2 500 CVE (kapverdské escudo)

CVE2500P61*1989*S2

Kapverdská republika

Základní informace

SCWPM: P#61
Emitent: Banco de Cabo Verde (BCV)
Emise: 1989
Datum: 20.01.1989
Materiál: papír
Rozměry: 150 x 67
Převládající barva: fialová
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: A*Ha*# + Σ6 digit*bUV+g
Sériové číslo B: A*Va*# + Σ6 digit*rUV+y
Signatura A: Pedro Pires
Signum A: Ministero des Financas
Signatura B: Amaro da Luz
Signum B: Governador

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: kompaktní vnořený s demetalizací, UV pozitivní
Bezpečnostní vlákna:
Giloš: tmavočarý
Mikropísmo: pozitivní
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg1

CV2500P61*1989*S2


Horizontálně orientovaný averz bankovky, rozdělen do dvou panelů v přibližném poměru 1:2, plocha listu dále graficky členěna převážně vertikálními pruhy, převládající barva fialová. V podkladu uplatněn gradient barev modré, fialové a okrové, ornamentální vzory, pozitivní mikropísmo a kárování. Všechny opisy v portugalském jazyce.

(1) Menší z panelů v podkladu pokryt károváním, v levém horním rohu je vyplněn soutiskovou značkou představující klas kukuřice seté (Zea mays). (2) Podél horního okraje panelu je situováno sériové číslo: A*Ha*# + Σ6 digit*bUV+g. (3) Pravý okraj panelu je zakončen vertikálním proužkem širokým 3 mm sestávajícím z vlnovek a nesoucím základní vzor textilie.

Obr. 1. A) Soutisková značka v podobě klasu kukuřice, v podkladu patrné kárování. B1) Ascendentní sériové číslo. B2) Totéž číslo pod UV nasvícením.
Obr. 1. A) Soutisková značka v podobě klasu kukuřice, v podkladu patrné kárování. B1) Ascendentní sériové číslo. B2) Totéž číslo pod UV nasvícením.

(4) Panel z větší části slouží jako vodotiskové pole obsahující souhlasný portrét Amílcara Cabrala. V dolní části panelu zaujme horizontální pruh tvořený dvoubarevným károváním a dalším čtvercovým ornamentem základního vzoru textilie. (5) Do pruhu jsou situovány signatury a signa: Pedro Pires, Ministero des Finanças (ministr financí) a Amaro da Luz, Governador (guvernér). (6) Souběžně s dolním okrajem panelu opis emitenta „BANCO DE CABO VERDE“.  

Obr. 2. A) Souhlasný tmavočarý vodotisk. B) portrét Amílcara Cabrala na bankovce P#61
Obr. 2. A) Souhlasný tmavočarý vodotisk. B) portrét Amílcara Cabrala na bankovce P#61

7) Dominantním motivem většího panelu je portrét zakladatele kapverdské státnosti Amílcara da Costa Cabrala. (CV-54-01). (8) Panel vlevo začíná vertikálním pruhem v podkladu vyplněném šikmo orientovaným mikropísmem „BANCODECABOVERDE“ a na něm vertikálně orientovaným opisem „DOIS MILE QUINHENTOS ESCUDOS“. V této lokalizaci v protisvětle probíhá vnořený kompaktní kovový bezpečností proužek s demetalizací: opakující se opis akronymu emitenta „BCV“ v opozičním postavení. Při použití UV nasvícení je proužek UV pozitivní (zelenomodrý).

Obr. 3. A) Textilie Pano de Terra s latentním obrazem nominálu 100. B) Ovál s gilošem a nominálem.
Obr. 3. A) Textilie Pano de Terra s latentním obrazem nominálu 100. B) Ovál s gilošem a nominálem.

(9) Napravo pokračuje široký vertikálním pruh tvořený dvěma pásy se vzorem tradiční rukodělné textilie „Pano d´Obra bicho Antigo“, která byla produkována v lokalitě Tarrafal na ostrově Santiago. (CV-CUL-Pano de Terra). (10) Na pásu blíže portrétu se nachází latentní obraz opisu „BCV2500“. Vpravo souběžně s textilií další vertikálně orientovaný řádek mikropísma „BANCODECABOVERDE“. (11)  Nahoře jsou pruhy překryty nominálem „2500“.

(12) Užší vertikální pruh podél pravého okraje panelu má v podkladu rovněž část stejného vzoru textilie a sériové číslo: A*Va*# + Σ6 digit*rUV+y. (13) V pravém horním rohu vertikálně orientované datum emise „20 de Janeiro de 1989“ (20. ledna 1989) shodné s datem státního svátku Cabo Verde a výročím zavraždění Amílcara Cabrala. (14) V pravém dolním rohu gilošový ornament v gilošovém oválu nesoucí negativní nominál „2500“  


Horizontálně orientovaný reverz bankovky, je rovněž rozdělen do dvou panelů v přibližném, ale obráceném poměru 2:1, plocha listu dále graficky členěna vertikálními i horizontálními pruhy, převládající barva fialová. V podkladu uplatněn gradient barev modré, zelené a fialové, ornament a kárování. Všechny opisy v portugalském jazyce. Pod UV nasvícením se zobrazují četná pozitivní pole a artefakty, ojedinělá vlákna. 

Obr. 4. A) Hlavní motiv reverzu bankovky. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.
Obr. 4. A) Hlavní motiv reverzu bankovky. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením.

(15) Při levém okraji bankovky vertikální pruh s gilošovými prvky nesoucí v horní části vertikálně orientovaný negativní nominál „2500“. (16) Podél tohoto pruhu v horní části vertikálně orientované mikropísmu tiskárny cenin „THOMAS DE LA RUE AND COMPANY LIMITED“. (17) V dolní třetině se vertikální pruh kříží s horizontálním stříbrným pruhem probíhajícím celou délkou reverzu bankovky, pod UV nasvícením v této lokalizaci obdélníkové UV pozitivní pole.

Obr. 5. A) Státní znak Cabo Verde z roku 1975. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením
Obr. 5. A) Státní znak Cabo Verde z roku 1975. B) Tatáž lokalizace pod UV nasvícením

(18) Ústředním motivem reverzu bankovky je pohled na budovu Paláce Národního lidového shromáždění (Palacio da Assembleia Nacional Popular) v Praia. Budova byla postavena v letech 1981-1985 za technické a materiální pomoci Čínské lidové republiky. Slavnostní otevření budovy se uskutečnilo 28. října 1985 za účasti prezidenta Aristida Marii Pereiry na adrese Achada de Plateau Santo António, City Praia, ostrov Santiago. Motiv je nahoře i dole ohraničen horizontálními pruhy, (19) z nichž horní je opatřen opisem „BANCO DE CABO VERDE“ (20) a dolní opisem „DOIS MILE QUINHENTOS ESCUDOS“ a nominálem „2500“. (21) Vpravo je panel zakončen vertikálním pruhem s gilošovými prvky, čtvercovou soutiskovou značkou UV pozitivní a v oblasti zkřížení s horizontálním pruhem čtvercové tvořené vertikálními čárami, které pod UV nasvícením vytvářejí pozitivní UV pole střídajících se čar barvy zelené a žluté.

 

Obr. 6. Šikmo orientované pozitivní mikropísmo a řádek vertikálního pozitivního mikropísma na averzu bankovky. B) Další nominální UV pozitivní pole na reverzu bankovky.
Obr. 6. Šikmo orientované pozitivní mikropísmo a řádek vertikálního pozitivního mikropísma na averzu bankovky. B) Další nominální UV pozitivní pole na reverzu bankovky.

(7) Menší panel v podkladu opatřen károváním a z větší části slouží jako vodotiskové pole obsahující souhlasný portrét Amílcara Cabrala. (1) V pravém horním rohu soutisková značka představující klas kukuřice seté, UV pozitivní. V dolní třetině pokračuje horizontální stříbrný pruh nesoucí vlevo čtvercovou soutiskovou značku ornamentu. (22) Pod pruhem polokruhový gilošový obrazec. Obrazec i pruh jsou částečně překryty státním znakem Cabo Verde z roku 1975 (CV-COA-01).           

 

Obr. 7. A) Vnořený demetalizovaný bezpečnostní proužek s opisem akronymu "BCV" v opozičním postavení v protisvětle. B) Bezpečnostní proužek pod UV nasvícením. C) Vertikální ascendentní sériové číslo. D) Totéž sériové číslo pod UV nasvícením.
Obr. 7. A) Vnořený demetalizovaný bezpečnostní proužek s opisem akronymu "BCV" v opozičním postavení v protisvětle. B) Bezpečnostní proužek pod UV nasvícením. C) Vertikální ascendentní sériové číslo. D) Totéž sériové číslo pod UV nasvícením.

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace