Kapverdská republika

Formální název státu anglicky: Cabo Verde

Oficiální název státu anglicky: Republic of Cabo Verde

Názvy státu v úředních jazycích:
República de Cabo Verde (portugalština)

Datum získání nezávislosti nebo vzniku: 05.07.1975

Hlavní město: Praia

Státní zřízení: Unitární polo-prezidentská republika

CV

MPZ

+238

Telefonní předvolba

CVE

Kód měny ISO 4217

.cv

Internetová doména

132

Kód státu ISO 3166
Počet obyvatel: 525.000 (odhad 2015)
Rozloha: 4.033 km2
Hustota osídlení: 129,2 obyvatel/km2
Název měny: kapverdské escudo
Státní motto: Unidade - Trabalho - Progresso (Jednota - Práce - Pokrok)
Hlava státu:
prezident

Současná hlava státu:
José Maria Pereira NEVES


Politická strana: Partido Africano da Independência de Cabo Verde - PAICV (Africká strana za nezávislost Kapverd)

V úřadu: 09.11.2021 - 

Funkce:
prezident

Jméno hlavy státu:
Jorge Carlos FONSECA (1949 - )


Politická strana: Movimento para a Democracia - MPD  (Hnutí za demokracii)

V úřadu: 09.09.2011 - 09.11.2021 (10 let, 61 dní))

Funkce:
prezident

Jméno hlavy státu:
Pedro Verona Rodrigues PIRÉS (1934 -)


Politická strana: Partido Africano da Independência de Cabo Verde - PAICV (Africká strana za nezávislost Kapverd)

V úřadu: 22.03.2001 - 09.09.2011  (10 let, 171 dní)

Funkce:
prezident

Jméno hlavy státu:
António Manuel Mascarenhas Gomes MONTEIRO (1944 - 2016)


Politická strana: Movimento para a Democracia - MPD  (Hnutí za demokracii)

V úřadu: 22.03.1991 - 20.03.2001  (10 let)

Funkce:
prezident

Jméno hlavy státu:
Aristides Marie PEREIRA (1923 - 2011)


Politická strana: Partido Africano da Independência de Cabo Verde - PAICV (Africká strana za nezávislost Kapverd)

V úřadu: 09.07.1975 - 22.03.1991  (15 LET, 257 DNÍ)

Lokalizační mapka
Orientační mapka

Úřední jazyky

portugalština

Státní vlajka


Blason:
Horizontální pruhy: modrý, bílý, červený, bílý a modrý, deset žlutých hvězd v kruhu

Symbolika:
Celkový vzhled listu vlajky symbolizuje pohled na nekonečný prostor moře a nebe. Tři linie protínající tento prostor reprezentují linii horizontu, který omezuje naši svobodu, ale je také mapou světa, kompasem námořníků a kormidlem navigátorů na cestě výstavby země. Modrá představuje moře a nebe, bílá mír, o který usilujeme a červená je naše snaha. Deset zlatých pěticípích hvězd symbolizuje 10 ostrovů Cabo Verde a uspořádání do kruhu odkazuje na jednotu kapverdského národa a svět, který je pro nás nyní otevřen. Takto popisuje symboliku vlajky její autor - Pedro Gregório.

Konstrukce:

Horní a dolní obdélníky mají modrou barvu, přičemž horní část zaujímá plochu rovnající se polovině vlajky a nižší čtvrtině. Modré obdélníky oddělují tři pásy, z nichž každý má plochu rovnou jedné dvanáctině plochy vlajky. Pruhy přilehlé k modrým obdélníkům jsou barvy bílé a barva mezi nimi je barva červená. Přes pět obdélníků deset žlutých pěticípých hvězd se svým horním bodem na devadesáti stupních kružnice, jejíž střed je umístěn na průsečíku středové čáry druhé vertikální čtvrtině od levého okraje, se středovou čárou druhého horizontální čtvrtiny od spodního okraje. Hvězda nejblíže tomuto okraji je ohraničena neviditelným obvodem, jehož střed leží na středové čáře spodního modrého pásma. Velikost hvězd není určena

Poměr stran: 2:1

Barvy:

Pantone CMYK RGB
287c 100-68-0-12
116c 0-16-100-0
bílá 0-0-0-0
186c 0-100-81-4

Histore vlajky:

Vlajka Cabo Verde v letech 1975 - 1992

Vlajka Portugalska

Státní znak


Blason:

Štít stříbrný, modrý trjúhelník se stříbrnou hořící pochodní je obklopen černým nápisem República De Cabo Verde, v patě tři modré a tři stříbrné pruhy, bordura ze dvou soustředných modrých kruhů. V koruně zlatá olovnice. V základně zlatý řetěz ze tří článků, oboustranně zelený palmový list a nad nimi pět zlatých hvězd.

Symbolika:

Státní znak je radiálně uspořádán a z centra na periferii je tvořen kruhovým erbem, který obepíná girlanda.V centru bílého erbu se nachází modrý rovnoramenný trojúhelník s bílou hořící pochodní. Strany trojúhelníku představují jednotu, rovnost a občanská práva. Pochodeň je symbolem svobody. Po obvodu šikmých stěn trojúhelníku je černým písmem kruhový nápis v portugalském jazyce: República de Cabo Verde. Souběžně s horizontální stěnou trojúhelníku jsou tři modré a bílé pruhy symbolizující Atlantský oceán. Všechny tyto prvky jsou orámovány bordurou ze tří soustředných kruhů: modrý-bílý-modrý.V koruně erbu je žlutá olovnice překrývající borduru a hrotem směřující, k vrcholu trojúhelníku jako symbol spravedlivosti a čestnosti. Emblém tvoří dole tři žluté články řetězu a od nich po obou stranách po jednom palmovém listu a pěti žlutých pěticípích hvězdách nad vrcholem palmových ratolestí, které jsou symbolem vítězného boje za národní nezávislost. Celkem tedy 10 hvězd představuje 10 hlavních ostrovů státu.

Legislativa:

Přijat 23.11.1999

Hymna


Slova: Amilcar Spencer Lopes Hudba: Adalberto Higino Tavares Silva Přijata: 1996

ANTHEM LYRICS - ENGLISH TRANSLATION

Sun, sweat, verdure and sea,

Centuries of pain and hope;

This is the land of our ancestors.

Fruit of our hands,

Of the flower of our blood:

This is our beloved country.

 

CHORUS

 

Long live our glorious country!

The banner of our struggle

Has fluttered in the skies.

Forward, against the foreign yoke!

We are going to build

Peace and progress

In our immortal country!

Peace and progress

In our immortal country!

 

Branches of the same trunk,

Eyes in the same light;

This is the force of our unity!

The sea and the land,

The dawn and the sun are singing

That our struggle has borne fruit!

 

CHORUS

 

 

ANTHEM LYRICS IN OFFICIAL LANGUAGE

Sol, suor e o verde e mar,

 

Séculos de dor e esperança:

Esta é a terra dos nossos avós!

Fruto das nosas mãos,

Da flôr do nosso sangue:

Esta é a nossa pátria amada.

 

CHORUS

 

Viva a pátria gloriosa!

Floriu nos céus a bandeira da luta.

Avante, contra o jugo estrangeiro!

Nós vamos construir

Na patria immortal

A paz e o progresso!

Nós vamos construir

Na patria immortal

A paz e o progresso! paz e o progresso!

 

Ramos do mesmo tronco,

Olhos na mesma luz:

Esta é a força da nossa união!

Cantem o mar e a terra

A madrugada eo sol

Que a nossa luta fecundou.

 

CHORUS

"Cântico da Liberdade" (Song of Freedom) (Píseň míru)

Bankovky:

Identit Nominální hodnota Náhled
CVE100P54*1977*S1 100 Detail
CVE500P55*1977*S1 500 Detail
CVE1000P56*1977*S1 1 000 Detail
CVE100P57*1989*S2 100 Detail
CVE200P58*1989*S2 200 Detail
CVE500P59*1989*S2 500 Detail
CVE1000P60*1989*S2 1 000 Detail
CVE2500P61*1989*S2 2 500 Detail
CVE200P63*1992*S3 200 Detail
CVE500P64*1992*S3 500 Detail
CVE1000P65*1992*S3 1 000 Detail
CVE2000P66*1999*S6 2 000 Detail
CVE5000P67*2000*S5 5 000 Detail
CVE200P68*2005*S7 200 Detail
CVE500P69*2007*S8a 500 Detail
CVE1000P70*2007*S8a 1 000 Detail
CVE200P71*2014*S8b 200 Detail
CVE500P72*2014*S8b 500 Detail
CVE1000P73*2014*S8b 1 000 Detail
CVE2000P74*2014*S8b 2 000 Detail
CVE5000P75*2014*S8b 5 000 Detail

Mince:

Identit Nominální hodnota Náhled
CVE1KM27*1994* 1 Detail
CVE5KM28*1994* 5 Detail
CVE10KM29*1994* 10 Detail

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace