1 000 CVE (kapverdské escudo)

CVE1000P73*2014*S8b

Kapverdská republika

Základní informace

SCWPM: P#73
Emitent: Banco de Cabo Verde (BCV)
Emise: 2014
Datum: 05.07.2014
Materiál: papír
Převládající barva: modrá
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Signature No.: 8
Signatura A: Carlos Augusto de Burgo
Signum A: O Governador
Signatura B: Dr. Manuel Pinto Frederico
Signum B: O Administrador

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový obdélníkový UV pozitivní
Bezpečnostní vlákna:
Hologram: hologram topický, plastický, multichromatický, volumenický
Mikropísmo: kombinované
Značka pro nevidomé:
Profilometrické pole: pozitivní
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWp1

CABO VERDE P#73


Horizontálně orientovaný averz bankovky, jehož plocha je rozdělena do dvou panelů v přibližném poměru 1:2. Při UV nasvícení difúzně patrná UV pozitivní vlákna. Všechny texty a opisy v portugalském jazyce. Menší z panelů se základním gradientem barev z pastelové modré do fialové.

(1) Souběžně s horním okrajem umístěn název emitenta a hmatová značka pro nevidomé.

Obr 1 A) Hmatová značka pro nevidomé. B) Řádek pozitivního mikropísma
Obr 1 A) Hmatová značka pro nevidomé. B) Řádek pozitivního mikropísma

(2) Z pravého horního okraje tohoto panelu je spuštěno červené vertikálně orientované Σ6-digit ascendentní sériové číslo s prefixem ##, UV pozitivní, barva se mění na oranžovou.

(3) Po celém pravém okraji řádek pozitivního mikropísma s textem: CABOVERDEMILESCUDOS

(4) Souběžně s dolním okrajem panelu je uvedena nominální hodnota a nad ní soutisková značka ve tvaru stylizovaného akordeonu, který symbolicky odkazuje na hlavní motiv bankovky. 

(5) Do středu tohoto panelu je lokalizován nesouhlasný portrétový vodotisk Codé di Dona a stylizovaná květina (elektrotyp)

Obr 2 A) Vodoznak nesouhlasný portrét Codé di Dona, soutisková značka tvaru akordeonu a stylizovaná květina B) fotografická předloha vodoznaku. Autor: nezjištěn. Převzato z: https://alchetron.com/ Cod%C3%A9-di-Dona
Obr 2 A) Vodoznak nesouhlasný portrét Codé di Dona, soutisková značka tvaru akordeonu a stylizovaná květina B) fotografická předloha vodoznaku. Autor: nezjištěn. Převzato z: https://alchetron.com/ Cod%C3%A9-di-Dona

(6) Větší panel je opět v podkladu polychromně zbarven s gradientem barev a s klasickým vzorem rukodělné textilie produkované na kapverdských ostrovech - „pano di terra“. Horní a dolní okraj většího panelu zaujímá pruh pozitivního mikropísma s textem: CODEDIDONA.

(7) V levém horním rohu tohoto panelu se nachází topický kruhový hologram. Po vnitřním obvodu hologramu je celkem 6 not, které se střídají s šesti stylizovanými akordeóny, v centru hologramu je letící holubice a číslice 1000. Po vnějším obvodu hologramu opis Cabo Verde – BCV 100. Při pozorování pod různými úhly se střídá letící holubice s číselným nominálem a zobrazení barev.

Obr 3  Hologram: zachycené variace zobrazení pod třemi různými úhly pohledu.
Obr 3 Hologram: zachycené variace zobrazení pod třemi různými úhly pohledu.

(8) Do pravého horního rohu panelu je situováno pole se skrytým obrazcem, při prohlížení proti zdroji světla se zobrazuje číslice „1000“.

Obr. 4 Pole se skrytým obrazcem A) Pole při obvyklém pohledu B) obrazec v protisvětle
Obr. 4 Pole se skrytým obrazcem A) Pole při obvyklém pohledu B) obrazec v protisvětle

(9) Pod tímto ochranným prvkem se nachází stříbrošedé profilometricky pozitivní pole s obrazem letící holubice

Obr. 5 A) UV pozitivní zelené pole s číselným nominálem 1000 B) Profilometricky pozitivní pole s obrazem letící holubice
Obr. 5 A) UV pozitivní zelené pole s číselným nominálem 1000 B) Profilometricky pozitivní pole s obrazem letící holubice

(10) Pravý okraj bankovky zaujímá šedo modrý proužek šíře 5 mm, na kterém je dobře patrný v rozích efekt Cornstone®

(11) Poslední část pravého okraje panelu zaplňuje vertikálně orientovaná číselná hodnota „1000“ a text „A lei pune contrafactor“ (Padělání je trestné). 

(12) Souběžně s dolním okrajem panelu v pravém rohu se nachází horizontálně orientované ascendentní Σ6-digit sériové číslo s prefixem ## v černé barvě, UV negativní.

(13) Od levého dolního rohu panelu je zleva notová osnova s houslovým klíčem, která přechází do gilošového obrazce tmavě modré barvy. V grafice lze vysledovat latentní obraz – akronym emitenta BCV. Notový zápis odkazuje na hudební styl „funaná“ (CV-72-02)

(14) Hlavním motivem panelu a celé bankovky je portrét kapverdského muzikanta Codé di Dona, (CV-72-01) vlastním jménem Gregório Vaz, hráče na akordeon a skladatele a interpreta stylu „funaná“. Při UV nasvícení se na úrovni portrétu zobrazuje zelené UV pozitivní pole s nominální hodnotou 1000.     

(15) Vlevo od hlavního portrétu je na pozadí pohled na část pobřeží ostrova Santiago

(16) Posledními elementy jsou dvě signatury a signa: Carlos Burgo - O Governador a Dr.Manolo Pinto Frederico - O Administrador a datum emise: 5 de Julho de 2014 (5.července 2014)


Revers kopíruje základní grafické rozvržení averzu bankovky, poměr panelů je však obrácený 2:1. Od levého okraje bankovky svislý proužek šíře 5 mm. Větší panel má v podkladu opět patrné klasické vzory textilií „pano di terra“. V levém horním rohu a pravém dolním rohu panelu se nachází číselná nominální hodnota bankovky.  

(17) Hlavním motivem je obraz lidového hudebního nástroje „ferrinho“ umístěný do středu panelu na pozadí oceánu se zapadajícím sluncem. Tento kovový nástroj je typickým doprovodným nástrojem hudebních uskupení interpretujících styl „funaná“. (CV-72-03)

(18) Do středu panelu je vložen vertikální ochranný okénkový kovový proužek s demetalizovaným textem BCV 1000 a stylizovaným obrazem květiny, o šířce 4 mm, v mezerami asi 6 mm. Pod UV nasvícením se proužek jeví jako kompaktní, zobrazené elementy jsou různobarevné.

(19) Levý dolní roh je vyplněn obrazem letící holubice šedé barvě s bílými konturami, obraz je UV pozitivní, šedá barva se mění na žlutou a červenou.

Obr. 6 A) Obraz letící holubice v normálním světle B) změna barev při UV nasvícení obrazu
Obr. 6 A) Obraz letící holubice v normálním světle B) změna barev při UV nasvícení obrazu

(20) Podél horního i dolního okraje panelu parný pás s negativním mikropísmem „MILESCUDOS“

Menší panel vpravo se barevným gradientem od modré k šedé je při horním okraji (21) vyplněn názvem emitenta „Banco de Cabo Verde“ a doplněn číselným nominálem 1000.

(22) Střed panelu je vyplněn nesouhlasným portrétovým vodotiskem Codé di Dona.

(23) Při dolním okraji panelu ve dvou řádcích nominální hodnota bankovky “Mil escudos“ (tisíc eskudoš), nad ním soutisková značka - akordeon, částečně UV pozitivní.

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace