AO-130-04 O Pensador

Soška "O Pensador" (Myslitel), národní kulturní symbol Angoly.

25. 10. 2021 | Kultura Etnografie Symboly

„O Pensador“ (Myslitel)

1. A) Silueta sošky "O Pensador" v polymerovém okně bankovky P-161. B) Jedno z mnoha uměleckých ztvárnění Pensadora. Převzato z: https://afrishopp.com/product/escultura-pensador/?wmc-currency =EUR& mode=list
1. A) Silueta sošky "O Pensador" v polymerovém okně bankovky P-161. B) Jedno z mnoha uměleckých ztvárnění Pensadora. Převzato z: https://afrishopp.com/product/escultura-pensador/?wmc-currency =EUR& mode=list

Skulptura zvaná „O Pensador“ (Myslitel) je dnes symbolem národní kultury Angoly. Původně to byl malý dřevěný amulet používaný věštci etnika Chokwe, obývajícím severovýchodní území Angoly. Spolu s dalšími amulety byl přechováván v koši nazývaném „Ngombo ya cisuka“ (věštecký košík). Původní se tento artefakt nazýval „Kuku“ nebo „Samanhonga“ a sloužil jako spojení mezi reálným živým světem a nehmotným světem duchů předků, kteří měli kontinuálně chránit osoby před nebezpečím. „Objev“ sošky meditující osoby sahá do roku 1932, kdy švýcarský malíř a etnolog Théodore Delachaux našel artefakt ve „věšteckém koši“ během expedice do Angoly. Delachaux jej pojmenoval „Myslitel“, protože mu připomínala sochu Augusta Rodina „Le Penseur“.


Věštecký košík obsahuje celou řadu artefaktů přírodního (kosti, zuby, kamínky, dřívka, pírka, kůže) i zpracovaného materiálu (sošky, amulety), které jsou věštcem vyhozeny a ponechány upadnout na zem. V závislosti na nahodilém výběru a vzájemné poloze jednotlivých artefaktů pak věštec interpretuje budoucnost, rady či sdělení předků.  

Soška „Samanhonga“ je dnes zpracována v různých uměleckých licencích a v různých materiálech, vždy však představuje v dřepu sedící osobu mírně nakloněnou dopředu, ohnutá záda, mající lokty na kolenou a hlavu v dlaních. Tato pozice by měla odpovídat přemýšlející staré osobě a měla by symbolizovat moudrost, zkušenost a znalost běhu života. Má se za to, že jeho celkově ovoidní tvar je výrazem spojením člověka s přírodními silami. Zda se jedná o ženu či muže je spekulativní, neboť na artefaktu zpravidla nejsou zachyceny sekundární pohlavní znaky.

První skulptury „O Pensador“ byly vyrobeny v dílnách muzea Dundo na konci 40. let 20. století. V roce 1947 z iniciativy investiční společnosti „Diamang“, ovládající těžbu diamantů na území Angoly, vzniklo v obci Dundo muzeum tradičního umění pro archeologické a etnografické sbírky tehdejší společnosti „Lunda Diamond Company“. Úředníci společnosti, většinou Belgičané a Portugalci, najali místní řemeslníky a stimulovali je k řezbářství nebo sochařství postav, které by byly autenticky angolské, ale současně, aby jejich ztvárnění se přiblížilo k estetice, kterou považují za konvenčnější v západním slova smyslu.

3. A) Detail hlavy sošky pensadora v jiném uměleckém pojetí. Převzato z: https://bobsbest.blog B) Věštecký košík s artefakty. Převzato z: https://www.african-arts-gallery.com/african-art/Fetish/Pnaier-Tschokwe/ 16829
3. A) Detail hlavy sošky pensadora v jiném uměleckém pojetí. Převzato z: https://bobsbest.blog B) Věštecký košík s artefakty. Převzato z: https://www.african-arts-gallery.com/african-art/Fetish/Pnaier-Tschokwe/ 16829

„O Pensador“ byl v roce 1984 zařazen k národním kulturním a ekonomickým symbolům Angoly. Ve zdůvodnění Ministerstva kultury je uvedeno: "Vzhledem k hodnotám, které má „Kuku“ v kulturním a ekonomickém kontextu Angoly, je tato soška dnes povinným odkazem mezi různými symboly naší identity, která stojí za to ji zachovat a ocenit." Tato teze byla ve společnosti většinově přijata, nikoliv však jednoznačně. Objevují se názory, především z aktivistického prostředí, že soška angolského myslitele nevzbuzuje nic hodnotného, ​​nemá žádnou energii, je to postava, která představuje smutek, frustraci, podrobení, Myslitel je unavený, zatoulaný a rezignovaný muž, poražený v čase a prostoru.

Zdroje:

https://www.hoteisangola.com/noticias/pensador-joia-coroa-cultural-angolana.html
https://inventa.com/en/news/article/586/protecting-the-chokwe-thinker
https://bobsbest.blog

Chcete-li vyjádřit svůj názor, postřeh, upozornit na možnou faktickou chybu, či jen vyjádřit Vaše pocity při prohlížení stránek, sdělte je prosím v komentáři

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace