Zambijská republika

Formální název státu anglicky: Zambia

Oficiální název státu anglicky: Republik of Zambia

Názvy státu v úředních jazycích:
Republic of Zambia (angličtina)

Datum získání nezávislosti nebo vzniku: 24.10.1964

Hlavní město: Lusaka

Státní zřízení: Unitární prezidentská republika

ZM

MPZ

+260

Telefonní předvolba

ZMK

Kód měny ISO 4217

.zm

Internetová doména

894

Kód státu ISO 3166
Počet obyvatel: 15.972.001 (Odhad 2017)
Rozloha: 752.618 km2
Hustota osídlení: 21,5 obyvatel/km2
Název měny: zambijská kwacha
Státní motto: One Zambia, One Nation (Jedna Zambie, jeden národ)
Hlava státu:
prezident

Současná hlava státu:
Hakainde HICHILEMA


Funkce:
prezident

Jméno hlavy státu:
Edgar Chagwa LUNGU (1956 -


Politická strana: Patriotic Front - PF (Vlastenecká fronta)

V úřadu: 25.01.2015 - 24.08.2021

Funkce:
úřadující prezident

Jméno hlavy státu:
Guy Lindsay SCOTT (1944 -


Politická strana: Movement for Multi-party Democracy - MMD  (Hnutí za pluraritní demokracii) a později: Politická strana: Patriotic Front - PF (Vlastenecká fronta)

V úřadu: 28.10.2014 - 25.01.2015

Funkce:
prezident

Jméno hlavy státu:
Michael Charles Chilufya SATA (1937 - 2014)


Politická strana: Patriotic Front - PF (Vlastenecká fronta)

V úřadu: 23.09.2011 - 28.10.2014

Zemřel v úřadu

Funkce:
prezident

Jméno hlavy státu:
Rupiah Bwezani BANDA (1937 -


Politická strana: Movement for Multi-party Democracy - MMD  (Hnutí za pluraritní demokracii)

V úřadu: 19.08.2008 - 23.09.2011

Funkce:
prezident

Jméno hlavy státu:
Levy Patrick MWANAWASA (1948 - 2008)

Politická strana: Movement for Multi-party Democracy - MMD  (Hnutí za pluraritní demokracii)

V úřadu: 02.01.2002 - 19.08.2008

Zemřel v úřadu

Funkce:
prezident

Jméno hlavy státu:
Frederick Jacob Titus CHILUBA (1973 - 2011)

Politická strana: Movement for Multi-party Democracy - MMD  (Hnutí za pluraritní demokracii)

V úřadu: 02.111991 - 02.01.2002

Funkce:
prezident

Jméno hlavy státu:
Dr. Kenneth David KAUNDA (1924 -


Politická strana: United National Party Independence - UNIP  (Sjednocená strana národní nezávislosti)

V úřadu:  24.10.1964 – 02.11.1991

 

Lokalizační mapka
Orientační mapka
Standarda hlavy státu

Úřední jazyky

angličtina

Etnické skupiny

Bemba (21,0%)
ostatní (14,2%)
Tonga (13,6%)
Chewa (7,4%)
Lozi (5,7%)
Nsenga (5,3%)
Tumbuka (4,4%)
Ngoni (4,0%)
Lala (3,1%)
Kaonde (2,9%)
Namwanga (2,8%)
Lunda (2,6%)
Mambwe (2,5%)
Luvale (2,2%)
Lamba (2,1%)
Ushi (1,9%)
Lenje (1,6%)
Bissa / Mande (1,6%)
Mbunda (1,2%)

Náboženství

křesťanství (protestantské) (75,3%)
křesťanství (katolické) (20,2%)
animismus (2,5%)
ateismus (1,8%)
sunna islám (0,5%)

Státní vlajka


Blason:
Zelený list, u vlajícího okraje tři vertikální pruhy: červený, černý a oranžový, nad nimi letící oranžový orel vlevo hledící.

Symbolika:
Základní zelená barva listu znamená svěží vegetaci. Barva tří svislých pruhů v karé u vlajícího okraje vlajky uprava doleva symbolizuje: červená boj národa za svobodu, černá je barvou zambijské populace a oranžová barvou půdy v ní ukrytého bohatství minerálů, zejména mědi. Letící orel hledící vlevo představuje schopnost lidí povznést se nad problémy.

Legislativa:
Přijata: 24.10.1964 Zákon o národní vlajce a státním znaku, kapitola 6, ze dne 04.06.1965, pozměněna zákonem No.13, z roku 1994.

Konstrukce:

Poměr stran: 2:3

Barvy:

Pantone CMYK RGB
355c 94-0-100-0
032c 0-90-86-0
150c 0-35-70-0
černá 0-0-0-100

Histore vlajky:

Státní vlajka Zambie v letech 1964 - 1996 (odstín zelené barvy byl tmavší)

Státní vlajka Federace Rhodesie a Ňaska (Federation of Rhodesia and Nyasaland) v letech 1953 - 1963

Státní vlajka Severní Rhodesie (Northern Rhodesia) v letech 1924 - 1953

Firemní vlajka Britské Jihoafrické společnosti (British South Africa Company) v letech 1890 - 1939

Státní znak


Blason:

Štít černý, šestinásobný stříbrný zvlněný kůl. V koruně horizontálně zkřížená motyka a krumpáč v přirozených barvách, letící oranžový orel vlevo hledící. Štítonoši: vpravo muž v zeleném oděvu, vlevo žena červených šatech, u obou červené páskové boty. Na zeleném pažitu vpravo těžební věž, kráčející zebra vlevo, v centru klas kukuřice, vše v přirozených barvách. Motto: „ONE ZAMBIA-ONE NATION“ černým písmem na stříbrné stuze.

Symbolika:

Černý štít se se šesti vertikálními bílými vlnovkami reprezentuje černé skály s padajícími vodami Viktoriiných vodopádů na řece Zambezi, od které je odvozen název státu. Nad štítem vodorovně orientované zkřížené nářadí, motyka a krompáč představují ekonomickou páteř země – zemědělství a těžbu nerostů. Letící orel jasnohlasý (Haliaeetus vocifer) symbolizuje získanou svobodu a naději národa do budoucnosti. Štítonoši jsou představitelé zambijské populace: muž vpravo v zeleném „safari“ obleku a červené obuvi, žena vlevo v červených šatech a obuvi. Zelený pažit v základně charakterizuje zambijské přírodní zdroje. Vpravo těžební věž zastupuje těžbu minerálů, především mědi. Vlevo zebra reprezentuje bohatství přírody a volně žijící fauny a nakonec kukuřičný klas odkazuje a na zemědělskou produkci. Motto „Jedna Zambie, jeden národ“ zdůrazňuje nezbytnost jednoty více než šedesáti etnických skupin žijících na území Zambie.

Legislativa:

Přijat: 24.10.1964

Histore znaku:

Státní znak Federace Rhodesie a Njaska (Federation of Rhodesia and Nyasaland) v letech 1953 – 1964

Státní znak Severní Rhodesie (Southern Rhodesia) v letech 1939 - 1953

Hymna


Slova: kolektiv autorů Hudba: Enoch Mankayi Sontonga Přijata: 1964

anglicky

Stand and sing of Zambia, proud and free,
Land of work and joy in unity,
Victors in the struggle for the right,
We have won freedom's fight.
All one, strong and free.

Africa is our own motherland,
Fashion'd with and blessed by God's good hand,
Let us all her people join as one,
Brothers under the sun.
All one, strong and free.

One land and one nation is our cry,
Dignity and peace 'neath Zambia's sky,
Like our noble eagle in its flight,
Zambia, praise to thee.
All one, strong and free.

Chorus
Praise be to God.
Praise be, praise be, praise be,
Bless our great nation,
Zambia, Zambia, Zambia.
Free men we stand
Under the flag of our land.
Zambia, praise to thee !
All one, strong and free.

"Lumbanyeni Zambia" (Stand and Sing of Zambia, Proud and Free)

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace