50 000 UGX (ugandský šilink)

UGX50000P54*2010*S14

Ugandská republika

Základní informace

SCWPM: P#54
Emitent: Bank of Uganda (BoU)
Emise: 2010
Datum: 17.05.2010
Materiál: papír
Rozměry: 151 x 74
Převládající barva: žlutá
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Hn*##+Σ7 digit*rUV+y
Sériové číslo B: A*Va*## + Σ7 digit*bUV-
Signature No.: 14
Signatura A: Emmanuel Tumusiime Mutebile
Signum A: Governor
Signatura B: George W. Nyeko
Signum B: Secretary

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový obdélníkový s demetalizací
Bezpečnostní vlákna:
Hologram: hologram pruhový kompaktní, plastický, multichromatický, holografický pruh
Iridiscentní pole:
Mikropísmo: kombinované
Omron kroužky:
Inkoust: Opticky variabilní magnetický inkoust (SPARK, OVMI)
Značka pro nevidomé:
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg2

UGX50000P54*2010*S14


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky rozdělen přibližně do dvou panelů v poměru 3:1, převládající barva žlutá. List bankovky je dále členěn vertikálním pruhem. Všechny opisy v anglickém a swahili jazyce. Difuzně UZ pozitivní multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev.

(1) Od horního levého rohu horizontálně uveden název emitenta „Bank of Uganda“ a opis „Legal Tender for Fifty Thousand Shillings for Bank of Uganda“ (Právní nabídka na padesát tisíc šilinků pro Banku Ugandy). (2) Pod názvem emitenta sériové číslo A*Hn*## + Σ7 digit*rUV+y, (3) signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor a (4) posledním elementem je státní znak Ugandy. (UG–COA–01) (5) Vpravo od státního znaku je pole a drobná políčka s pozitivním nominálním mikropísmem nominálu „„..500005000050000...“.

Obrázek 1. A) Mikropísmo kolem základny památníku "Stride" v Kampale. B) Sériové číslo a omron kroužky C) Sériové číslo pod UV nasvícením, změna červené barvy na žlutou.
Obrázek 1. A) Mikropísmo kolem základny památníku "Stride" v Kampale. B) Sériové číslo a omron kroužky C) Sériové číslo pod UV nasvícením, změna červené barvy na žlutou.

(6) Od dolního levého rohu panelu doprava je nominální hodnota „50000“ a následuje (7) opis „Fifty Thousand Shillings“ a „Shilingi Elfu Hamsini“ (padesát tisíc šilinků). (8) Ještě více vpravo podél dolního okraje bankovky je druhá signatura a signum: George W. Nyeko, Secretary. (9) V podkladu těchto prvků detekujeme pozitivní konturové mikropísmo akronymu „…BOUBOUBOU…“, negativní mikropísmo „…BANKOFUGANDA…“ a vpravo od signatury pozitivní nominál „…5000050000…“.

(10) Při levém okraji bankovky zobrazen památník nazývaný „Stride“ v Kampale z roku 2007 jako připomínka probíhajícího jednání hlav CHOGM (Commonwealth Heads of Government Meeting). (11) V podkladu je patrný profil tváře mladíka a soustava „Omron“ kroužků. (12) Zcela v centru je nosný motiv bankovky – pohled do národního parku „Bwindi Impenetrable National Park“ zařazeného na seznam přírodního světového bohatství UNESCO, ve kterém žije 45% veškeré populace goril horských (Gorila beringei beringei).

Obrázek 2. A) Památník "Stride" v Kampale. B) Pohled na vegetaci národního parku "Bwindi Impenetrable National Park"
Obrázek 2. A) Památník "Stride" v Kampale. B) Pohled na vegetaci národního parku "Bwindi Impenetrable National Park"

Hranice mezi větším a menším panelem averzu bankovky je tvořena širokým vertikálním pásem, který je spojením několika grafických a bezpečnostních prvků. (13) Prvním bezpečnostním prvkem je grafické pole vytvořené technologií MOVI (Motion Optical Variable Ink), jedná se o třpytivou metalizaci, při otáčení bankovky kolem vertikální osy se šikmý linie pohybuje a barva pole se mění ze zelené na modrou. Pod tímto polem je při zvětšení obrazu patrná vertikální lomená linie s pozitivním mikropísmem „..BOUBOUBOU…“. (14) Pod UV nasvícením se v této lokalitě nachází UV pozitivní nominální pole s hodnotou „50000“.

Obrázek 3. A) Pole s technologií MOVI při pohledu kolmo. B) Totéž pole při otáčení bankovky kolem vertikální osy. Změna barvy na modrou a šikmý pruh v pohybu.
Obrázek 3. A) Pole s technologií MOVI při pohledu kolmo. B) Totéž pole při otáčení bankovky kolem vertikální osy. Změna barvy na modrou a šikmý pruh v pohybu.

Souběžně s popsanými prvky se nachází vertikálně orientovaný nominál „50000“ a pod ním při dolním okraji bankovky (15) erb emitenta „Bank of Uganda“ (UG-COA-03). (16) Nakonec je větší panel zakončen holografickým pruhem. Holografický pruh šíře 11 mm je členěn dvěma motivy a dvěma opisy. Požito je vyobrazení soutiskové značky z bankovky P-50 a to v menším a větším měřítku. Menší soustředné kruhy jsou překryty nominálem „50000“, větší kruhy v opozičním postavení jsou překryty akronymem „BOU“ nebo soutiskovou značkou ve tvaru štítu ze souhlasné bankovky. Zaujme povrchová metalizace stříbrného vzhledu, při pozorování pod různými úhly popsané elementy mění barvu v celém duhovém spektru. Při pozorování v protisvětle se pás zobrazuje jako černý s negativním nominálem „50000“.       

Obrázek 4. A) Holografický pruh v přímém pohledu. B) Třpytivá metalizace holografického pruhu. C) a D) Multichromatické změny obrazců a nominálu při pohybu kolem vertikální osy. E) Holografický pruh v protisvětle
Obrázek 4. A) Holografický pruh v přímém pohledu. B) Třpytivá metalizace holografického pruhu. C) a D) Multichromatické změny obrazců a nominálu při pohybu kolem vertikální osy. E) Holografický pruh v protisvětle

Menší panel má v podkladu kárování. (17) Souběžně v horním okrajem výrazný nominál „50000“ a pod ním soutisková značka dvou šítů východoafrického typu „Ganda“. (18) V pravém dolním rohu pohmatová značka a rok emise.

Obrázek 5. A) Soutisková značka ve tvaru dvou štítů "Ganda". B) UV nominální pole.
Obrázek 5. A) Soutisková značka ve tvaru dvou štítů "Ganda". B) UV nominální pole.

(19) Podél levého okraje panelu sériové číslo: A*Va*## + Σ7 digit*bUV-. (20) V protisvětle většinu plochy zaujímá figurální vodoznak hlavy jeřába královského (Balearica regulorum regulorum) vpravo hledící. Od zobáku vertikálně orientovaný nominál „50000“ (elektrotyp) 

Obrázek 6. A) Pohmatová značka B) Faunistický vodoznak hlavy jeřába královského (Belearica regulorum gibbericeps) a nominál ( elektrotype)
Obrázek 6. A) Pohmatová značka B) Faunistický vodoznak hlavy jeřába královského (Belearica regulorum gibbericeps) a nominál ( elektrotype)


Reverz horizontálně orientované bankovky je stejně graficky rozdělen jako averz přibližně na dva panely v poměru 1:3, převládající barva žlutá. Na listu bankovky se na pozadí uplatňují tři konstantní prvky: obrysová mapa Ugandy, profil mladíka s čelenkou etnika Karimojong a tradiční košíkářský vzor.  Opisy v anglickém a swahili jazyce. Difuzně UZ pozitivní řídká multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev.

Obrázek 7. A) Samec gorily horské (Gorilla beringei beringei). B) UV pozitivní pole reverzu
Obrázek 7. A) Samec gorily horské (Gorilla beringei beringei). B) UV pozitivní pole reverzu

(17) Menší panel v podkladu pokryt károváním je v horní části vyplněn soutiskovou značkou, v UV nasvícení výrazně zbarvenou žlutě, modře a zeleně, v dolní části nominálem „50000“ a části obrazu rovníku z většího panelu. (20) V protisvětle většinu plochy zaujímá figurální vodoznak hlavy jeřába královského (Balearica regulorum gibbericeps) vpravo hledící. Od zobáku vertikálně orientovaný nominál „50000“ (elektrotyp).

(21) Většímu panelu dominuje hlavní motiv reverzu bankovky: skupina horských goril (Gorila beringei beringei), ve které je zvýrazněn tzv. šedý samec, jehož obraz je vložen do obrysové mapy Ugandy. Podél její jižní hranice řádek pozitivního mikropísma „…BOUBOUBOU…“.   

(22) Také na reverzu bankovky se nachází silueta profilu mladíka s čelenkou etnika Karimojong, při UV nasvícení je profil UV pozitivní ve žluté barvě. (23) V levém dolním rohu panelu je vyznačen na mapě Ugandy rovník s opisem „0° Latitude Equator“ a kolem čtyři soustředné kruhy s opisem „Latitude the Equator Zero Degrees“ (zeměpisná šířka rovník nula stupňů), také toto zobrazení je UV pozitivní (modrá, žlutá a zelená barva).

Obrázek 8. A) Řádek mikropísma podél jižní hranice mapy Ugandy (zelená šipka). B) Řádek pozitivního mikropísma souběžně s podstavcem sochy "Památník nezávislosti" (zelená šipka)
Obrázek 8. A) Řádek mikropísma podél jižní hranice mapy Ugandy (zelená šipka). B) Řádek pozitivního mikropísma souběžně s podstavcem sochy "Památník nezávislosti" (zelená šipka)

Podél horního okraje až do pravého horního roku je situován název emitenta „Bank of Uganda“ a nominál „50000“. (24) Souběžně s pravým okrajem panelu i bankovky obraz Památníku nezávislosti. Podél hrany podstavce řádek pozitivního mikropísma akronymu „…BOUBOUBOU…“. Souběžně s dolním okrajem listu opisy „Fifty Thousand Shillings“ a „Shilingi elfu hamsini“ (padesát tisíc šilinků). (25) Na pozadí značné části panelu kruh s tradičním košíkářským vzorem a „omron“ kroužky. (26) Středem kruhu prochází okénkový intermitentní bezpečnostní proužek, při otáčení bankovky kolem vertikální osy je dobře patrná povrchová metalizace „S-článků“, které získávají měděný lesk. V protisvětle se bezpečností proužek jeví jako kompaktní s demetalizovanými geometrickými prvky, akronymem emitenta a římským nominálem „L“.     

Obrázek 9. A) Iridiscentní pruh. B) Intermitentní okénkový bezpečnostní proužek. C) Při pozorování pod úhlem "S-články" získávají výrazný metalický (měděný) vzhled. D) Bezpečnostní proužek se v protisvětle jeví jako kompaktní s demetalizací.
Obrázek 9. A) Iridiscentní pruh. B) Intermitentní okénkový bezpečnostní proužek. C) Při pozorování pod úhlem "S-články" získávají výrazný metalický (měděný) vzhled. D) Bezpečnostní proužek se v protisvětle jeví jako kompaktní s demetalizací.

UGX50000P54a*2010*S14

Rok vydání 2010

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / George W. Nyeko, SekretaryUGX50000P54b*2013*S14

Rok vydání 2013

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / George W. Nyeko, Sekretary

UGX50000P54bc*2015*S14

Rok vydání 2015

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / George W. Nyeko, Sekretary

UGX50000P54d*2017*S15

Rok vydání 2017

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / Susan Kanyemibwa, Sekretary

UGX50000P54be*2021*S15

Rok vydání 2021

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / Susan Kanyemibwa, Sekretary

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace