CV-72-02 Claridade

1. 1. 2019 | Kultura

Literární magazín vycházející na Cabo Verde v letech 1936-1960

CLARIDADE, literární magazín v letech 1936–1960

Obr 1 A) Výřez z reverzu bankovky P#72 s reprodukcí obálky časopisu Claridade No.9. B) Originální kresba na titulní stránce posledního čísla revue "Claridade" No.9 z prosince 1960. Autor: Abilio Duarte, rytina do linolea „Nakladačky“. Převzato z: https://
Obr 1 A) Výřez z reverzu bankovky P#72 s reprodukcí obálky časopisu Claridade No.9. B) Originální kresba na titulní stránce posledního čísla revue "Claridade" No.9 z prosince 1960. Autor: Abilio Duarte, rytina do linolea „Nakladačky“. Převzato z: https://

Intelektuální hnutí „Claridoso“ ve třicátých letech minulého století na Cabo Verde se pokusilo demonstrovat převahu národní kapverdské kultury a bylo předchůdcem vzniku autonomní kapverdské literatury.

Základ tohoto hnutí kulturní a politické emancipace lze nalézt v novém pohledu liberální buržoazie devatenáctého století na školu jako homogenizační prvek etnické rozmanitosti ostrovů, za předpokladu, že proces gramotnosti a duševní tvorby populace je nezbytný pro rozvoj vědomí. Škola spustila hlad pro čtení, který pak byl základem mimořádného kulturního rozvoje Cabo Verde ve dvacátém století.

Je to období, do kterého se datují jména básníků a prozaiků, kteří nalézali čtenářské publikum a prestiž, jako Guilherme Dantas da Cunha (Brava, 1849-1888), Joaquim Augusto Barreto (Brava, 1854-1878), Luis Medina a Vasconcellos (Praia, 1855-1891). V prvních desetiletích devíti je zde stále dochází k spisovatelé Luiz Loff de Vasconcellos (Maio, 1861-1923), António Manuel da Costa Teixeira (Santo Antao, 1865-1919), Antonio Januario Leite (Santo Antao, 1865-1930), Eugenio Tavares (Brava, 1867-1930), José Lopes da Silva (São Nicolau, 1872-1962) a Pedro Monteiro Cardoso (Fogo, 1883-1942).

Z literárního hlediska toto hnutí nejen ilustrovalo celou kapverdskou literaturu, ale také začalo první fázi procesu estetické a jazykové svébytnosti, překonávalo konflikt mezi portugalským dominantním romantismem a novým realismus. Na politické a ideologické úrovni se hnutí zaměřilo na trvalou odluku kapverdských spisovatelů z portugalského vlivu, snažilo se odrážet kolektivní vědomí Kapverďanů a upozorňovat na prvky kapverdské kultury, které byly dlouho potlačovány portugalským kolonialismem, mimo jiné například kreolský jazyk. Ve formálním aspektu toto hnutí znamenalo rozchod s klasickými literárními formami jako rým, metr a žánr.

Obr 2 Skupina kolem časopisu "Claridade" A) Jaime de Figueiredo (esejista, kritik, malíř a sochař), B) António Aurélio Gonçalves (spisovatel, kritik, historik, profesor), C) Guilherme Chantre, D) Manuel Serra, E) Jorge Barbosa (spisovatel) a F) Baltasar L
Obr 2 Skupina kolem časopisu "Claridade" A) Jaime de Figueiredo (esejista, kritik, malíř a sochař), B) António Aurélio Gonçalves (spisovatel, kritik, historik, profesor), C) Guilherme Chantre, D) Manuel Serra, E) Jorge Barbosa (spisovatel) a F) Baltasar L

Literární nepravidelný časopis „Claridade“- revista de arte e letras („Světlo“ – časopis o umění a dopisy) vznikl v březnu 1936 ve městě Mindelo na ostrově São Vicente. Původně jeho zakladatelé zamýšleli jako ideální prostředek realizaci periodických novin, protože ale byla požadována vysoká záloha ve výši 50 000 esudos, rozhodli se pro formu časopisu. Hnací silou a zakladateli byli Baltasar Lopes (São Nicolau, 1907-1989), Jorge Barbosa (Santiago, 1902-1971), Manuel Lopes (São Nicolau, 1907 - 2005) a João Lopes (São Nicolau, 1894 - 1979).

Redakčním střediskem časopisu bylo město Mindelo (Ilha de São Vicente – Cabo Verde) a jeho prvním ředitelem byl Manuel Lopes. Během své existence projekt vydal celkem devět čísel, ale bez jakékoliv pravidelností. V prvním roce byly publikovány dvě čísla, první v březnu a druhé v srpnu 1936. Zbývající čísla vyšla mezi lety 1937 a 1966. Každé číslo časopisu mělo zvýšený počet stran.

Chronologický seznam vydání všech titulů časopisu „Claridade“

č.1, květen, 1936, cena 2,00 $, 10 stran
č.2, srpen, 1936, cena: 2,00 $, 10 stran
č.3, březen, 1937, cena: 2,00 $, 10 stran
č.4, leden, 1947, bez udání ceny, 40 stran
č.5, září, 1947, bez udání ceny, 44 stran
č.6, červenec, 1948, bez udání ceny, 42 stran
č.7, prosinec, 1949, bez udání ceny, 52 stran
č.8, květen, 1958, bez udání ceny, 76 stran
č.9, prosinec, 1960, bez udání ceny, 84 stran

Obr 3 Titulní stránky všech čísel literárního magazínu „Claridade“ Převzato a upraveno z: https://mindelosempre.blogspot.com/2017/11/3234-claridade-mitica-revista-de-artes.html
Obr 3 Titulní stránky všech čísel literárního magazínu „Claridade“ Převzato a upraveno z: https://mindelosempre.blogspot.com/2017/11/3234-claridade-mitica-revista-de-artes.html

Pokud jde o obsah, „Claridade“ osciloval mezi poezií, esejemi, etnografickým sběratelstvím a literaturou. Je třeba se zmínit, že publikování v kapverdské kreolštině bylo formou projevu regionalizmu, který byl jasný v jeho jazykovém aspektu, protože hnutí vnímalo kreolštinu jako variantu dialektu metropolitní portugalštiny.

V roce 80.výročí vydání prvního čísla literárního magazínu „Claridade“ (2016) byl časopis vydán ve faksimilové verzi všech devíti čísel (500 ks) a zpřístupněn široké veřejnosti

Zdroje

https://mindelosempre.blogspot.com/2017/11/3233-claridade-revista-em-capas.html
http://www.sermosgaliza.gal/articulo/cultura/fincar-pes-na-terra-da-claridade-independencia/20161007103615051746.html
https://brito-semedo.blogs.sapo.cv/os-80-anos-da-claridade-562511
https://mindelosempre.blogspot.com/2017/11/3234-claridade-mitica-revista-de-artes.html

 

© 2019 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace