Tatáž kresba hlavy žirafy pod UV nasvícením.

(19) Menší panel v horním pravém roku je vyplněn konturovaným nominálem „500“ a pod ním soutisková. (20) Souběžně s dolním okrajem bankovky opis „FIVE HUNDRED SHILLINGS“ částečně přecházející z velkého panelu. (1) Střed panelu je rezervován pro vodoznakové pole v podkladu s kruhovým károváním a v protisvětle s nesouhlasným portrétem prezidenta Julia Nyerere nominální hodnotou „500“ - elekrotype.

6. A) Bezpečnostní intermitentní proužek MOTION® - plující kosočtverec. B) V protisvětle se jeví bezpečnostní proužek jako kompaktní C) Vertikální ascendentní sériové číslo D) Totéž sériové číslo pod UV nasvícením E1) Detail levého a E2) pravého okraje ba
6. A) Bezpečnostní intermitentní proužek MOTION® - plující kosočtverec. B) V protisvětle se jeví bezpečnostní proužek jako kompaktní C) Vertikální ascendentní sériové číslo D) Totéž sériové číslo pod UV nasvícením E1) Detail levého a E2) pravého okraje ba

© 2023 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace