10 000 BIF (burundský frank)

BIF10000P54*2015*S37

Burundská republika

Základní informace

SCWPM: P#54
Emitent: Banque de la Republique du Burundi (BRB)
Emise: 2015
Datum: 15.01.2015
Materiál: hybrid
Rozměry: 144 x 72 mm
Převládající barva: žlutá
Tiskárna: FC Oberthur
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Hn*## + Σ7 digit*bUV-
Sériové číslo B: A*Hn*##+Σ7 digit*rUV+y
Signature No.: 37
Signatura A: Jean Gaspar Ciza
Signum A: Le Gouverneur
Signatura B: Melchior Wagara
Signum B: Le 1° Vice-Gouverneur

Ochranné a bezpečnostní prvky

Bezpečnostní proužek: okénkový obdélníkový UV pozitivní
Bezpečnostní vlákna:
Iridiscentní pole:
Mikropísmo: pozitivní
Inkoust: Opticky variabilní magnetický inkoust (SPARK, OVMI)
Značka pro nevidomé:
Profilometrické pole: pozitivní
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg1

BIF10000P54*2015*S37


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky rozdělen přibližně do dvou panelů v poměru 1:1, převládající barva žlutá. List bankovky je členěn relativně úzkými světlými pruhy mikropísma vedenými souběžně s horním a dolním okrajem bankovky a na ploše jsou patrny různě velké geometrické obrazce (kruh, čtverec, obdélníky). Všechny opisy v kirundi. Difuzně UZ pozitivní multichromatická vlákna.

(1) Levý horní roh je opatřen nominálem „10000“ a opisem „amafaranga ibihumbi cumi“ (deset tisíc franků). (2) Následuje zobrazení hrocha obojživelného (Hippopotamus amphibius) a pod ním (3) státní znak Burundi (BI-COA-01) umístěný do kruhové pečeti s opisem státního motta „Ubumwe – Ibikorwa - Amajambere“ (Jednota – Práce – Pokrok). (4) Souběžně s horním okrajem panelu probíhá již zmíněný užší pruh tvořený pozitivním mikropísmem – opakující se název emitenta oddělený grafickou značkou "IBANKIYAREPUBLICAYUBURUNDI". (pravděpodobně záměrná chyba v opisu kirundi – místo republika psáno republica)

(5) Levý panel je zakončen intermitentním kovovým bezpečnostním proužkem s demetalizovaným mikroobrazem čelně hledící hlavy skotu a akronymem emitenta „BRB“ v opozičním postavení. Při otáčení bankovkou kolem vertikální osy je proužek metalicky zbarven do zlata a mědi, v protisvětle se proužek jeví jako kompaktní, pod UV nasvícením jako intermitentní a výrazně multichromatický. 

1 A) Horní pruh tvořený pozitivním mikropísmem opisu "IBANKIYAREPUBLICAYUBURUNDI" oddělených grafickou značkou. B) Dolní širší pruh pozitivního mikropísma "BRB10000".
1 A) Horní pruh tvořený pozitivním mikropísmem opisu "IBANKIYAREPUBLICAYUBURUNDI" oddělených grafickou značkou. B) Dolní širší pruh pozitivního mikropísma "BRB10000".

V dolní části levého panelu se nachází širší horizontální pruh (6) tvořený pozitivním mikropísmem akronymu emitenta a nominálu „BRB10000“. (7) Nad pruhem soutisková značka ve tvaru ryby a pod pruhem (8) sériové číslo: A*Hn*##+Σ7 digit*bUV-.     

 (9) Podél levého okraje pět čtverečků hmatové značky pro nevidové. (10) Střed panelu vyplňuje souhlasný portrétový vodoznak prince Louise Rwagasore a elektrotyp akronymu emitenta „BRB“. (11) Vpravo od vodoznaku je pod UV nasvícením lokalizováno UV pole zobrazují čelně hledící hlavu skotu (obr.4A)

2 A) Hmatová značka pro nevidomé B) Souhlasný zrcadlový portrét prince Louise Rwagasoreho a elektrotyp emitenta "BRB".
2 A) Hmatová značka pro nevidomé B) Souhlasný zrcadlový portrét prince Louise Rwagasoreho a elektrotyp emitenta "BRB".

(12) Většinu plochy averzu zaujímá hlavní motiv bankovky, kterým jsou dva portréty burundských politiků. Vlevo prezident Melchior Ndadaye (28.03.1953 – 21.10.1993), první demokraticky zvolená hlava státu a první příslušník etnika Hutu v této funkci. Úřad zastával pouhých 103 dnů, když byl v průběhu neúspěšného vojenského převratu zabit. Jeho vražda se stala rozbuškou pro dekádu trvající občanskou a etnickou válku v Burundi. Vpravo princ Louis Rwagasore (10.01.1932 – 13.10.1961), syn krále (mwami) Mwambutsy IV., zakladatel politické strany UPRONA, která požadovala úplnou nezávislost Burundi. Po vítězných volbách od 29.09.1961 vykonával funkci ministerského předsedy Burundi, byl rovněž zavražděn po 15 dnech v úřadu a 8 měsíců před získáním nezávislosti Burundi. 

3 A) Portrét prezidenta Melchiora Ndadaye (vlevo) a prince Luise Rwagasoreho (vpravo). B) podkladová, červená šipka směřuje k obrazu hrocha.
3 A) Portrét prezidenta Melchiora Ndadaye (vlevo) a prince Luise Rwagasoreho (vpravo). B) podkladová, červená šipka směřuje k obrazu hrocha.

(13) Souběžně s horním okrajem pravém panelu je umístěn opis emitenta: Ibanki ya Republika Y´Uburundi (Banka republiky Burundi). Pod ním pokračující horní pás identického mikropísma z levého panelu a (8) sériové číslo: A*Hn*##+Σ7 digit*rUV+y.

4  A) UV pozitivní obraz čelně hledícího skotu na averzu B) horizontální červené sériové číslo měnící se pod UV nasvícením na žluté. Difuzně UV pozitivní vlákna.
4 A) UV pozitivní obraz čelně hledícího skotu na averzu B) horizontální červené sériové číslo měnící se pod UV nasvícením na žluté. Difuzně UV pozitivní vlákna.

(14) Podél pravého okraje bankovky je zřejmý 15 mm široký vertikální iridescentní pruh s negativním opisem vertikálně orientovaného nominálu „10000“. (15) Do pruhu zasahuje v pravém horním rohu prostý státní erb s čelně hledící stylizovanou hlavo lva a (16) pod ním obraz mýtického bubnu „Karyanda“ (BI-54-03). V případě erbu se jedná o šedou metalizaci technologií „Arc-en-ciel“® při náklonu bankovky vytvářející šedé a růžové vertikální pruhy, v případě bubnu jsou použity techniky OVMI a „Dynamic“®, při náklonu bankovky se zobrazuje pohybující se vertikální pruh měděné iridescence. Současně lze na těle bubnu detekovat akronym „BRB“, profilometricky pozitivní.                                                          

(17) Souběžně s dolním okrajem pravého panelu je nominál „10000“ a pruh pozitivního mikropísma s inkorporovaným opisem „Uwuzokwigana Iyi Noti Azopfungwa“, na kterém je položena (18) státní vlajka Burundi. (BI-FLG-01)

5 A) Mýtický buben "Karyenda" s profilometricky pozitivním akronymem "BRB" B) Při otáčení bankovkou se zobrazuje vertikální pohyblivý iridescentní pruh měděného zabarvení.
5 A) Mýtický buben "Karyenda" s profilometricky pozitivním akronymem "BRB" B) Při otáčení bankovkou se zobrazuje vertikální pohyblivý iridescentní pruh měděného zabarvení.


Reverz horizontálně orientované bankovky je stejně graficky rozdělen jako averz přibližně na dva panely v poměru 1:1, převládající barva žlutá. List bankovky nese rovněž pruhy vedené souběžně s horním a dolním okrajem bankovky a na ploše jsou patrny různě velké geometrické obrazce (kruh, čtverec, obdélníky). Všechny opisy ve francouzském jazyce. Difúzně UZ pozitivní multichromatická vlákna.

(19) Celou centrální část levého panelu zaujímá obrysová mapa Burundi, jejíž plocha je vyplněna pravděpodobně pohledem na mladou plantáž palmy olejné (Elaeis guineensis). (20) Nad horním pruhem mikropísma „BRB10000“ je uveden název emitenta „Banque da la Republique du Burundi“

6 A) Obrysová mapa Burundi s pohledem pravděpodobně na plantáž palmy olejné. B) Horní užší proužek mikropísma "BRB10000".
6 A) Obrysová mapa Burundi s pohledem pravděpodobně na plantáž palmy olejné. B) Horní užší proužek mikropísma "BRB10000".

(21) V dolní části levého panelu se nachází širší horizontální pruh tvořený soustavou pozitivních mikro textů, nominálů, grafických značek a linií vytvářející souhlasný obraz hrocha z averzu a čelně hladící hlavu skotu. (22) Na hranici s pravým panelem je na pruhu uveden datum emise: 15-01-2015.

(23) V levém dolním rohu nominál hodnota „10000“ a nad ní při UV nasvícení UV pozitivní pole s nominálem a akronymem emitenta „BRB“.

7 A) Dolní širší pruh v levém panelu s mikropísmem, nominály a liniemi vytvářejícími obraz hrocha (horní červená šipka) nebo čelně hledící hlavy skotu (dolní červená šipka) B) Grafický ornament v pravém panelu.
7 A) Dolní širší pruh v levém panelu s mikropísmem, nominály a liniemi vytvářejícími obraz hrocha (horní červená šipka) nebo čelně hledící hlavy skotu (dolní červená šipka) B) Grafický ornament v pravém panelu.

(24) V pravém horním rohu reverzu bankovky rovněž nominál „10000“ a opis „dix mille francs“.         

(25) V pravém dolním rohu je logo „Banque da la Republique du Burundi“ a (26) vlevo od něj soutisková značka, při UV nasvícení s kolorizací. Dolní pruh, přecházející z levého panelu, je v této části tvořen grafickými ornamenty. (27) Zcela při dolním okraji bankovky v centru opis „Le contrefacteur est puni de servitude penale“ (Padělatel je trestán dle zákona), pod UV nasvícením se barva mění na žlutou.

(28) Podél levého okraje pravého panelu se nacházejí dvě signatury a signa: Jean Gaspar Ciza - Le Gouverneur a Melchior Wagara - Le 1° Vice Gouverneur. (29) Pod UV nasvícením v této lokalizaci je patrný multichromatický bezpečnostní proužek, UV pole s nominálem a „10000“ a akronymem emitenta „BRB“ a nakonec 3 UV pozitivní geometrické vzorce: čtverec, kruh a obdélník. 

8 A) UV pole v levém panelu reverzu B) UV pole podél levého okraje pravého panelu, bezpečnostní proužek a kolorizovaná soutisková značka.
8 A) UV pole v levém panelu reverzu B) UV pole podél levého okraje pravého panelu, bezpečnostní proužek a kolorizovaná soutisková značka.

(30) Střed panelu v protisvětle obsahuje souhlasný portrétový vodoznak prince Louise Rwagasoreho a elektrotype akronym emitenta „BRB“


© 2023 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace