10 000 UGX (ugandský šilink)

UGX10000P52*2010*S14

Ugandská republika

Základní informace

SCWPM: P#52
Emitent: Bank of Uganda (BoU)
Emise: 2010
Datum: 17.05.2010
Materiál: papír
Rozměry: 143 x 70
Převládající barva: fialová
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Hn*##+Σ7 digit*rUV+y
Sériové číslo B: A*Va*## + Σ7 digit*bUV-
Signature No.: 14
Signatura A: Emmanuel Tumusiime Mutebile
Signum A: Governor
Signatura B: George W. Nyeko
Signum B: Secretary

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový obdélníkový s demetalizací
Bezpečnostní vlákna:
Hologram: hologram pruhový kompaktní, plastický, multichromatický, holografický pruh
Iridiscentní pole:
Mikropísmo: kombinované
Omron kroužky:
Inkoust: Opticky variabilní magnetický inkoust (SPARK, OVMI)
Značka pro nevidomé:
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg2

UGX10000P52*2010*S14

 


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky rozdělen přibližně do dvou panelů v poměru 3:1, převládající barva fialová. List bankovky je dále členěn vertikálními pruhy. Všechny opisy v anglickém a swahili jazyce. Difuzně UZ pozitivní multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev.

(1) Od horního levého rohu horizontálně uveden název emitenta „Bank of Uganda“ a opis „Legal Tender for Ten Thousand Shillings for Bank of Uganda“ (Právní nabídka na deset tisíc šilinků pro Banku Ugandy). (2) Pod názvem emitenta sériové číslo A*Hn*## + Σ7 digit*rUV+y, (3) signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor a (4) posledním elementem je státní znak Ugandy. (UG–COA–01) (5) Vpravo nahoře od státního znaku je pole s negativním mikropísmem „…BANKOFUGANDABANKOFUGANDA…“.

Obrázek 1. A) Mikropísmo kolem základny sousoší "Vzdělání" B) Sériové číslo a omron kroužky C) sériové číslo pod UV nasvícením, změna červené barvy na žlutou.
Obrázek 1. A) Mikropísmo kolem základny sousoší "Vzdělání" B) Sériové číslo a omron kroužky C) sériové číslo pod UV nasvícením, změna červené barvy na žlutou.

Hranice mezi větším a menším panelem averzu bankovky je tvořena širokým vertikálním pásem, který je spojením několika grafických a bezpečnostních prvků. (13) Prvním bezpečnostním prvkem je grafické pole vytvořené MOVI (Motion Optical Variable Ink), jedná se o třpytivou metalizaci, při otáčení bankovky kolem vertikální osy se šikmá linie pohybuje a barva pole se mění ze zelené na modrou.

Obrázek 3. A) Pole vytvořené technologií MOVI při kolmém pozorování B) Při pozorování pod úhlem 45° je zachycena změna barvy ze zelené na modrou.
Obrázek 3. A) Pole vytvořené technologií MOVI při kolmém pozorování B) Při pozorování pod úhlem 45° je zachycena změna barvy ze zelené na modrou.

Pod tímto polem je při zvětšení obrazu patrná vertikální lomená linie s pozitivním mikropísmem „..BOUBOUBOU…“, sahající až k signatuře, která má v podkladu negativní mikropísmo „..BANKOFUGANDA…“ a zprava je obklopena políčky vyplněnými pozitivním mikropísmem nominálu „10000“ (14) Pod UV nasvícením se v této lokalitě nachází UV pozitivní nominální pole s nominálem „10000“.

Souběžně vertikálně s popsanými prvky se nachází vertikálně orientovaný nominál „10000“ a pod ním při dolním okraji bankovky (15) erb emitenta „Bank of Uganda“ (UG-COA-03). Nakonec je větší panel zakončen holografickým pruhem. (16) Holografický pruh šíře 11 mm je členěn dvěma motivy a dvěma opisy. Požito je vyobrazení souhlasné soutiskové značky ve tvaru dvou nádob, a to v menším a větším měřítku. Druhým motivem je snad slunce s dvaceti paprsky, rovněž v menším a větším měřítku. (stejný grafický vzor se nachází v centru košíkářského artefaktu na reverzu souhlasné bankovky). Menší zobrazení jsou vždy tři spolu v rozích pomyslného trojúhelníku, větší jsou překryta nominálem „10000“.  Mezi motivy je vertikálně orientovaný akronym „BOU“. Zaujme povrchová metalizace zlatého vzhledu, při pozorování pod různými úhly popsané elementy mění barvu v celém duhovém spektru. Při pozorování v protisvětle se pás zobrazuje jako černý s negativním nominálem „10000“.   

Obrázek 4. A) Holografický pruh v přímém pohledu. B) Třpytivá metalizace holografického pruhu. C) a D) Multichromatické změny obrazců a nominálu při pohybu kolem vertikální osy. E) Holografický pruh v protisvětle.
Obrázek 4. A) Holografický pruh v přímém pohledu. B) Třpytivá metalizace holografického pruhu. C) a D) Multichromatické změny obrazců a nominálu při pohybu kolem vertikální osy. E) Holografický pruh v protisvětle.

Menší panel má v podkladu kárování. Souběžně v horním okrajem výrazný nominál „10000“ a pod ním (17) soutisková značka ve tvaru dvou nádob vytvořených z „kalebasy“. V pravém dolním rohu (18) pohmatová značka a rok emise.

Obrázek 5. A) Soutisková značka ve tvaru dvou nádob z kalabasy. B) UV nominální pole na averzu bankovky.
Obrázek 5. A) Soutisková značka ve tvaru dvou nádob z kalabasy. B) UV nominální pole na averzu bankovky.

(19) Podél levého okraje panelu sériové číslo: A*Va*## + Σ7 digit*bUV- (20) V protisvětle většinu plochy zaujímá figurální vodoznak hlavy jeřába královského (Balearica regulorum regulorum) vpravo hledící. Od zobáku vertikálně orientovaný nominál „10000“ (elektrotyp) 

Obrázek 6. A Pohmatová značka. B) Faunistický vodoznak hlavy jeřába královského (Balearica regulorum gibbericeps) a nominál (elektrotype)
Obrázek 6. A Pohmatová značka. B) Faunistický vodoznak hlavy jeřába královského (Balearica regulorum gibbericeps) a nominál (elektrotype)


Reverz horizontálně orientované bankovky je stejně graficky rozdělen jako averz přibližně na dva panely v poměru 1:3, převládající barva fialová. Na listu bankovky se na pozadí uplatňují tři konstantní prvky: obrysová mapa Ugandy, profil mladíka s čelenkou Karimojonga a tradiční košíkářský vzor. Opisy v anglickém a swahili jazyce. Difuzně UZ pozitivní řídká multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev.

Obrázek 7. Hlavní motiv reverzu: plody banánovníku (Musa). B) UV pozitivní pole reverzu.
Obrázek 7. Hlavní motiv reverzu: plody banánovníku (Musa). B) UV pozitivní pole reverzu.

(17) Menší panel v podkladu pokryt károváním je v horní části vyplněn (16) soutiskovou značkou, v UV nasvícení výrazně zbarvenou žlutě a modře, v dolní části nominálem „100000“ a části obrazu rovníku z většího panelu. (20) V protisvětle většinu plochy zaujímá figurální vodoznak hlavy jeřába královského (Balearica regulorum regulorum) vpravo hledící. Od zobáku vertikálně orientovaný nominál „50000“ (elektrotyp).

Obrázek 8. A) Řádek pozitivního mikropísma podél jižní hranice mapy Ugandy (červená šipka). B) Řádek pozitivního mikropísma souběžně s podstavcem sochy "Památník nezávislosti".
Obrázek 8. A) Řádek pozitivního mikropísma podél jižní hranice mapy Ugandy (červená šipka). B) Řádek pozitivního mikropísma souběžně s podstavcem sochy "Památník nezávislosti".

(21) Většímu panelu dominuje hlavní motiv reverzu bankovky: zralý trs ganánů (Musa), jehož obraz je vložen do obrysové mapy Ugandy, a dalších tří banánovníků. Podél její jižní hranice řádek pozitivního mikropísma „…BOUBOUBOU…“. Trs banánu je překryt 25 mm širokým iridiscentním pruhem tvořeným geometrickými obrazci, do obdélníků vepsán akronym „BOU“ a nominál „10000“.

(22) Také na reverzu bankovky se nachází silueta profilu mladíka s čelenkou etnika Karimojong, při UV nasvícení je profil UV slabě pozitivní ve fialové barvě. (23) V levém dolním rohu panelu je vyznačen na mapě Ugandy rovník s opisem „0° Latitude Equator“ a kolem čtyři soustředné kruhy s opisem „Latitude the Equator Zero Degrees“ (zeměpisná šířka rovník nula stupňů), také toto zobrazení je UV pozitivní (modrá a žlutá barva).

Podél horního okraje až do pravého horního roku je situován název emitenta „Bank of Uganda“ a nominál „10000“. (24) Souběžně s pravým okrajem panelu i bankovky obraz Památníku nezávislosti. Podél dolní hrany podstavce sochy řádek pozitivního mikropísma akronymu „…BOUBOUBOU…“. Souběžně s dolním okrajem listu opisy „Ten Thousand Shillings“ a „Shilingi elfu Kumi“ (deset tisíc šilinků). (25) Na pozadí značné části panelu kruh s tradičním košíkářským vzorem a „omron“ kroužky. (26) Zde je relativně nezvykle umístěn okénkový intermitentní bezpečnostní proužek šíře 3 mm, při otáčení bankovky kolem vertikální osy je dobře patrná povrchová metalizace „S-článků“, které získávají měděný lesk. V protisvětle se bezpečností proužek jeví jako kompaktní s demetalizovanými prvky, akronymem „BOU“ a římským nominálem „X“.    

Obrázek 9. A) Iridiscentní pruh. B) Intermitentní okénkový bezpečnostní proužek. C) Při pozorování pod úhlem "S" články získávají výrazný metalický vzhled. D) Bezpečnostní proužek se v protisvětle jeví jako kompaktní s demetalizací.
Obrázek 9. A) Iridiscentní pruh. B) Intermitentní okénkový bezpečnostní proužek. C) Při pozorování pod úhlem "S" články získávají výrazný metalický vzhled. D) Bezpečnostní proužek se v protisvětle jeví jako kompaktní s demetalizací.

UGX10000P52a*2010*S14

Rok vydání 2010

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / George W. Nyeko, Sekretary

 UGX10000P52b*2011*S14

Rok vydání 2011

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / George W. Nyeko, Sekretary

UGX10000P52c*2013*S14

Rok vydání 2013

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / George W. Nyeko, Sekretary

UGX10000P52d*2015*S14

Rok vydání 2015

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / George W. Nyeko, Sekretary

UGX10000P52e*2017*S15

Rok vydání 2017

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / Susan Kanyemibwa, Sekretary

UGX10000P52f*2019*S15

Rok vydání 2019

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / Susan Kanyemibwa, Sekretary

UGX10000P52g*2021*S15

Rok vydání 2021

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / Susan Kanyemibwa, Sekretary

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace