BI-CC-BRB Banque de la République du Burundi

BRB (Banque de la République du Burundi) - historie banky.

5. 2. 2019 | Centrální banky

BRB - Banque de la République du Burundi

V letech 1916 až 1952 byla úloha emitenta poskytována nejprve Bankou belgického Konga (Banque du Congo Belge - BCB) a poté Centrální bankou Belgického Konga a Ruandy - Urudi (Banque Centrale du Congo Belge et du Rwanda-Urundi - BCCBRU).

Od 04. 08. 1960 byla pro obě země společná Emisní banka Rwandy a Burundi (Banque d´Emision Rwanda et Burundi - BERD), po rozštěpení, způsobené rwandskými úřady v té době, byla založena Centrální banka Burundi zákonem ze dne 9. dubna 1964 pod názvem Banka království Burundi (La Banque du Royaume du Burundi – BRB). Banka království Burundi začala působit 19. května 1964 po likvidaci BERB.

Budova BRB v Bujumbuře
Budova BRB v Bujumbuře

Zákon z 9. dubna 1964 byl však známkou okolností, ve kterých byla vypracována a schválena. Země byla platná před naléhavou potřebou zřídit národní banku odpovědnou za zajištění bezproblémové měnové funkce přiřazené k likvidaci společného aktiva. Vzhledem k tomu, že tento zákon byl rychle zrušen a nahrazen aktem ze dne 21. ledna 1965, kterým se schvaluje statut burundské banky.

Po vyhlášení republiky 28. listopadu 1966 se oficiálně banka přejmenovala na Banku Republiky Burundi (Banque de la République du Burundi), iniciály "BRB" zůstávají nezměněny (zákonný dekret č. 1/60 ze dne 28. dubna 1967, kterým se mění zákon ze dne 21. ledna 1965).

Logo Banky republiky Burundi
Logo Banky republiky Burundi

V návaznosti na přijetí zákona o bankách (zákon č. 1/2 ze dne 3. ledna 1976) byl aktualizován článek BRB tak, aby byl v souladu s novou legislativou (zákon č. 1 / 1 ze dne 3. ledna 1976, kterým se mění zákon ze dne 21. ledna 1965).

Nakonec na základě procesu bankovní deregulace a finančních inovací a liberalizace směn, bylo nutné revidovat některá ustanovení zákona č. 1/1 ze dne 3. ledna 1976 o zřízení Institutu emisních struktur (l'Institut d'émission des structures), který umožnil bance plnit své poslání. Právě v tomto kontextu byl zákon č. 1/036 ze dne 7. července 1993 přijat a zůstává v platnosti dodnes.

Současný guvernér banky - pan Jean CIZE
Současný guvernér banky - pan Jean CIZE

Chcete-li vyjádřit svůj názor, postřeh, upozornit na možnou faktickou chybu, či jen vyjádřit Vaše pocity při prohlížení stránek, sdělte je prosím v komentáři

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace