CV-71-04 Caldera do Fogo

30. 12. 2018 | Geografie

Caldera do Fogo                                                                                            

Obr 1 A) Caldera do Fogo s výhledem na sopouch Pico do Fogo-výřez z reverzu bankovky P#71 B) Fotografická předloha, Autor: Aldo Bien. Převzato z: http://afrotourism.com /attraction/ mt-fogo-pico-do-fogo/
Obr 1 A) Caldera do Fogo s výhledem na sopouch Pico do Fogo-výřez z reverzu bankovky P#71 B) Fotografická předloha, Autor: Aldo Bien. Převzato z: http://afrotourism.com /attraction/ mt-fogo-pico-do-fogo/

Kaldera je geologický termín, který popisuje destruktivní tvar stratovulkánu v podobě kotlovité prohlubně o průměru několika kilometrů až desítek kilometrů kruhového nebo eliptického tvaru.

Slovo pochází ze španělské slova „caldera“, a to pak z latinského výrazu „caldaria“, což znamená "hrnec nebo kotlík na vaření". Termín kaldera byl zaveden do geologického slovníku německým geologem Leopoldem von Buchem kolem roku 1815.

Obr 2 Schéma vzniku kaldery. Převzato z: https:// www.dkfindout.com/uk/earth/volcanoes/types-volcano/
Obr 2 Schéma vzniku kaldery. Převzato z: https:// www.dkfindout.com/uk/earth/volcanoes/types-volcano/

Kaldery vznikají na sopkách, které vyvrhují převážně bazickou lávu. Existuje několik možností vzniku kaldery: kolapsem, vyhozením vrcholu sopky při explozi nebo erozí. Nejčastěji však vzniká kolapsem, kdy se magmatický krb sopky, nacházející se ve velmi malé hloubce, během erupce v krátké době vyprázdní. Tím se oslabí nadloží magmatického krbu a dojde k jeho následnému zhroucení do vyprázdněného prostoru.

Velikost a hloubka kaldery bývá různá, ze dna kaldery mohou vystupovat další druhotné sopečné vrcholy, nebo může být kaldera zalita vodou. 

Kaldera vulkánu Monte Armarelo je kruhovitého tvaru o průměru 9 km a ploše 67 km² se nachází severovýchodně od středu ostrova a její stěny, nazývající se „Bordeira“, dosahují výšky až 1000 metrů. Kaldera je otevřena směrem na východ. Současný vrchol sopky „Pico do Fogo“ vyrůstá ze dna kaldery v místě původního sopouchu a dosahuje výšky 2829 metrů nad mořem. Vlastní vrchol od podlahy kaldery je 1200 metrů vysoký a jeho kráter má průměr 500 m a hloubku 180 m.

Obr 3 A) Letecký pohled na ostrov Fogo s kalderou a novým vrcholem Pico do Fogo. Autor: ND Převzato z: http://whereamigoing.pbworks.com/w/page/61523571/Cape%20Verde%2C%20Bernardo   B) Detailní letecký pohled na Pico do Fogo. Autor: Laurent Malbecq. Převza
Obr 3 A) Letecký pohled na ostrov Fogo s kalderou a novým vrcholem Pico do Fogo. Autor: ND Převzato z: http://whereamigoing.pbworks.com/w/page/61523571/Cape%20Verde%2C%20Bernardo B) Detailní letecký pohled na Pico do Fogo. Autor: Laurent Malbecq. Převza

Kaldera je obydlena od konce 19. století, kdy se několik rodin rozhodlo využít zemědělského potenciálu této lokality. Omezená velikost komunity a udržování blízkých rodinných vazeb vedlo k silné sociální soudržnosti a bohatému sociálnímu kapitálu, vzdálenost od městského centra způsobilo odlišné sociální a ekonomické charakteristiky lokální populace ve srovnání s ostatními venkovskými osadami na ostrově.

Celková kultivovatelná půda v Châ das Caldeiras je přibližně 848 hektarů (ha) (2015). Průměrná velikost pozemku je 1,5 ha, ale existuje několik lidí, kteří vlastní více než 25 ha. Země je předána z generace na druhou. Přesto je vlastnictví půdy stále považováno za problém.

Mezi hlavní produkty patří ovoce jako hrozny, jablka, granátové jablko, fíky a broskve, stejně jako zelenina a luštěniny zahrnující holub, hrách, maniok a papriky. Výroba hroznů je nejdůležitější a zisková činnost generující příjmy.

Kozy a kuřata jsou nejčastějšími hospodářskými zvířaty. Kozí mléko se používá k výrobě dobře známých „queijo de cabra“, což je domácí sýr konzumovaný a prodávaný na místním a národním trhu. Jinou domácí produkcí je výroba místního vína „manecom“, vyrobeného pro lokální komerční účely a spotřeby domácností.

Hlavním organizačním produkčním subjektem v Châ das Caldeiras je „Associação dos Agricultores de Chã“ (zemědělská družstvo), které má značný vliv na místní hospodářství. Družstvo, které má 102 členů, je hlavním subjektem odpovědným za výrobu vína označeného Chã (bílé, červené, růžové a passito) s různými druhy lihovin, které se prodávají především na domácím trhu s malým množstvím vyváženým do zahraničí.

Obr 4 A) Pohled do kráteru Pico do Fogo. Autor: Rolf Cosar Převzato z: http://www.vulkanfaszination.de /Pico%20do%20Fogo%2010/index.htm   B) Typická architektura, kruhová stavba "fonco". Většina těchto staveb byla zničena při erupci v roce 2014/2015. Auto
Obr 4 A) Pohled do kráteru Pico do Fogo. Autor: Rolf Cosar Převzato z: http://www.vulkanfaszination.de /Pico%20do%20Fogo%2010/index.htm B) Typická architektura, kruhová stavba "fonco". Většina těchto staveb byla zničena při erupci v roce 2014/2015. Auto

Obec „Chã das Caldeiras“ se nachází v nadmořské výšce 1700 metrů na úpatí Bordeiry a je považována nejen za nejvýše položené osídlení na Cabo Verde, ale v celé západní Africe. Je rozdělena na dvě částí, v horní části „Portela“ se nacházela škola, vinařské družstvo, adventistický a katolický kostel a turistické informační středisko, v dolní části „Bangaeira“ především obytné budovy pro 1200 až 1500 obyvatel.

Následky erupce 2014-2015

Celkem bylo zničeno 260 domů v Portela a Bangaeira, veškerá kritická veřejná infrastruktura jako jsou školy, hotely, zdravotní středisko, sportovní zařízení a silnice (asi 5700 metrů); orná půda (208 hektarů); a venkovská infrastruktura včetně kostelů byla zcela zničeno. Nově postavené (květen 2014) ředitelství a návštěvnické centrum přírodního parku Fogo bylo také zcela zalito lávou.

Vzhledem k typu vulkanismu Pico de Fogo, který je charakterizován pomalým pohybem magmatu, populace měla dostatek času na evakuaci z postižené oblasti.

 

Obr 5 A) Čelo pomalého lávového pole. B) Destrukce obytné budovy v Chã das Caldeiras. Autor: ND. Převzato z: http://www.photovolcanica.com/VolcanoInfo/Fogo/Fogo.html (oba snímky)
Obr 5 A) Čelo pomalého lávového pole. B) Destrukce obytné budovy v Chã das Caldeiras. Autor: ND. Převzato z: http://www.photovolcanica.com/VolcanoInfo/Fogo/Fogo.html (oba snímky)

Nejvíce postiženými sektory byly zemědělství (851 milionů CVE, pokud jde o škody a ztráty produkce); bydlení (757 milionů CVE, většinou jako škody); voda a kanalizace (540 milionů CVE); zemědělský průmysl (330 milionů CVE): životní prostředí (320 miliónů CVE); cestovní ruch (205 milionů CVE); a doprava (204 milionů CVE).

V roce 2013 zavítalo na ostrov Fogo 12 000 turistů, což je pouhý zlomek (2,4 %) z celkového ročního počtu turistů, kteří v témže roce navštívili další ostrovy (především Sal a Boa Vista) Cabo Verde. Nicméně pro ekonomiku ostrova Foga představoval cestovní ruch významnou část příjmu, pozitivně se podílel na zaměstnanosti, zejména žen a diverzifikaci ekonomiky ostrova. Ostrov byl na vrcholu turistické sezóny, když sopka vybuchla. Všechna zařízení cestovního ruchu v regionu postižené oblasti Chã das Caldeiras zaznamenala 100 procent poškození. Patří mezi ně 14 ubytování zařízení, 6 restaurací, 2 bary a 1 informační kancelář pro turisty, ústředí „Fogo Natural Park“ bylo zcela zničeno. Součástí tohoto zařízení byla prodejna suvenýrů, návštěvnické centrum, hlediště pro akce a tlumočnické služby.

Celková částka pro proces obnovy se odhaduje na 287,9 milionů CVE, což odpovídá 30,2 mil. USD.

Obr 6 A) Satelitní snímek části kaldery se zakreslením postupu lávového pole po dnech. Převzato z: https:// earthquake-report.com/2014/12/08/fogo-volcano-activity-report-lava-flow-speed-increases-downhill/          B) Srovnání rozsahu erupce v roce 1995 a
Obr 6 A) Satelitní snímek části kaldery se zakreslením postupu lávového pole po dnech. Převzato z: https:// earthquake-report.com/2014/12/08/fogo-volcano-activity-report-lava-flow-speed-increases-downhill/ B) Srovnání rozsahu erupce v roce 1995 a

Zdroje:   

https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=384010
https://www.worldatlas.com/articles/what-is-a-volcanic-caldera.html
https://www.robertharding.com/index.php?lang=en&page=search&s=fogo%2Bisland&smode=0&zoom=1&display=5&sortby=0&bgcolour=white
https://www.capeverdeislands.org/fogo/
http://www.vulkanfaszination.de/Pico%20do%20Fogo%2010/index.htm
https://www.dkfindout.com/uk/earth/volcanoes/types-volcano/   
http://afrotourism.com/attraction/mt-fogo-pico-do-fogo/
http://www.photovolcanica.com/VolcanoInfo/Fogo/Fogo.html
Cabo Verde_PDNA_Report

© 2019 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace