1 000 CVE (kapverdské escudo)

CVE1000P70*2007*S8a

Kapverdská republika

Základní informace

SCWPM: P#70
Emitent: Banco de Cabo Verde (BCV)
Emise: 2007
Datum: 25.10.2007
Materiál: papír
Rozměry: 136 x 66
Převládající barva: fialová
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: vertikálně-vertikální
Sériové číslo A: A*Va*## + Σ6 digit*rUV+o
Sériové číslo B: A*Va*## + Σ6 digit*bUV-
Signature No.: 8a
Signatura A: Carlos Burgo
Signum A: O Governador
Signatura B: Manuel Pinto Frederico
Signum B: O Administrador

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní vlákna:
Hologram: hologram topický, plastický, multichromatický, pseudovolumenický
Iridiscentní pole:
Mikropísmo: kombinované
Inkoust: Metalický inkoust
Značka pro nevidomé:
Profilometrické pole: pozitivní
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg1

CVE1000P70*2007*S8a 


Averz vertikálně orientované bankovky je graficky rozdělen přibližně do dvou panelů v poměru 1:1, převládající barva fialová. List bankovky je dále členěn v oblasti horního panelu kružnicemi tvořenými pozitivním mikropísmem, v dolním panelu vlevo vertikálním pruhem. Všechny opisy v portugalském jazyce. Difuzně V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev. Difuzně rozptýleny UZ pozitivní multichromatická vlákna.

(1) V levém horním rohu část vertikálního pruhu, na kterém je horizontálně uveden název emitenta „BANCO DE CABO VERDE“. (2) Pod názvem emitenta je vertikální sériové číslo atypicky horizontálně uložené: A*Va*## + Σ6 digit*rUV+o, (3) signatura a signum: O Governador – Carlos Burgo, O Administrador – Manuel Pinto Frederico. (4) V pravém dolním rohu se nachází hmatová značka pro nevidomé. (5) Vpravo od ní je umístěna nominální hodnota „1000“, plocha číslic vyplněna negativním nominálem „1000“ a nominál překryt řádkem dalšího negativního mikropísma s akronymem emitenta „BCVBCVBCVBCV“. (6) Souběžně s dolním okrajem horního panelu opis nominálu: MIL ESCUDOS (tisíc eskúdo)

Obr. 1. A) Plocha nominálu vyplněná negativním mikropísmem nominálu "1000" a akronymem "BCV". B) Pohmatová značka
Obr. 1. A) Plocha nominálu vyplněná negativním mikropísmem nominálu "1000" a akronymem "BCV". B) Pohmatová značka

(7) Do pravého horního rohu horního panelu je umístěn topický multichromatický hologram ve tvaru kalamáře. Při změně úhlu pohledu dochází k změně kolorizace v plném duhovém spektru a na ploše hologramu se zobrazuje státní znak Kapverdské republiky, zprava i zleva akronym BCV (Banco de Cabo Verde), státní znak je překryt a nominálem „1000“. V protisvětle po stranách kalamáře opis „Banco de Cabo Verde“.

Obr. 2. A) Hologram ve tvaru kalamáře zobrazující současně všechny další komponenty: státní znak Cabo Verde, nominál "1000", akronym "BCV" a opis "BANCO DE CABO VERDE". B1-B4) Varianty kolorizace hologramu. D) Hologram pod UV nasvícením
Obr. 2. A) Hologram ve tvaru kalamáře zobrazující současně všechny další komponenty: státní znak Cabo Verde, nominál "1000", akronym "BCV" a opis "BANCO DE CABO VERDE". B1-B4) Varianty kolorizace hologramu. D) Hologram pod UV nasvícením

(8) Pod hologramem se nachází soutisková značka představující ruku držící pero, pod UV nasvícením je část ruky UV pozitivní. Střed horního panelu je v protisvětle vyplněn souhlasným portrétovým vodoznakem A.A. Gonçalvese a nominálem“1000“ elektrotype. (9)

3. A) Šestiúhelníkové pole s profilometricky pozitivním obrazem dračince. B) Soutisková značka (šipky směřují k řádku pozitivního mikropísma)
3. A) Šestiúhelníkové pole s profilometricky pozitivním obrazem dračince. B) Soutisková značka (šipky směřují k řádku pozitivního mikropísma)

(10) Dolnímu panelu dominuje ústřední motiv bankovky – portrét kapverdského portugalsky píšícího spisovatele, esejisty, romanopisce, historika, kritika a pedagoga, jehož díla jsou odrazem tradiční společenské role žen kapverdských ostrovech – Antónia Aurélia Gonçalvese. (CV-70-01) Při prohlížení pod UV zářením je zde patrné vertikální obdélníkové pole s negativním nominálem „1000“.

(11) Podél levého okraje dolního panelu bankovky se situován vertikální pás šíře .. mm. Na tomto pásu je dole vertikální nominál „1000“ a na vrcholu tohoto pásu je UV pozitivní šestiúhelník (12). Plocha je pokryta kovově-zlatou třpytivou metalizaci s profilometricky pozitivním obrazem stromu Draecena draco (Dračinec dračí).

4. A) Souhlasný portrétový vodoznak A.A. Goncalvese a nominál "1000" elektrotype. (šipky směřují k řádkům pozitivního mikropísma. B) Detail portrétu, v jehož podkladu jsou patrny fialové vertikální řádky pozitivního mikropísma.
4. A) Souhlasný portrétový vodoznak A.A. Goncalvese a nominál "1000" elektrotype. (šipky směřují k řádkům pozitivního mikropísma. B) Detail portrétu, v jehož podkladu jsou patrny fialové vertikální řádky pozitivního mikropísma.

(13) Při pravém okraji pravého horního roku dolního panelu nad hlavou portrétu je horizontálně orientovaný nominál „1000“ realizovaný rovněž kovově-zlatou třpytivou metalizací. Pod UV nasvícením nominál mění barvu na žlutou a červenou. (14) Od levého dolního rohu podél pravého okraje vztyčeno ascendentní sériové číslo: A*Va**## + Σ6 digit*bUV-

5. A) Nominální UV pozitivní pole na averzu bankovky. B) UV pozitivní nominál "1000" s dvojbarvenou změnou kolorizace
5. A) Nominální UV pozitivní pole na averzu bankovky. B) UV pozitivní nominál "1000" s dvojbarvenou změnou kolorizace


Reverz vertikálně orientované bankovky je graficky identicky rozdělen jako averz přibližně na dva panely v poměru 1:1, převládající barva fialová. Na listu bankovky se na pozadí uplatňují difuzně UZ pozitivní řídká multichromatická vlákna. V podkladu uplatněno pozitivní i negativní mikropísmo, grafické obrazce, kárování a gradient barev. List bankovky je dále členěn kružnicemi pozitivního mikropísma v oblasti horního panelu, zeleným pruhem souběžně s dolním okrajem dolního panelu a podél celého pravého okraje bankovky širokým iridescentním pruhem.

(15) V horním levém rohu název emitenta „Banco de Cabo Verde“. (16) Pod ním se nachází soutisková značku ve tvaru části ruky držící pero orientovanou doleva. (17) Souběžně s dolním okrajem horního panelu reversu je opis v portugalském jazyce „A lei pune o contrafactor“ (Zákon trestá padělatele).

Obr. 6. A) UV pozitivní pole ve tvaru mapy ostrova Sao Nicolau a nominálu "1000". B) Detail ornamentu na horizontálním pruhu.
Obr. 6. A) UV pozitivní pole ve tvaru mapy ostrova Sao Nicolau a nominálu "1000". B) Detail ornamentu na horizontálním pruhu.

(18) V centru horní poloviny reversu se nachází nominální vodoznak souhlasného portrétu A.A.Gonçalvese o výšce 33 mm, při pohledu pod UV zářením jsou zde patrny 3 ochranné artefakty: nominál „1000“, mapa ostrova São Nicolau a pozitivní UV vlákna.

(19) Ústředním námětem v dolní polovině reversu bankovky je pohled do krajiny na ostrově São Nicolau s vyobrazením endemitu: Draecena draco caboverdiana (Dračinec dračí kapverdský)). Jedná se o endemickou rostlinu Makarén, zařazenou jako ohrožený druh. (CV-70-02)

(20) Souběžně s dolním okrajem bankovky je výrazný zelený horizontální pruh o šíři ..  mm, na kterém od levého dolního rohu je nominál „1000“ a opis „MIL ESCUDOS“

(21) Pod zeleným pruhem je vlevo opis „25 de Setembro de 2007“ (25.září 2007), což je den 106.výročí narození Antónia Aurélia Gonçalvese a současně den emise bankovky, vpravo je opis „Dragoeiro – Ilha de Sao Nicolau (Dračinec – ostrov Svatého Mikuláše).

(22) V levém horním rohu dolního panelu je umístěn nominál „1000“ pod UV nasvícením pozitivní. (23) Podél celého okraje reversu bankovky je zřetelný metalický růžový iridiscentní pás šíře 15 mm, s opakujícím se motivem ruky držící pero, identický se soutiskovou značkou, a nominálem.  (24) 20 mm od spodního okraje reversu je intermitentní bezpečnostní proužek o šířce 2,75 mm. V protisvětle homogenní, s demetalizací: schematická kresba dračince, akronymem emitenta „BCV“ a nominálem „1000“, pod UV nasvícením jsou segmenty „S“ modré. (25) V protisvětle se objevuje další prostý, homogenní vnořený bezpečnostní proužek, který je zapracován do papíru bankovky v horizontální poloze 55 mm od spodního kraje bankovky.

(18) V centru horní poloviny reversu se nachází nominální vodoznak souhlasného portrétu A.A.Gonçalvese o výšce 33 mm, při pohledu pod UV zářením jsou zde patrny 3 ochranné artefakty: nominál „1000“, mapa ostrova São Nicolau a pozitivní UV vlákna.

(19) Ústředním námětem v dolní polovině reversu bankovky je pohled do krajiny na ostrově São Nicolau s vyobrazením endemitu: Draecena draco caboverdiana (Dračinec dračí kapverdský)). Jedná se o endemickou rostlinu Makarén, zařazenou jako ohrožený druh. (CV-70-02)

(20) Souběžně s dolním okrajem bankovky je výrazný zelený horizontální pruh o šíři ..  mm, na kterém od levého dolního rohu je nominál „1000“ a opis „MIL ESCUDOS“

(21) Pod zeleným pruhem je vlevo opis „25 de Setembro de 2007“ (25.září 2007), což je den 106.výročí narození Antónia Aurélia Gonçalvese a současně den emise bankovky, vpravo je opis „Dragoeiro – Ilha de Sao Nicolau (Dračinec – ostrov Svatého Mikuláše).

(22) V levém horním rohu dolního panelu je umístěn nominál „1000“ pod UV nasvícením pozitivní. (23) Podél celého okraje reversu bankovky je zřetelný metalický růžový iridiscentní pás šíře 15 mm, s opakujícím se motivem ruky držící pero, identický se soutiskovou značkou, a nominálem.  (24) 20 mm od spodního okraje reversu je intermitentní bezpečnostní proužek o šířce 2,75 mm. V protisvětle homogenní, s demetalizací: schematická kresba dračince, akronymem emitenta „BCV“ a nominálem „1000“, pod UV nasvícením jsou segmenty „S“ modré. (25) V protisvětle se objevuje další prostý, homogenní vnořený bezpečnostní proužek, který je zapracován do papíru bankovky v horizontální poloze 55 mm od spodního kraje bankovky.

Obr. 7. A) Horizontálně uložené vertikální sériové číslo. B) Sériové číslo pod UV nasvícením. C) Projekce bezpečnostního proužku na averzu pod UV nasvícením. D) Projekce téhož bezpečnostního proužku na averzu. E) Bezpečnostní proužek v protisvětle s demet
Obr. 7. A) Horizontálně uložené vertikální sériové číslo. B) Sériové číslo pod UV nasvícením. C) Projekce bezpečnostního proužku na averzu pod UV nasvícením. D) Projekce téhož bezpečnostního proužku na averzu. E) Bezpečnostní proužek v protisvětle s demet

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace