UG-49-01 Nyero Rock

Galerie skalních maleb ve východní Ugandě z pozdní doby kamenné. Světové kulturní dědictví UNESCO.

8. 7. 2020 | Kultura UNESCO

Nyero rocks – galerie skalních maleb    

Souřadnice: 1 ° 28'17.5 "N 33 ° 50'46.4" E

Obr. 1. A) Zobrazení lokality Nyero No.3 na averzu bankovky P#49. B) Podobná fotografie. Převzato z: Autor: Solomon Oleny http://wildkanda.org/2018/08/08/nyero-rock-painting-where-the-past-meets-the-present/
Obr. 1. A) Zobrazení lokality Nyero No.3 na averzu bankovky P#49. B) Podobná fotografie. Převzato z: Autor: Solomon Oleny http://wildkanda.org/2018/08/08/nyero-rock-painting-where-the-past-meets-the-present/

„Nyero rocks“ je kopec s obrovskými granitovými balvany ve východní Ugandě v okrese Ngora (dříve Kumi) asi 8 km západně od města Kumi a 200 km od Kampaly. Místo se nachází poblíž vesnice Nyero, na silnici spojující města Kumi a Ngora. Postavení a tvar kamenů vytváří převisy a přirozené úkryty, z nichž některé jsou pokryty petroglyfy. První zpráva o lokalitě pochází z roku 1913, první vykopávky v lokalitě Nyero No.2 byly provedeny v roce 1945 CAE Harwichem, ale nebyly zveřejněny. Je to však první místo, které bylo v Ugandě katalogizováno a popsáno v plném rozsahu.  

O původu i významu afrických petroglyfů je velmi málo informací. Většina zdrojů odkazuje na pygmejské etnikum Twa (singulár BaTwa), ačkoliv jistý důkaz pro to neexistuje. Vychází se ze skutečnosti, že podobné skalní malby se vyskytují na poměrně velkém území zahrnující střední a východní Afriku, tedy území původně obývané skupinami lovců a sběračů, kteří byli později zatlačeni migrujícími nilotskými a bantuskými etniky. Etnika BaTwa dnes žijí jen v několika málo skupinách na příhraničním území východního Konga, Rwandy a Ugandy. (Podle sčítání osob z roku 2014 v Ugandě je to asi 6 200 osob s podílem 0,2 % na populaci Ugandy)    

Obr. 2. A) Mapa s lokalitami osídlení lovecko-sběračských skupin Twa ve střední a východní Africe (světlá pole) a lokality zdokumentovaného geometrického skalního umění (tmavá pole).  B) Mapa zdokumentovaných lokalit s nálezem petroglyfů v Ugandě, celkem
Obr. 2. A) Mapa s lokalitami osídlení lovecko-sběračských skupin Twa ve střední a východní Africe (světlá pole) a lokality zdokumentovaného geometrického skalního umění (tmavá pole). B) Mapa zdokumentovaných lokalit s nálezem petroglyfů v Ugandě, celkem

Petroglyfy se prezentují jako zobrazení lidských postav a zvířat nebo jako geometrické obrazce. Pro skalní malby v „Nyero rocks“ jsou typické geometrické a abstraktní obrazy. Datum vzniku těchto maleb lze umístit pravděpodobně do období pozdní doby železné, to je v rozmezí let 300 až 1250.

Obr. 3. Pohled na lokalitu Nyero rock na averzu bankovky P49. B) Velmi podobná fotografie zachycující toto stanoviště. Převzato z: http://uganda21.blogspot.com/2009/06/ok.html, Autor: Y.Jondeau
Obr. 3. Pohled na lokalitu Nyero rock na averzu bankovky P49. B) Velmi podobná fotografie zachycující toto stanoviště. Převzato z: http://uganda21.blogspot.com/2009/06/ok.html, Autor: Y.Jondeau

Lokalita „Nyero No.1“

Malý převis nad třemi podpůrnými stěnami, převis je pouze 2 m velký. Na vnějším okraji převisu je šest sad soustředných kruhů v bílé barvě, spolu s malbami ve tvaru „akátových lusků“. Překrývání obrazů může naznačovat, že malby vznikaly v různých časových obdobích. Lokalita je částečně poškozená.

Lokalita „Nyero No.2“, nazývaná „Osigiri“

největší úkryt s 10 metrů vysokou svislou skálou, převis je tvořen obrovským balvanem a hmotnosti minimálně 20 000 tun, samotný převis má 16 metrů. Více jak 40 různým kresbám dominují soustředné kruhy, které jsou realizovány v odstínech červené. Soustředné kruhy tvoří hlavní část velkého panelu o délce 13,5 m a šířce 6 m, celkem jejich registrováno 47 v různých velikostech od 8 cm do 75 cm. Dole se nachází další prominentní tvar „kanoe“. Nejdelší je 250 cm, některé jsou hranatější, některé zaoblenější, celkem 6 těchto tvarů. Velké množství teček, čárek a kresby ve tvaru „U“. Podél jihovýchodní strany převisu lze úzkým průchodem dojít k tmavému úkrytu nazývaném „kapsa“ sloužícímu jako obětiště pro přízeň bohů.

Lokalita „Nyero No.3“, nazývaná „Otwalaimula“

stanoviště je asi 8 minut chůze severně od lokality No.2. Je tvořen jediným obrovským balvanem posazeným na podpůrných skalách, nyní ohraničen ochrannou zdí. Na stropě se nacházejí soustředné bílé kruhy a vnější kruhy obklopené dvojitými zakřivenými vzory s dvojitými čárami mezi nimi rozdělenými na menší oddíly. Tento obrazec přijalo Muzeum Ugandy jako své logo.

4. A) Tři soustředné kruhy a dole obrazec nazývaný "kanoe" v lokalitě No.2. Autor: Joselyn Ouellet. Převzato z: https://www.jnomade.org/en/hiace-2/uganda/nyero/. B) Ikonický obrazec z lokality No.3. Autor: ND. Převzato z: https://www.safari-in-uganda.com/
4. A) Tři soustředné kruhy a dole obrazec nazývaný "kanoe" v lokalitě No.2. Autor: Joselyn Ouellet. Převzato z: https://www.jnomade.org/en/hiace-2/uganda/nyero/. B) Ikonický obrazec z lokality No.3. Autor: ND. Převzato z: https://www.safari-in-uganda.com/

Lokalita „Nyero No.4“

Toto je malý úkryt na jihozápadní straně kopce, kde je několik stop červených soustředných kruhů namalovaných prstem, dvou kuželovitých tvarů a linií.

Lokalita „Nyero No.5“

Nachází se na západní straně kopce v blízkosti základní školy, má červený geometrický motiv složený z kombinace kruhových a lineárních tvarů vytvořených štětcem a prstem. Bohužel, její část byla poškozena přírodní vodní erozí.

Lokalita „Nyero No.6“

Nachází se vysoko na vrcholu kopce a má dobrý výhled na okolní krajinu. Existují stopy červeného pigmentu, které tvoří dva prstem malované obrysy malých oválných tvarů a šikmý L-tvar, stejně jako obrysový kříž s malým kruhem dole. Natřený povrch je exfoliační a je otevřený dešti a rannímu slunci.

Technika malby

Zdrojem červeného pigmentu byl nadrcený povrch železité horniny (oxidů železa). Bílá barva byla vytvořena ze směsi jílu (kaolinit) a hnoje. Černý pigment pocházel z oxidovaných organických látek, jako je uhlí, saze nebo spálený tuk. Tyto pigmenty byly dokonale rozmlety a smíseny v husté kapalině, například albuminu, ze směsi se vytvořila adhezivní pasta, která byla nanášena na skálu pomocí prstů nebo primitivního štětce ze zvířecích chlupů.

Co obrazy představují – teorie

Většina maleb je monochromatická – buď červená, nebo bílá – a převládajícími obrazy jsou sady čtyř nebo pěti soustředných kruhů a „podivné rozdělené postavy ve tvaru klobásy připomínající akáciové lusky“, některé jsou popisovány jako „kanoe“, jiné jako „pongo“ (textilie z kůry používaná k výrobě bederních roušek), převládají však čistě geometrické tvary: kruhy, obdélníky, “U“ čáry, mřížky, tečky a čáry.

O skutečném významu tohoto umění známo jen málo, odborníci soudí, že soustředné kruhy mohou symbolizovat vztah etnika Twa s všeobjímající a ochrannou povahou lesa – ndura, nebo mohou zobrazovat slunce, zatímco vlnovky symbolizují déšť. Do nedávné doby se v těchto místech konaly dešťové rituály a rituály plodnosti.

UNESCO

Nyero skalní obrazy byly přidány do seznamu Světového dědictví UNESCO dne 10. září 1997 v kategorii Kultura.

Obr.5. Panoramatický pohled na lokalitu Nyero rock. Autor: Joselyn Ouallet. Převzato z: www.jnomade.org
Obr.5. Panoramatický pohled na lokalitu Nyero rock. Autor: Joselyn Ouallet. Převzato z: www.jnomade.org

Chcete-li vyjádřit svůj názor, postřeh, upozornit na možnou faktickou chybu, či jen vyjádřit Vaše pocity při prohlížení stránek, sdělte je prosím v komentáři

© 2022 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace