CV-71-03 Ilha do Fogo

Čtvrtý největší ostrov Cabo Verde a činný stratovulkán.

28. 12. 2018 | Geografie

Ilha do Fogo   Souřadnice: 14.9500°N 24.3425° W

Obr 1 A) Mapa ostrova Fogo ve výřezu z averzu bankovky P#71 B) Podobná mapa ostrova Fogo z materiálu cestovní kanceláře. Převzato z http://morabitur.com/switchlanguage /to/morabitur_por/Insel/Fogo
Obr 1 A) Mapa ostrova Fogo ve výřezu z averzu bankovky P#71 B) Podobná mapa ostrova Fogo z materiálu cestovní kanceláře. Převzato z http://morabitur.com/switchlanguage /to/morabitur_por/Insel/Fogo

Fogo (portugalsky „oheň“) je ostrov skupiny Sotavento (Závětrné ostrovy) souostroví Cabo Verde, S rozlohou 476 km² je čtvrtým největším ostrovem přibližně kruhového tvaru v délce od severu k jihu 25 km a 25 km od západu k východu. Celý ostrov je dosud aktivní stratovulkán Monte Amarelo. Převážná část ostrova je extrémně hornatá s nejvyšším bodem Pico do Fogo s nadmořskou výškou 2.829 metrů.

Obr 2 A) Letecký pohled na ostrov Fogo. Převzato z: https://en.wikipedia.com  B) Mapa ostrova Fogo z roku 1894. Převzato z: https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002241.html
Obr 2 A) Letecký pohled na ostrov Fogo. Převzato z: https://en.wikipedia.com B) Mapa ostrova Fogo z roku 1894. Převzato z: https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002241.html

Ostrov vznikl před asi 4,5 milióny let vyzdvižením podmořské náhorní plošiny sopečnou erupcí nad hladinu moře a byl původně větší, okolo 800-900 km² a také vyšší 3500 až 4000 metrů. Před asi 1 miliónem let vznikly skalní útvary Monte Amarelo a Monte Barro. Před 73 000 lety došlo k rozsáhlému sesuvu, při které se východní strana ostrova zřítila do oceánu a vyvolala mega-tsunami. Byla vytvořena kalderová deprese (Chã das Caldeiras), která byla následně částečně vyplněna tvorbou stratokonu Pico do Fogo, který byl naposled aktivní v roce 1750. Všechny další erupce se uskutečnily z okraje kužele Pico do Fogo.

Ostrov Fogo poprvé spatřili v roce 1456 Vicente Diase, Alvise Cadamosto (Ca da Mosto) a Antoniotto Usodimare, Objeven, popsán a zmapován však byl janovským kapitánem António da Noli ve službách portugalského krále Jindřicha Mořeplavce v roce 1460 a nazván „São Filipe“.

První osada „São Filipe“ byla založena v roce 1470 jako druhé stálé sídliště na Kapverdských ostrovech. Prvními obyvateli byli lidé z Ribeira Grande ze sousedního ostrova Santiago a otroci z Guineje. Hlavním produktem ostrova byla bavlna, která byla zpracovávána do úzkých látkových pruhů “panos de terra“ a chov koní a dobytka. Tato produkce vyžadovala koncentraci lidské práce, a tak byl významně podporován obchod s otroky. Osídlení ostrova narůstalo nerovnoměrně, v roce 1582 zde sídlilo 300 svobodných nájemců půdy a 2000 otroků. V roce 1655 bylo São Filipe zničeno a vyrabováno Holanďany, a proto v roce 1667 byla vystavěna obranná pevnost „Fortim Carlota“.

Obr 3 A) Pevnost "Fortim Carlota" nad São Filipe. Převzato z https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:S%C3%A3o _FilipeFortim Carlota. jpg  B) Dnešní letecký pohled na město São Filipe od Atlanského oceánu. Autor: Jaime Rodrigues, da Agencia Inforpress Pře
Obr 3 A) Pevnost "Fortim Carlota" nad São Filipe. Převzato z https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:S%C3%A3o _FilipeFortim Carlota. jpg B) Dnešní letecký pohled na město São Filipe od Atlanského oceánu. Autor: Jaime Rodrigues, da Agencia Inforpress Pře

Menší erupce hlavního kužele v roce 1675 předznamenala mohutnou erupci v roce 1680 trvající několik let, která zdevastovala velkou část ostrova. Přestože značná část obyvatelstva uprchla, žilo v roce 1720 na ostrově asi 5000 obyvatel.

Kromě pravidelných erupcí o různé intenzitě v letech 1769, 1785, 1799, 1852 1857, byl ostrov v důsledku nadměrného odlesňování postihován suchem a následným hladomorem. První doložený hladomor zasáhl Fogo v roce 1747 a další v roce 1774, kdy navíc ostrov zpustošily hejna sarančat. Život ve stínu aktivního vulkánu a cyklické hladomory způsobily, že část obyvatelstva emigrovala na amerických velrybářských lodích do Spojených států amerických, kde založili největší budoucí diasporu.

V roce 1785, 1799, 1847, 1852 a 1857 ostrov devastovaly po několik měsíců další erupce vulkánu a vyvolaly druhou vlnu emigrace do Spojených států.

V roce 1870 byla Hrabětem Armandem Montrondem založena obec Chã das Caldeiras a položeny základy pěstování vinné révy, po kávě druhé nejdůležitější plodině Foga. Víno bylo vyváženo výlučně do Brazílie.

Kapverďané, emigranti z Foga, se v USA usídlili především v oblastech kolem New Betfordu, New Jersey a Bostnu. V roce 1923 se na Fogu sešli delegáti bostonské „Kapverdské bratrské ligy“. První polovina dvacátého století však byla poznamenána opět několika obdobími hladomorů a sucha, například: 1903-1904; 1941-1943 a 1947-1948, při kterých ostrov přišel o 31 % své populace, v roce 1950 na něm žilo 17.520 obyvatel.            

Obr 4 A) Organizovaná láva ve zničené vinici po erupci v roce 2014. Autor: nezjištěn  B) Černý vulkanický písek na pláži Praia de Fonte Bila nedaleko São Filipe. Převzato z: https://notesfromcamelidcountry.net/ 2013/10/18/fogo-the-island-of-fire-and-wine/
Obr 4 A) Organizovaná láva ve zničené vinici po erupci v roce 2014. Autor: nezjištěn B) Černý vulkanický písek na pláži Praia de Fonte Bila nedaleko São Filipe. Převzato z: https://notesfromcamelidcountry.net/ 2013/10/18/fogo-the-island-of-fire-and-wine/

São Filipe bylo povýšeno na město až v roce 1922 a dnes je třetím největším městem Cabo Verde.  Nachází se zde ostrovní letiště, které je obsluhováno výhradně vnitrostátními linkami a v důsledku toho nabízí pouze spojení z ostatních ostrovů. Na kilometrech pobřeží s černými lávovými plážemi se malebné městečko rozkládá asi 100 metrů nad vysokým strmým pobřežím. Alto San Pedro, dlouhé náměstí, odděluje dolní město (Vila Baixo) od horního města (Vila Riba). V Dolním městě je náměstí „Praça 7 do Decembro“ s radnicí a nádhernými městskými domy (sobrados) kdysi bohatých rodin. Pod tímto náměstím je kostel Nossa Senhora de Conceição s krásnou světle modrou fasádou a malými pestrobarevnými domky lemujícími uličky svažující se k oceánu. Pro asi 50 staveb v zachovalém koloniálním stylu ve Starém městě (Bila Baxo) byl podán návrh na zapsání lokality do seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO.

Obr 5 A) Kostel "Nossa Senhora de Conceicao" v São Filipe. Foto Autor: Attila Bartalan, 2006, převzato z http//:www.atlantikinseln.com B) Typická ulička v São Filipe. Převzato z:http://www.cape-verde-holidays. net/islands /fogo/
Obr 5 A) Kostel "Nossa Senhora de Conceicao" v São Filipe. Foto Autor: Attila Bartalan, 2006, převzato z http//:www.atlantikinseln.com B) Typická ulička v São Filipe. Převzato z:http://www.cape-verde-holidays. net/islands /fogo/

K pamětihodnostem São Filipe dále patří radnice (Camara Municipal), již zmíněná pevnost „Fortim Carlota“ sloužící jako vězení až do roku 2005 a starý hřbitov „Antigo Cemitério“.

Dalších sídlišť je málo, většími městečky jsou jen Santa Catarina do Fogo, Mosteiros, Relva a Patim.

Ekonomika ostrova je založena na zemědělství a rybolovu. Hlavními produkty jsou káva a víno. Pěstuje se ale také ovoce a zelenina. Nezanedbatelným příjmem ostrova jsou transfery finančních prostředků z diaspory v USA a Evropě.

Turistický ruch je specificky zaměřen na treking do sopečné kaldery a k vrcholu a kráteru Pico do Fogo. Výlet je spojován s návštěvou Přírodního parku Fogo (Parque Natural do Fogo), ve kterém se nachází 31 druhů endemických rostlin, z nichž 6 je endemických pouze pro Fogo: například „lingua de vaca“ (Echium vulcanorum), rostoucí pouze na okraji sopky a „cravo-babo“ (Erysimum caboverdeanum) vegetující pouze uvnitř kráteru.

Ekonomika ostrova je křehká v důsledku trvající vulkanické činnosti. Poslední erupce trvala 77 dnů. Od 23.11.2014 do 07.02.2015 bylo vyvrženo asi 125 miliónů tun lávy, které způsobila ekonomické ztráty odhadem 45 miliónů euro. Bylo zničeno 20 % zemědělské půdy, obytné domy a infrastruktura, bylo nutno evakuovat 1000 osob.

Obr 6 Erupce z roku 2014. Převzato z: http:// www.photovolcanica.comVolcanoInfo/Fogo/html
Obr 6 Erupce z roku 2014. Převzato z: http:// www.photovolcanica.comVolcanoInfo/Fogo/html

Zdroje:

https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca /resources/html/002241.html
https://hiveminer.com/Tags/cape,filipe/Timelinhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%A3o_Filipe-Fortim_Carlota.jpg
Klíma Jan: Dějiny Kapverdských ostrovů, NLN,20017, II vydání
http://nosgenti.com/ilha-do-fogo-um-desenvolvimento-singular/
http://mundokriol.net/2011/05/historia-da-ilha-do-fogo-cabo-verde/
https://notesfromcamelidcountry.net/2013/10/18/fogo-the-island-of-fire-and-wine/img_8142/
http://www.capeverde.com/islands/fogo.html http://www.cape-verde-holidays.net/islands /fogo/
http://www.photovolcanica.com/VolcanoInfo/Fogo/Fogo.html
https://pixabay.com/cs/ostrov-fogo-cape-verde-ostrov-63048/
http://morabitur.com/switchlanguage/to/morabitur_por/Insel/Fogo           
http://www.cruisemapper.com/ports/fogo-island-port-1282
http://www.sao-filipe.com/

© 2021 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace