Kapverdská republika

Formální název státu anglicky: Cabo Verde

Oficiální název státu anglicky: Republic of Cabo Verde

Názvy státu v úředních jazycích:
República de Cabo Verde (portugalština)

Datum získání nezávislosti nebo vzniku: 05.07.1975

Hlavní město: Praia

Státní zřízení: Unitární polo-prezidentská republika

CV

MPZ

+238

Telefonní předvolba

CVE

Kód měny ISO 4217

.cv

Internetová doména

132

Kód státu ISO 3166
Počet obyvatel: 525.000 (odhad 2015)
Rozloha: 4.033 km2
Hustota osídlení: 129,2 obyvatel/km2
Název měny: kapverdské escudo
Státní motto: Unidade - Trabalho - Progresso (Jednota - Práce - Pokrok)
Hlava státu:
prezident

Současná hlava státu:
Jorge Carlos FONSECA


Lokalizační mapka
Orientační mapka

Úřední jazyky

portugalština

Státní vlajka


Blason:
Horizontální pruhy: modrý, bílý, červený, bílý a modrý, deset žlutých hvězd v kruhu

Symbolika:
Celkový vzhled listu vlajky symbolizuje pohled na nekonečný prostor moře a nebe. Tři linie protínající tento prostor reprezentují linii horizontu, který omezuje naši svobodu, ale je také mapou světa, kompasem námořníků a kormidlem navigátorů na cestě výstavby země. Modrá představuje moře a nebe, bílá mír, o který usilujeme a červená je naše snaha. Deset zlatých pěticípích hvězd symbolizuje 10 ostrovů Cabo Verde a uspořádání do kruhu odkazuje na jednotu kapverdského národa a svět, který je pro nás nyní otevřen. Takto popisuje symboliku vlajky její autor - Pedro Gregório.

Konstrukce:

Horní a dolní obdélníky mají modrou barvu, přičemž horní část zaujímá plochu rovnající se polovině vlajky a nižší čtvrtině. Modré obdélníky oddělují tři pásy, z nichž každý má plochu rovnou jedné dvanáctině plochy vlajky. Pruhy přilehlé k modrým obdélníkům jsou barvy bílé a barva mezi nimi je barva červená. Přes pět obdélníků deset žlutých pěticípých hvězd se svým horním bodem na devadesáti stupních kružnice, jejíž střed je umístěn na průsečíku středové čáry druhé vertikální čtvrtině od levého okraje, se středovou čárou druhého horizontální čtvrtiny od spodního okraje. Hvězda nejblíže tomuto okraji je ohraničena neviditelným obvodem, jehož střed leží na středové čáře spodního modrého pásma. Velikost hvězd není určena

Poměr stran: 2:1

Barvy:

Pantone CMYK RGB
287c 100-68-0-12
116c 0-16-100-0
bílá 0-0-0-0
186c 0-100-81-4

Státní znak


Blason:

Štít stříbrný, modrý trjúhelník se stříbrnou hořící pochodní je obklopen černým nápisem República De Cabo Verde, v patě tři modré a tři stříbrné pruhy, bordura ze dvou soustředných modrých kruhů. V koruně zlatá olovnice. V základně zlatý řetěz ze tří článků, oboustranně zelený palmový list a nad nimi pět zlatých hvězd.

Symbolika:

Státní znak je radiálně uspořádán a z centra na periferii je tvořen kruhovým erbem, který obepíná girlanda.V centru bílého erbu se nachází modrý rovnoramenný trojúhelník s bílou hořící pochodní. Strany trojúhelníku představují jednotu, rovnost a občanská práva. Pochodeň je symbolem svobody. Po obvodu šikmých stěn trojúhelníku je černým písmem kruhový nápis v portugalském jazyce: República de Cabo Verde. Souběžně s horizontální stěnou trojúhelníku jsou tři modré a bílé pruhy symbolizující Atlantský oceán. Všechny tyto prvky jsou orámovány bordurou ze tří soustředných kruhů: modrý-bílý-modrý.V koruně erbu je žlutá olovnice překrývající borduru a hrotem směřující, k vrcholu trojúhelníku jako symbol spravedlivosti a čestnosti. Emblém tvoří dole tři žluté články řetězu a od nich po obou stranách po jednom palmovém listu a pěti žlutých pěticípích hvězdách nad vrcholem palmových ratolestí, které jsou symbolem vítězného boje za národní nezávislost. Celkem tedy 10 hvězd představuje 10 hlavních ostrovů státu.

Legislativa:

Přijat 23.11.1999

Hymna


Slova: Amilcar Spencer Lopes Hudba: Adalberto Higino Tavares Silva Přijata: 1996

"Cântico da Liberdade" (Song of Freedom) (Píseň míru)

Bankovky:


IdentId Nominální hodnota Náhled
CVE200P71*2014*S8 200 Detail
CVE500P72*2014*S8 500 Detail
CVE1000P73*2014*S8 1 000 Detail
CVE2000P74*2014*S8 2 000 Detail
CVE5000P75*2014*S8 5 000 Detail

© 2019 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace