100 CVE (kapverdské escudo)

CVE100P54*1977*S1

Kapverdská republika

Základní informace

SCWPM: P#54
Emitent: Banco de Cabo Verde (BCV)
Emise: 1977
Datum: 20.01.1977
Materiál: papír
Rozměry: 106,5 x 67
Převládající barva: červená
Tiskárna: Bradbury&Wilkinson
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Hn*# + Σ6 digit*bUV-
Sériové číslo B: A*Hn*# + Σ6 digit*bUV-
Signature No.: 1
Signatura A: Amaro Alexandre da Luz
Signum A: O Ministro das Finanças
Signatura B: Corentino Virgílio Santos
Signum B: O Governador

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: kompaktní vnořený
Giloš: běločarý
Mikropísmo: kombinované
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg1

CABO VERDE P#54 


Averz horizontálně orientovaný bankovky je graficky členěn do čtyř panelů v přibližném poměru1:2:3:2, převládající barva červená List averzu i reverzu je v podkladu pokryta gilošovými vzory s gradientem barev červené a okrové. V třetím, nejširším panelu, je v podkladu použit klasický vzor tradiční textilie. Všechny opisy v portugalském jazyce. Graficky je list bankovky dále členěn dvěma ornamentálními pruhy podél horní okraje bankovky a jedním gilošovým pruhem rozděleném na tři nestejné díly souběžně s dolním okrajem bankovky v celé délce listu.

(1) Nejmenší z panelů je na prvním horním ornamentálním pruhu opatřen konturovaným opisem nominálu „100“. (2) Převážná část plochy je vyplněna kresbou kapverdského lidového hudebního jednostrunného nástroje – cimboa (CV-54-02). (3) Pod kresbou je uvedeno datum emise: 20 de Janeiro de 1977 (20. ledna 1977). Tento den je státním svátkem Kapverdské republiky, nazývaný také „Den národních hrdinů“, a současně je tento den výročím zavraždění Amílcara Cabrala. (4) Na dolním gilošovém pruhu je negativní nominál „100“. Na pravém kraji je panel zakončen vertikálním proužkem ornamentů.  

Obr. 1. A) Detail lidového strunného nástroje "cimboa". B) Státní znak Cabo Verde z roku 1975.
Obr. 1. A) Detail lidového strunného nástroje "cimboa". B) Státní znak Cabo Verde z roku 1975.

(5) Druhý panel představuje převážně prázdné vodotiskové obdélníkové pole, do kterého je umístěn nesouhlasný portrétní vodoznak Amílcara Cabrala. V horní části panelu opis „BANCO“, (6) souběžně s dolním okrajem pole sériové číslo: A*Hn*# + Σ6 digit*bUV-. Zcela dole pokračuje gilošový pruh, a také zde je pravý kraj panelu zakončen úzkým vertikálním proužkem ornamentů.

Obr. 2. A) Detail podkladu se vzorem textilie "pano de terra". B) Vnořený kompaktní bezpečnostní proužek.
Obr. 2. A) Detail podkladu se vzorem textilie "pano de terra". B) Vnořený kompaktní bezpečnostní proužek.

Třetí, nejširší panel, má v pokladu vzor tradiční rukodělné textilie „Pano de Terra“ (kreolsky „Panú di tera“). Tato látka má pro kapverďany zásadní význam odrážející jejich historii, utváření jedinečné společnosti, kopírující ekonomický rozvoj i recesi a v neposlední řadě výrazný kulturní atribut. Tato textilie po staletí plnila funkci měny jak na ostrovech Cabo Verde, tak v Guinejském zálivu. (CV-CUL-Pano de Terra). Na prvním horním gilošovém pruhu pokračuje název emitenta „BANCO DE CABO VERDE“, (7) druhý gilošový pruh má v levém roku umístěn státní znak Cabo Verde z roku 1975 (CV-COA-01) a v pravém rohu (6) sériové číslo: A*Hn*# + Σ6 digit*bUV-. Střed panelu vyplňuje opis „CEM ESCUDOS“ (sto eskudo). (8) V dolní části panelu se nacházejí dvě signatury a signa: Amaro Alexandre da Luz, O Ministro das Finanças (ministr financí) a Corentino Virgílio Santos, O Governador (guvernér). Souběžně s dolním okrajem bankovky pokračuje dolní gilošový pruh. Do prostoru středního panelu je situován vnořený kompaktní bezpečností proužek šíře 1,2 mm       

Obr. 3. A) Nesouhlasný portrétový vodoznak - Amílcar Cabral. B) Ústřední motiv averzu bankovky - Amílcar Cabral.
Obr. 3. A) Nesouhlasný portrétový vodoznak - Amílcar Cabral. B) Ústřední motiv averzu bankovky - Amílcar Cabral.

(9) Čtvrtý panel je vyplněn dominantním motivem averzu bankovky – portrétem národního hrdiny Cabo Verde-Amílcara Cabrala, zakladatele kapverdské státnosti. (CV-54-01) Pod portrétem dolní gilošový pruh s negativním opisem nominálu „100“.


Reverz částečně kopíruje základní grafické rozvržení averzu bankovky. Horizontální orientace, převládající červená barva, ale dělení plochy listu panely v přibližném poměru 5:2:1. Souběžně s horním okrajem bankovky je pouze jeden ornamentální pás rozdělený na tři nestejné části, dolní gilošový pás nemá dělení na tři části. Všechny opisy v portugalském jazyce.  

Horní ornamentální pruh ve střední části s opisem emitenta „BANCO DE CABO VERDE“. Dolní gilošový pruh v obou krajích umístěnu negativní opis nominálu „100“ a ve středu pruhu opis „CEM ESCUDOS“ (sto eskudo). (10) K pásu vpravo dole přimyká řádek tiskárny cenin v pozitivním mikropísmu “Bradbury, Wilkinson & Co.Ltd.

Obr. 4. A) Ústřední motiv reverzu bankovky - pohled na sopku "Pico do Fogo". B) Větvička s listy, květy a postupně dozrávajícími bobulemi kávovníku arabského.
Obr. 4. A) Ústřední motiv reverzu bankovky - pohled na sopku "Pico do Fogo". B) Větvička s listy, květy a postupně dozrávajícími bobulemi kávovníku arabského.

(11) Levý největší panel vyplňuje hlavní motiv reverzu – pohled na sopku „Pico de Fogo“ (Mount Cano), dominantní přírodní útvar ostrova Fogo (Oheň) (CV-54-03). (12) V levém dolním rohu tohoto panelu je kresba pravděpodobně skočce obecného (Ricinus communis) (CV-54-05). Na úpatí sopky je situován opis „A lei pune o contrafactor“ (Zákon trestá padělatele).

(5) Následuje panel vodotiskového okna s nesouhlasným portrétním vodoznakem Amílcara Cabrala. Nad posledním panelem na ornamentálním pruhu konturovaný nominál „100“. (13) V panelu je kresba důležité a ekonomicky významné plodiny, která je pěstována na sopečné půdě ostrova Fogo – kávovník arabský (Coffea arabica) (CV-54-04).   

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace