CV-70-02 Dracaena draco

Dračinec dračí je endemická rostlina Makaronézie a části Maroka.

12. 8. 2020 | Flora

Dracaena draco (Dračinec dračí)

Obr. 1. A) Dračinec dračí v lokalitě Chanzinha na ostrově São Nicoalo ve výřezu averzu bankovky P#70. B) Ilustrační fotografie dračince v lokalitě Faia na ostrově São Nicolao. Převzato z: z http://www.cabo-verde- foto.com, autor: Florian Durmer
Obr. 1. A) Dračinec dračí v lokalitě Chanzinha na ostrově São Nicoalo ve výřezu averzu bankovky P#70. B) Ilustrační fotografie dračince v lokalitě Faia na ostrově São Nicolao. Převzato z: z http://www.cabo-verde- foto.com, autor: Florian Durmer

Dračinec dračí (Dracaena draco) je endemit na Kanárských a Kapverdských ostrovech a na Madeiře, malá populace na Azorských ostrovech a v západním Maroku. Roste na suchých stanovištích, skalnatých útesech zpravidla v nadmořské výšce od 600 do 1200 metrů. 

Dračinec je jednoděložná rostlina stromovitého vzhledu, taxonomicky zařazena do čeledi chřestovitých (Asparagaceae) a podčeledi (Nolinoidae). Název této krásné rostliny má mýtický původ. V legendě o Herkulovi bylo jeho jedenáctým úkolem ukrást tři zlatá jablka ze zahrady Hesperidek, která byla střežena Landonem – stohlavým drakem s tělem hada. S pomocí titána Atlase Herkules zabil Landona, a kde se po zemi rozlila jeho krev, tam začaly klíčit "dračí stromy“, které při poranění roní červenou mízu připomínající krev.

Obr. 2. A) Květenství dračince. Autor: Tim Walers B) Plody dračince. Autor: Daniel Sancho. Obě fotografie převzaty z: http://tropical.theferns.info/image.php?id=Dracaena+draco
Obr. 2. A) Květenství dračince. Autor: Tim Walers B) Plody dračince. Autor: Daniel Sancho. Obě fotografie převzaty z: http://tropical.theferns.info/image.php?id=Dracaena+draco

Malá rostlina má jediný, poměrně štíhlý kmínek s podélnými, až 70 cm dlouhými, tužšími a pichlavými listy modro-zelené barvy. Roste velmi zvolna, vyžaduje asi 10 let, než dosáhne výšky 120 cm. Ve věku 10-15 let přestane růst hlavní kmen a vytvoří květenství s bílo-zelenými, jako liliemi sladce parfémovými květy a následně oranžovo-červenými bobulemi menšími než třešeň sladké chuti. Brzy se objeví koruna terminálních pupenů a rostlina začne větvení. Každých 10-15 let dojde k dalšímu větvení, takže dospělá rostlina vytváří korunu připomínající deštník. Dospělí jedinci dosahují výšky 10-15 metrů.

Když se kůra nebo listy naříznou, vylučují temně červenou pryskyřici, jeden z komponentů látky známé jako “dračí krev”, která se používá jako barviva pro laky na dřevo, které byly použity při výrobě Stradivariho houslí, nebo jako barvivo do omítek. Má také řadu využití v tradiční medicíně – gastrointestinální obtíže, zubní pasty, tinktury a likéry, byla používána ve středověké alchymii a k balzamování těl.

Obr. 3. Semena dračince. Autor: Daniel Sancho. Převzato z: : http://tropical.theferns.info/image.php? id= Dracaena draco B) Výron pryskyřice na řezu. Převzato z http://blogs.reading.ac.uk/tropical-biodiversity /2013/03/dracaena draco/autor: Bassate (uprav
Obr. 3. Semena dračince. Autor: Daniel Sancho. Převzato z: : http://tropical.theferns.info/image.php? id= Dracaena draco B) Výron pryskyřice na řezu. Převzato z http://blogs.reading.ac.uk/tropical-biodiversity /2013/03/dracaena draco/autor: Bassate (uprav

Jako člen jednoděložných rostlin, nezobrazuje žádné letokruhy, takže stáří stromu lze odhadnout pouze podle počtu bodů větvení před dosažením vrchlíku. Jedinec s názvem "El Drago Milenario"(tisíc let starý drak), rostoucí v Icod de los Vinos na severozápadě ostrova Tenerife je nejstarší živá rostlina tohoto druhu. Její stáří se odhadovalo v roce 1975 na cca 250 roků, s maximem 365 roků, a ne několik tisíc let, jak bylo dříve tvrzeno. Je to také v současnosti největší žijící jedinec. Masivní kmen je tvořen seskupením vzdušných kořenů, které zpuštěny ze základů nejnižších větví vrostly do půdy a postupně integrovaly s původním kmenem a přispívají k jeho radiálnímu růstu.

Humbolt popisoval v době jeho návštěvy Kanárských ostrovů v roce 1799 v lokalitě Orotava jedince vysokého 70 stop (21 m) a 45 stop po obvodu (14 m), jehož stáří odhadoval na 6000 let. Byl původními obyvateli Tenerife (Guanches) uctíván a v jeho kmenu byla vyhloubena malá svatyně.  Exemplář byl zničen za bouře v roce 1868.

4. A) Dobová rytina největšího popsaného jedince Draceana draco v lokalitě Orotava. Publikováno v The Garden, Vol.1, March 23, 1872, str. 399, Autor: A.Faguet, 1867 Převzato a upraveno z: http://www.plantillustrations.org/taxonomy.php?id_taxon=9224B) Tent
4. A) Dobová rytina největšího popsaného jedince Draceana draco v lokalitě Orotava. Publikováno v The Garden, Vol.1, March 23, 1872, str. 399, Autor: A.Faguet, 1867 Převzato a upraveno z: http://www.plantillustrations.org/taxonomy.php?id_taxon=9224B) Tent

Rostlina je v červeném seznamu IUCN (International Union for Conservation of Nature) klasifikována jako zranitelná, v Red Data Book of Cape Verde je uvedena jako ohrožený druh. Extrémní pokles tohoto druhu v jeho přirozeném prostředí Makaronézie bylo pravděpodobně dílem zavlečení na ostrovy krys požírajících semena a dále koz a králíků spásajících semenáčky a mladé rostliny, které pak přestanou růst, dílem pak ztráty lokalit v důsledku zemědělství a požárů.        

Dracaena draco vyskytující se jako kultivar je známa v řadě variet, je kultivována a je široce dostupná jakookrasný strom pro parky, zahrady, jako odrůda odolná proti suchu a jako vhodný biologický prvek pro konzervování vody v udržitelných krajinných projektech projektech. 

Zdroje

http://www.en.wikipedia.org./wiki/Dracaena_draco
http://www.arkive.org/species/plants and algae
http://www.redlist.org/IUNC Red list (Listopad 2004)
http://www.botany.cz/cs/draecana-draco/
http://www.peter rooney/curtisbotanicalmagazine
http://www.plantillustrations.org/taxonomy.php?id_taxon=9224B)

© 2021 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace