100 CVE (kapverdské escudo)

CVE100P57*1989*S2

Kapverdská republika

Základní informace

SCWPM: P#57
Emitent: Banco de Cabo Verde (BCV)
Emise: 1989
Datum: 20.01.1989
Materiál: papír
Rozměry: 122 x 67
Převládající barva: červená
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Ha*# + Σ6 digit*bUV+g
Sériové číslo B: A*Va*# + Σ6 digit*rUV+y
Signature No.: 2
Signatura A: Pedro Pires
Signum A: Ministero des Financas
Signatura B: Amaro da Luz
Signum B: Governador

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: kompaktní vnořený s demetalizací, UV pozitivní
Bezpečnostní vlákna:
Giloš: běločarý
Mikropísmo: pozitivní
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg1

CVE100P57*1989*S2


Horizontálně orientovaný averz bankovky, rozdělen do dvou panelů v přibližném poměru 1:2, plocha listu dále graficky členěna převážně vertikálními pruhy, převládající barva červená. V podkladu uplatněn gradient barev růžové, fialové a šedé, ornamentální vzory, pozitivní mikropísmo a kárování. Všechny opisy v portugalském jazyce.

(1) Menší z panelů v podkladu pokryt károváním, v levém horním rohu je vyplněn soutiskovou značkou představující klas kukuřice seté (Zea mays). (2) Podél horního okraje panelu je situováno sériové číslo: A*Ha*# + Σ6 digit*bUV+g. (3) Pravý okraj panelu je zakončen vertikálním proužkem širokým 3 mm sestávajícím z vlnovek.    

Obr. 1. A) Soutisková značka v podobě klasu kukuřice, v podkladu patrné kárování. B1) Ascendentní sériové číslo. B2) Totéž číslo pod UV nasvícením.
Obr. 1. A) Soutisková značka v podobě klasu kukuřice, v podkladu patrné kárování. B1) Ascendentní sériové číslo. B2) Totéž číslo pod UV nasvícením.

(4) Panel z větší části slouží jako vodotiskové pole obsahující souhlasný portrét Amílcara Cabrala. V dolní části panelu zaujme horizontální pruh tvořený dvoubarevným károváním a dalším čtvercovým ornamentem základního vzoru textilie. (5) Do pruhu jsou situovány signatury a signa: Pedro Pires, Ministero des Finanças (ministr financí) a Amaro da Luz, Governador (guvernér). (6) Souběžně s dolním okrajem panelu opis emitenta „BANCO DE CABO VERDE“.   

Obr. 2. A) Souhlasný tmavočarý vodotisk. B) portrét Amílcara Cabrala na bankovce P#57
Obr. 2. A) Souhlasný tmavočarý vodotisk. B) portrét Amílcara Cabrala na bankovce P#57

(7) Dominantním motivem většího panelu je portrét zakladatele kapverdské státnosti Amílcara da Costa Cabrala. (CV-54-01). (8) Panel vlevo začíná vertikálním pruhem v podkladu vyplněném šikmo orientovaným mikropísmem „BANCODECABOVERDE“ a na něm vertikálně orientovaným opisem „CEM ESCUDOS“. V této lokalizaci v protisvětle probíhá vnořený kompaktní kovový bezpečností proužek s demetalizací: opakující se opis akronymu emitenta „BCV“ v opozičním postavení. Při použití UV nasvícení je proužek UV pozitivní (zeleno modrý).

Obr. 3. A) Textilie Pano de Terra s latentním obrazem nominálu 100. B) Kosočtverec s gilošem a nominálem.
Obr. 3. A) Textilie Pano de Terra s latentním obrazem nominálu 100. B) Kosočtverec s gilošem a nominálem.

9) Napravo pokračuje široký vertikálním pruh tvořený dvěma pásy se vzorem tradiční rukodělné textilie „Pano d´Obra bicho Antigo“, která byla produkována v lokalitě Tarrafal na ostrově Santiago. (CV-CUL-Pano de Terra). (10) Na pásu blíže portrétu se nachází latentní obraz opisu „BCV 100“. Vpravo souběžně s textilií další vertikálně orientovaný řádek mikropísma „BANCODECABOVERDE“. (11)  Nahoře jsou pruhy překryty nominálem „100“.

(12) Užší vertikální pruh podél pravého okraje panelu má v podkladu rovněž část stejného vzoru textilie a sériové číslo: A*Va*# + Σ6 digit*rUV+y. (13) V pravém horním rohu vertikálně orientované datum emise „20 de Janeiro de 1989“ (20. ledna 1989) shodné s datem státního svátku Cabo Verde a výročím zavraždění Amílcara Cabrala. (14) V pravém dolním rohu gilošový ornament v kosočtverci nesoucí negativní nominál „100“   

 


Horizontálně orientovaný reverz bankovky, je rovněž rozdělen do dvou panelů v přibližném, ale obráceném poměru 2:1, plocha listu dále graficky členěna vertikálními i horizontálními pruhy, převládající barva červená. V podkladu uplatněn gradient barev modré, fialové a růžové, ornament a kárování. Všechny opisy v portugalském jazyce. Pod UV nasvícením se zobrazují četná pozitivní pole a artefakty, řídká vlákna. 

 

Obr. 4. Hlavní motiv reverzu bankovky. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.
Obr. 4. Hlavní motiv reverzu bankovky. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.

(15) Při levém okraji bankovky vertikálně orientovaný nominál „100“ a vertikálně orientované mikropísmo s udáním tiskárny cenin „THOMAS DE LA RUE AND COMPANY LIMITED“. (16) V dolní třetině horizontálním stříbrný pruh probíhající celou délkou reverzu bankovky, pod UV nasvícením v této lokalizaci obdélníkové UV pozitivní pole.

Obr. 5. A) Stání znak Cabo Verde z roku 1975. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením
Obr. 5. A) Stání znak Cabo Verde z roku 1975. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením

(17) Ústředním motivem reverzu bankovky je skupina tří mužů a tří žen zachycených při folklórním svátku „Festo do Pilão“ na ostrově Fogo. (18) V pozadí stejnojmenná sopka „Pico do Fogo“ (19) v popředí listy skočce obecného (Ricinus communis). Ženy v dřevěném moždíři dřevěnými palicemi drtí kukuřici za doprovodu rytmické melodie “batuka“ (CV-57-01). Pod UV nasvícením se v této lokalizaci objevuje velké UV pozitivní pole zobrazující žluté logo emitenta „Banco de Cabo Verde“ a po obou stranách vertikálně orientovaný nominál „100“. UV pozitivní je rovněž rohož, na které ženy stojí a bubny hudebníků. (20) Motiv je nahoře ohraničen opisem „BANCO DE CABO VERDE“ a (21) dole opisy „CEM ESCUDOS“, „Festa do Pilão a nominálem „100“. (22) Vpravo je panel zakončen vertikálním pruhem se vzory textilie, pruh rovněž UV pozitivní.

Obr. 6. Šikmo orientované pozitivní mikropísmo a řádek vertikálního pozitivního mikropísma na averzu bankovky. B) Detail dalších UV pozitivních oblastí na reverzu bankovky.
Obr. 6. Šikmo orientované pozitivní mikropísmo a řádek vertikálního pozitivního mikropísma na averzu bankovky. B) Detail dalších UV pozitivních oblastí na reverzu bankovky.

(7) Menší panel v podkladu opatřen károváním a z větší části slouží jako vodotiskové pole obsahující souhlasný portrét Amílcara Cabrala. (1) V pravém horním rohu soutisková značka představující klas kukuřice seté, UV částečně pozitivní. (23) V dolní třetině pokračuje horizontální stříbrný pruh nesoucí vlevo čtvercovou soutiskovou značku vzoru textilie. Pod pruhem polokruhový gilošový obrazec. Obrazec i pruh jsou částečně překryty státním znakem Cabo Verde z roku 1975 (CV-COA-01). Nad pruhem opis „A LEI PUNE O CONTRAFACTOR“ (Padělatel je trestán), pod UV nasvícením je horizontální pruh a gilošový obrazec UV pozitivní.           

 

Obr. 7. A) Vnořený demetalizovaný bezpečnostní proužek s opisem akronymu "BCV" v opozičním postavení v protisvětle. B) Bezpečnostní proužek pod UV nasvícením. C) Vertikální ascendentní sériové číslo. D) Totéž sériové číslo pod UV nasvícením.
Obr. 7. A) Vnořený demetalizovaný bezpečnostní proužek s opisem akronymu "BCV" v opozičním postavení v protisvětle. B) Bezpečnostní proužek pod UV nasvícením. C) Vertikální ascendentní sériové číslo. D) Totéž sériové číslo pod UV nasvícením.

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace