5 000 UGX (ugandský šilink)

UGX5000P51*2010*S14

Ugandská republika

Základní informace

SCWPM: P#51
Emitent: Bank of Uganda (BoU)
Emise: 2010
Datum: 17.05.2010
Materiál: papír
Rozměry: 139 x 68
Převládající barva: zelená
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Hn*##+Σ7 digit*rUV+y
Sériové číslo B: A*Va*## + Σ7 digit*bUV-
Signature No.: 14
Signatura A: Emmanuel Tumusiime Mutebile
Signum A: Governor
Signatura B: George W. Nyeko
Signum B: Secretary

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový čtvercový se změnou barvy
Bezpečnostní vlákna:
Iridiscentní pole:
Mikropísmo: pozitivní
Omron kroužky:
Tisk: Hlubotisk
Inkoust: Opticky variabilní magnetický inkoust (SPARK, OVMI)
Značka pro nevidomé:
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:

UGX5000P51*2010*S14


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky rozdělen přibližně do dvou panelů v poměru 3:1, převládající barva zelená. List bankovky je dále členěn vertikálním pruhem. Všechny opisy v anglickém a swahili jazyce. Difúzně UZ pozitivní multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, geometrické obrazce, kárování a gradient barev.

(1) Od horního levého rohu většího panelu je horizontálně uveden název emitenta „Bank of Uganda“ (akronym BOU) a opis „Legal Tender for Five Thousand Shillings for Bank of Uganda“ (Právní nabídka na pět tisíc šilinků pro Banku Ugandy). (2) Pod názvem emitenta rovnoměrné sériové číslo A*Hn*## + Σ7 digit*rUV+y, následuje (3) signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor a (4) posledním elementem je státní znak Ugandy. (UG–COA–01) (5) Vpravo od státního znaku jsou políčka s pozitivním mikropísmem „..500050005000...“

Obrázek 1 A) Mikropísmo kolem základny „Památníku padlým v II světové válce“. 3. B) Sériové číslo a omron kroužky C) Sériové číslo pod UV nasvícením, změna červené barvy na žlutou.
Obrázek 1 A) Mikropísmo kolem základny „Památníku padlým v II světové válce“. 3. B) Sériové číslo a omron kroužky C) Sériové číslo pod UV nasvícením, změna červené barvy na žlutou.

(6) Od dolního levého rohu většího panelu je nominální hodnota „5000“ a následuje (7) opis „Five Thousand Shillings“ a „Shilingi Elfu Tano“ (pět tisíc šilinků). (8) Ještě více vpravo podél dolního okraje bankovky je druhá signatura a signum: George W. Nyeko, Secretary. (9) V podkladu těchto prvků detekujeme pozitivní konturové mikropísmo akronymu „…BOUBOUBOU…“, a vpravo od signatury pozitivní mikropísmo nominálu „…500050005000…“.

(10) Při levém okraji bankovky zobrazen první nosný motiv bankovky - „Památník padlým v II. Světové válce“ v Kampale. (11) V podkladu je patrný profil tváře mladíka a systém „omron“ kroužků. (12) V centru panelu je druhý nosný motiv bankovky –  pohled na pohoří Ruwenzori“.


Hranice mezi větším a menším panelem averzu bankovky je tvořena širokým vertikálním pásem, který je spojením několika grafických, geometrických a bezpečnostních prvků. (13) Prvním bezpečnostním prvkem je grafické pole vytvořené OVI (Optical Variable Ink), při otáčení bankovky kolem horizontální osy se barva pole mění z fialové na tmavě-zelenou.

Obrázek 3 A) Pole vytvořené technologií OVI při kolmém pozorován, šipky označují políčka s pozitivním mikropísmem B) Při pozorování pod úhlem 45° je zachycena změna barvy z fialové na tmavě zelenou.
Obrázek 3 A) Pole vytvořené technologií OVI při kolmém pozorován, šipky označují políčka s pozitivním mikropísmem B) Při pozorování pod úhlem 45° je zachycena změna barvy z fialové na tmavě zelenou.

Pod tímto polem je při zvětšení patrný vertikální řádek podél geometrického obrazce tvořený pozitivním mikropísmem akronymu „..BOUBOUBOU…“ zasahující až k signatuře, která je obklopena políčky vyplněnými pozitivním mikropísmem nominálu „5000“. (14) Pod UV nasvícením v této lokalitě se nachází UV pozitivní nominální pole s nominálem „5000“. Souběžně s popsanými prvky se nachází vertikálně orientovaný nominál „5000“ a pod ním při dolním okraji bankovky logo emitenta „Bank of Uganda“ (UG-CC-BOU).

Obrázek 4 A) Soutisková značka ve tvaru tradičního košíkářského vzoru B) UV nominální pole na averzu bankovky
Obrázek 4 A) Soutisková značka ve tvaru tradičního košíkářského vzoru B) UV nominální pole na averzu bankovky

Menší panel má v podkladu kárování. Souběžně v horním okrajem se nachází výrazný nominál „5000“ a pod ním (15) soutisková značka ve tvaru kruhového košíkářského vzoru, (16) pohmatová značka a rok emise.

(17) Podél levého okraje menšího panelu ascendentní sériové číslo: A*Va*## + Σ7 digit*bUV-. V protisvětle většinu centrální plochy zaujímá (18) figurální vodoznak hlavy jeřába královského (Balearica regulorum gibbericeps) vpravo hledící. Od zobáku vertikálně orientovaný nominál „5000“ (elektrotyp) 

Obrázek 5 A) Pohmatová značka B) Faunistický vodoznak hlavy jeřába královského (Balearica regulorum gibbericeps) a nominál (elektrotype)
Obrázek 5 A) Pohmatová značka B) Faunistický vodoznak hlavy jeřába královského (Balearica regulorum gibbericeps) a nominál (elektrotype)


Reverz horizontálně orientované bankovky je stejně graficky rozdělen jako averz přibližně na dva panely v poměru 1:3, převládající barva zelená. Na listu bankovky se na pozadí uplatňují tři konstantní prvky: obrysová mapa Ugandy s vyznačeným rovníkem, profil mladíka s čelenkou etnika Karimojong a tradiční kruhový košíkářský vzor. Opisy v anglickém a swahili jazyce. Difuzně UZ pozitivní řídká multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, geometrické obrazce, kárování a gradient barev.

Obrázek 6 A) Hlavní motiv reverzu: snovač před svým hnízdem B) UV pozitivní pole reverzu
Obrázek 6 A) Hlavní motiv reverzu: snovač před svým hnízdem B) UV pozitivní pole reverzu

Menší panel v podkladu pokryt károváním je v horní části vyplněn (15) soutiskovou značkou zobrazující kruhový košíkářský vzor, pod UV nasvícením 1/4 značky zbarvena zeleně. Souběžně s dolním okrajem nominál „5000“ a část obrazu rovníku přecházející z většího panelu. (18) V protisvětle většinu centrální plochy zaujímá figurální vodoznak hlavy jeřába královského (Balearica regulorum regulorum) vpravo hledící. Od zobáku vertikálně orientovaný nominál „5000“ (elektrotyp).

(19) Většímu panelu dominuje hlavní motiv reverzu bankovky: snovač (Ploceus) před vstupem do hnízda, jehož obraz je vložen do obrysové mapy Ugandy, a siluety dalších tří letících jedinců tohoto druhu. Druhové určení je prakticky nemožné, neboť zobrazení je monochromatické.  Podél jižní hranice mapy Ugandy se objevuje řádek pozitivního mikropísma akronymu „…BOUBOUBOU…“. Obraz snovače je překryt 25 mm širokým iridiscentním pruhem tvořeným geometrickými obrazci, do obdélníků vepsán akronym „BOU“ a nominál „5000“.  

(20) Také na reverzu bankovky se nachází silueta profilu mladíka s čelenkou etnika Karimojong, při UV nasvícení je profil UV slabě pozitivní. (21) V levém dolním rohu panelu je vyznačen na mapě Ugandy rovník s opisem „0° Latitude Equator“ a kolem čtyři soustředné kruhy s opisem „Latitude the Equator Zero Degrees“ (zeměpisná šířka rovník nula stupňů), toto zobrazení je UV pozitivní (zelená barva).

Obrázek 6 A) Řádek pozitivního mikropísma podél jižní hranice mapy Ugandy (červená šipka) B) Řádek pozitivního mikropísma souběžně s podstavcem sochy "Památníku nezávislosti Ugandy"
Obrázek 6 A) Řádek pozitivního mikropísma podél jižní hranice mapy Ugandy (červená šipka) B) Řádek pozitivního mikropísma souběžně s podstavcem sochy "Památníku nezávislosti Ugandy"

Podél horního okraje až do pravého horního roku je situován název emitenta „Bank of Uganda“ a nominál „5000“. (22) Souběžně s pravým okrajem panelu i bankovky zobrazení „Památníku nezávislosti Ugandy“. Podél dolní hrany podstavce sochy řádek pozitivního mikropísma akronymu „…BOUBOUBOU…“. Souběžně s dolním okrajem listu opisy „Five Thousand Shillings“ a „Shilingi Elfu Tano“ (pět tisíc šilinků). (23) Na pozadí značné části panelu kruh s tradičním košíkářským vzorem a „omron“ kroužky. (24) Zde je relativně nezvykle umístěn okénkový intermitentní bezpečnostní proužek šíře 3 mm, při otáčení bankovky kolem vertikální osy je dobře patrná povrchová metalizace „S-článků“, které získávají měděný lesk. V protisvětle se bezpečností proužek jeví jako kompaktní s demetalizovanými geometrickými prvky, akronymem a římským nominálem „V“.      

Obrázek 7 A) Intermitentní okénkový bezpečnostní proužek B) Při pozorování pod úhlem „S“-články získávají výrazný metalický vzhled C) Bezpečnostní proužek v protisvětle se jeví jako kompaktní s demetalizací D) Iridiscentní pruh
Obrázek 7 A) Intermitentní okénkový bezpečnostní proužek B) Při pozorování pod úhlem „S“-články získávají výrazný metalický vzhled C) Bezpečnostní proužek v protisvětle se jeví jako kompaktní s demetalizací D) Iridiscentní pruh

UGX5000P51a*2010*S14

Rok vydání 2010

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / George W. Nyeko, Sekretary

UGX2000P50b*2011*S14

Rok vydání 2011

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / George W. Nyeko, Sekretary

UGX2000P50c*2013*S14

Rok vydání 2013

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / George W. Nyeko, Sekretary

UGX2000P50d*2015*S14

Rok vydání 2015

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / George W. Nyeko, Sekretary

UGX2000P50e*2017*S14

Rok vydání 2017

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / Susan Kanyemibwa, Sekretary

UGX2000P50f*2019*S14

Rok vydání 2019

Signatura a signum: Emmanuel Tumusiime Mutebile, Governor / Susan Kanyemibwa, Sekretary

© 2023 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace