BI-54-03 Buben "Karyenda"

Posvátný buben "Karyanda", odznak královské moci, státní svrchovanosti a ochránce společnosti a její prosperity.

9. 2. 2020 | Kultura Etnografie

Buben "Karyenda“ BI-54-03

1 A) Buben Karyenda (výřez z fotografie). Převzato z: https://en.wikipedia.org/wiki/Karyenda B) Obraz bubnu Karyenda z averzu bankovky P-54.
1 A) Buben Karyenda (výřez z fotografie). Převzato z: https://en.wikipedia.org/wiki/Karyenda B) Obraz bubnu Karyenda z averzu bankovky P-54.

Království Burundi bylo založeno polovině 17. století Ntari Rushatsi (1657-1705) z etnika Tutsi, který přijal titul „mwami“(král). V období království (XVI – XVII. století) nebylo v Burundi na buben (ingoma) pohlíženo jako na bicí hudební nástroj, ale jako na sakrální objekt. Do posvátných bubnů byla transformována státní svrchovanost, odznak královské moci a mýtický předmět chránící zemi před libovolným nebezpečím a zajišťující její ekonomickou prosperitu. Buben zajišťoval společenský řád, etnickou rovnováhu a vnitrostátní smír. Pojem „ingoma“ v kirundi označuje nejen hudební bicí nástroj, ale také výkon vlády, království, dynastický odznak či dokonce konkrétní zemi. 

Pouze král měl výsadu vlastnit bubny, pouze král uděloval privilegium výroby a držení nástroje, pouze král určoval jejich použití. Bubny zajišťovaly ochranu země a určovaly tempo pravidelných ročních cyklů, které zajišťovaly prosperitu dobytka a maximální výnos z plodin.

Hra na bubny byla realizována vždy jen za výjimečných okolností a následně vždy k rituálním účelům, včetně korunovací a královských pohřbů. Za celou známou existenci království Burundi byly používány pouze 3 bubny „Karyenda“

Karyenda a další královské bubny s určenými atributy:

 1. Karyenda: buben reprezentoval mwamiho, plodnost a regeneraci, symbolizoval stabilitu království a zajišťoval bezpečnost země. Nástroj byl vždy uložen u královského soudu. Při dobyvačných válkách platilo, že království nebylo dobyto, pokud se nepříteli nepodařilo zmocnit se tohoto bubnu. Tudíž ten, kdo měl na starosti jeho ochranu, musel přísahat na život věrnost, že spíše zemře, než by buben někomu předal, nebo jen ukázal, a to včetně biologické prince krále. Karyenda byl ze své svatyně vynášen jen při velmi vzácných příležitostech, zejména však během obřadů spojených s umuganuro - oslavou prvních plodů a setí čiroku - což odpovídalo oznámení o zahájení zemědělské sezóny. Při této významné události král osobně udeřil třikrát do bubnu v předvečer slavnosti a vydal tím pokyn jiným bubnům. Karyenda také oznamoval smrt krále. Při zániku království byly posvátné bubny drženy v tajných historických uložištích.
 2. Rukinzo: Podílel se na obřadu k ulehnutí krále ke spánku a obřadu probuzení a obecně určoval rytmus života u soudu. Rukinzo také doprovázel krále všude, kam šel a vždy byl obnoven s každou změnou vlády.
 3. Ruciteme: Zaručoval ochranu hospodářských zvířat u královského dvora
 4. Murimirwa: Zajišťoval ochranu plodin.
 5. Nyabuhoro: Zůstával trvale na královském dvoře a zajišťoval klid v zemi.
 6. Inajurwe a Inakigabiro: Tyto bubny zajišťovaly ochranu země před pohromami všech povah. Byli základem národa.

2 A) Skupina doprovodných bubnů z oblasti Gitega (výřez z fotografie). Převzato z: https://en.wikipedia.org/wiki/Karyenda  B) Buben Karyenda. Převzato z: https://musicaparaver.org /instruments/type/cylinder-drum/origin/africa
2 A) Skupina doprovodných bubnů z oblasti Gitega (výřez z fotografie). Převzato z: https://en.wikipedia.org/wiki/Karyenda B) Buben Karyenda. Převzato z: https://musicaparaver.org /instruments/type/cylinder-drum/origin/africa

Široká síť mýtických horských lokalit tvořila politický, náboženský a mýtický rámec v království Burundi a byla pravděpodobně vytvořena etnikem Hutů ještě před příchodem Tutsiů. Mezi tyto horské lokality můžeme zahrnout i bubnové svatyně, což byly nemovitosti vlastněné etnikem Hutu, Rodovým liniím Hutů bylo králem udělováno výhradní privilegium na výrobu, držení a ochranu bubnů, včetně práva na hudební produkci. Tito bubeníci (Abatimbo) byli zároveň strážci a ochránci těchto nástrojů, které byly ukryty v „bubnových svatyních“. V každé svatyni se nacházel určitý hlavní posvátný buben „Inkiranya“ obklopen sadou doprovodných bubnů „Amashako“a „Ibishikiso“.

Čtyři známá úložiště posvátných bubnů:

  • Vrch Gishora nedaleko od města Gitega ukrýval posvátné bubny ruciteme a murimirwa. Ochráncem byla rodová linie bubeníků Abanyakisaka;
  • Rodová linie bubeníků Abashaka střežila posvátný buben inakigabiro na kopci  Higiro také nedaleko od Gitega
  • Rodina Abazimbura spravovala svatyni na kopci Magamba a byla zodpovědná za obnovu bubnu rukinzo po každé změně panování
  • Svatyně na vrchu Banga byla zpravována rodinami Abanyuky a Abashubi ve službě bubnu nyabuhoro 

Bubny jsou vyráběny z kusu kmene stromu „Imivugangoma“ – Cordia africana. Vydlabaná dutina kmene je překryta hovězí kůží, která je napnuta s použitím dřevěných kolíků.

3 Karyanda a doprovodné bubny před produkcí. http://burundiyouthforchrist.blogspot.com/2014/04 /opening-ceremony-at-shammah-health.html
3 Karyanda a doprovodné bubny před produkcí. http://burundiyouthforchrist.blogspot.com/2014/04 /opening-ceremony-at-shammah-health.html

Chcete-li vyjádřit svůj názor, postřeh, upozornit na možnou faktickou chybu, či jen vyjádřit Vaše pocity při prohlížení stránek, sdělte je prosím v komentáři

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace