ZW-01-01 Viklan "Domboremari"

Viklan v lokalitě "Chiremba" poblíž Epsworthu.

30. 8. 2020 | Geografie

Domboremari, Chiremba Rock. 17⁰53′13,46 ″ S 31⁰07'29,12 ″ E

Obr.1 A) Výřez hlavního motivu bankovky P#1 B) Linoryt od Dana Haltera *. Není předlohou!!! Převzato z: http://www.warreneditions.com/dan-halter/
Obr.1 A) Výřez hlavního motivu bankovky P#1 B) Linoryt od Dana Haltera *. Není předlohou!!! Převzato z: http://www.warreneditions.com/dan-halter/

Viklan je geologický útvar vznikající selektivním zvětráváním hornin. Vzniká v horninách utvářených dvojfázovým procesem, nejčastěji žul a granodioritů, a je jeho odolným jádrem. Okolní materiál byl v průběhu miliónů let postupně odstraněn působením erozně denudačních procesů. V aridním prostředí vznik viklanů souvisí s korozní činností větru a písku. V důsledku této činnosti představuje viklan oblý skalní blok nebo balvan spočívající nepatrnou plochou na podloží. Nezřídka se jedná o mnohočetné bloky nabývajících bizarních tvarů a spojení.  

Obr. 2 A) Jednoduchá orientační mapka lokality Chiremba. Převzato z: http://www.mxlegal.com /zimbabwe-2007 B) Podrobná mapka lokality s vyznačením všech skalních formací. Převzato z: https://www.researchgate.net/figure/Vegetation-types-of-Chiremba-balanci
Obr. 2 A) Jednoduchá orientační mapka lokality Chiremba. Převzato z: http://www.mxlegal.com /zimbabwe-2007 B) Podrobná mapka lokality s vyznačením všech skalních formací. Převzato z: https://www.researchgate.net/figure/Vegetation-types-of-Chiremba-balanci

Lokalita Chiremba Rock (v jazyce Schona je „chiremba“ druh tradiční medicíny) se nachází podél silnice Chiremba Road asi 15 km od Harare u dříve městečka, dnes již předměstí Epworth. Jedná se v rámci Zimbabwe o menší lokalitu, viklany a skalní útvary jsou na ploše 26 ha. Teritorium „Chiremba Balancing Rocks“ bylo v roce 1994 prohlášeno za "národní památku" v dokumentu „Národní muzea a památky Zimbabwe (NMMZ), kapitola 25/11 z roku 1972. Skalní formace tří viklanů o výšce 10 metrů zobrazená na všech bankovkách Zimbabwe se proto nyní nazývá „Domboremari“ (Money Rock). Rozhodnutí použít tento skalní útvar na bankovkách země se datuje k roku 1964, kdy chtělo představenstvo Rezervní banky Zimbabwe vybrat vhodný exemplář z granitových viklanů pro prezentaci země, ve které jsou tyto skály významným znakem topografie Zimbabwe. Tento návrh byl akceptován v roce 1980, kdy Rezervní banka Zimbabwe zvolila „Domboremari“ jako motiv pro všechny papírové bankovky i jako vlastní logo.

Obr. 3 A) Jeden z pohledů na "Domboremari". Převzato z: https://www.trip.com/travel-guide/harare-1255/photo/7093401/ B) Petroglyfy na granitových stěnách „Ďáblovy skály“ lokality Chiremba. Převzato z: http://zimfieldguide.com/harare/chiremba-epworth-balan
Obr. 3 A) Jeden z pohledů na "Domboremari". Převzato z: https://www.trip.com/travel-guide/harare-1255/photo/7093401/ B) Petroglyfy na granitových stěnách „Ďáblovy skály“ lokality Chiremba. Převzato z: http://zimfieldguide.com/harare/chiremba-epworth-balan

Kromě žulových skalních formacích lze na některých granitových stěnách spatřit zachovalé kresby pocházejí z pozdní doby kamenné. Tyto petroglyfy jsou dílem etnika San, které přibližně před 2000 lety kolonizovalo zdejší území. Mezi obvyklými loveckými výjevy, zobrazením zvířat i abstraktních geometrických tvarů zaujmou z poloviny lidští a z poloviny zvířecí tvorové nazývaní „therianthropes“. Objevují se v různých podobách, nejčastěji jako nahé, mužské vzpřímené postavy, s dlouhým ocasem a antilopí hlavou. Tato stvoření se mohla jako duchové předků (gauwasi) zjevovat sanským umělcům ve stavu transu.     

V roce 2003 byla lokalita oplocena, neboť rozpínající se slum Epworthu bezprostředně ohrožoval tuto národní památku. Došlo k některým nevratným poškozením maleb, rozebíráním kamenného materiálu ke stavbám, poškozením lokality požáry a nelegální přístřešky.

Zdroje:

http://zimfieldguide.com/harare/chiremba-epworth-balancing-rocks
https://www.researchgate.net/figure/Vegetation-types-of-Chiremba-balancing-rocks-Epworth-Harare-Zimbabwe_fig1_267428773
http://www.warreneditions.com/dan-halter/
http://www.mxlegal.com/zimbabwe-2007
www.trip.com/travel-guide/harare-1255/photo/7093401/

* Dan Halter, narozen 1977, je zimbabwský umělec žijící v Jihoafrické republice. Jeho práce konfrontuje jeho smysl pro dislokovanou národní identitu, lidskou migraci a temný humor současné reality v jižní Africe. Halter používá každodenní materiály a předměty v Zimbabwe v kontextu konceptuálního výtvarného umění. Linoryt „Domboremari“ vyřezával do podlahy linolea po dobu jednoho měsíce. Warren Editions vydal v letech 2015-2017 celkem šest vydání, každé v určité barvě odkazující na barvy použité na bankovkách.

Chcete-li vyjádřit svůj názor, postřeh, upozornit na možnou faktickou chybu, či jen vyjádřit Vaše pocity při prohlížení stránek, sdělte je prosím v komentáři

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace