1 GHC (cedi)

GHC1P45*2019*S

Ghanská republika

Základní informace

SCWPM: P#45
Emitent: Bank of Ghana (BoG)
Emise: 2019
Datum: 04.03.2019
Materiál: papír
Rozměry: 137 x 65
Převládající barva: červená
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Signatura A: Ernest Addison
Signum A: Governor

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový optický RAPID
Bezpečnostní vlákna:
Mikropísmo: kombinované
Značka pro nevidomé:
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWp2

GHC1P45*2019*S 


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky členěn přibližně do dvou panelů v poměru 1:2, převládající barva červená. Plocha averzu i reverzu je v podkladu pokryta mikropísmem, karováním a gradientem barev žluté, světlé modré a růžové. Všechny opisy v anglickém jazyce. Difuzně jsou rozptýlena UZ pozitivní vlákna. Rohy papírové bankovky jsou opatřeny technologií „Cornestone®“.

Nejvýraznějším tradičním motivem menšího z panelů je pěticípá hvězda, jejíž plocha v podkladu je vyplněna karováním a portrétovým nesouhlasným vodoznakem Tetteh Quarshie, kakaovým bobem a nominální hodnotou „1“ - elekrotype. (1) V podkladu většiny plochy tohoto panelu je mikropísmo sestávající z negativního konturovaného nominálu „1“.  V levém horním rohu averzu speciální označení měny „GH₵“ opět s nominálem „1“. (2) Souběžně s rameny hvězdy horizontálně orientované ascendentní ## + Σ7 digit černé sériové číslo, UV negativní. (3)

1. A) Nesouhlasný portrétový vodotisk Tetteh Quarshire, kakaový bob a nominál (elektrotype), soutisková značka. B) Negativní mikropísmo nominálu „1“.
1. A) Nesouhlasný portrétový vodotisk Tetteh Quarshire, kakaový bob a nominál (elektrotype), soutisková značka. B) Negativní mikropísmo nominálu „1“.

(4) Podél dolního okraje panelu obdélníkový pruh tvořený střídajícími se zvlněnými proužky s negativním mikrotextem „ONE“ a nominálem „1“. Nad obdélníkovým pruhem vpravo soutisková značka ve tvaru kruhu s nominální hodnotou „1“. (5)  Rozhraní mezi menším a větším panelem je tvořeno intermitentním bezpečnostním proužkem šíře .. mm technologií RAPID® tiskárny Crane. Při naklánění kolem horizontální osy dochází k roztahování a smršťování hvězdy, zatímco nominální hodnota „1“ zůstává nehybná (6).

(7) Hlavní motiv bankovky je prezentován na větším panelu skupinovým portrétem tak zvané „Velké šestky“ (Big Six). Velkou šestkou je označováno šest vůdců politické strany United Gold Coast Convention (UGCC), přední politické strany v britské kolonii „Gold Coast“. Vůdcové byli zadrženi a vězněni koloniální správou v roce 1948 po nepokojích, které vedly k zabití tří ghanských veteránů z druhé světové války. Ebenezer Ako-Adjei - zakládající člen UHKC (1916 – 2002), Edward Akufo-Addo - zakládající člen UHKC, vrchní soudce Ghany a prezident Ghany (1906 – 1979), Joseph Boakye Danquah - zakládající člen UHKC (1895 – 1965), Kwame Nkrumah - premiér Ghany a první prezident nezávislé Ghany (1909 – 1972), Emmanuel Obetsebi-Lamptey - zakládající člen UHKC (1902 – 1963), William Ofori Atta - zakládající člen UHKC (1910 – 1988)

(8) V levém horním rohu tohoto panelu číselný nominál „1“ a název emitenta „Bank of Ghana“ v protilehlém rohu pohmatová značka ve tvaru kroužku. (9) Od ní souběžně s pravým okrajem bankovky vertikální ascendentní ## + Σ7 digit červené sériové číslo, UV pozitivní se změnou barvy na oranžovou. (10).

2. A) „Big Six“ (A1) Kwame Nkrumah, A2) Emmanuel Obetsebi-Lamptey, A3) William Ofori Atta, A4) Joseph Boakye Danquah, A5) Ebenezer Ako-Adjei a A6) Edward Akufo-Addo B) UV pozitivní obdélníkové pole s nominálem, difuzně jsou patrna UV pozitivní vlákna.
2. A) „Big Six“ (A1) Kwame Nkrumah, A2) Emmanuel Obetsebi-Lamptey, A3) William Ofori Atta, A4) Joseph Boakye Danquah, A5) Ebenezer Ako-Adjei a A6) Edward Akufo-Addo B) UV pozitivní obdélníkové pole s nominálem, difuzně jsou patrna UV pozitivní vlákna.

(11) Na sériové číslo navazuje v pravém dolním rohu specifické označení měny a nominál „GH₵“. Tento prvek je uložen na horizontálním pruhu podél dolního okraje bankovky a je pokračováním pruhu z menšího panelu. Zde je však tvořen opakujícími se třemi symboly adinkry: „gye Nyame“, „sankofa“, a „nkyinkyim“ (GH-CUL-01), které jsou přetištěny stejným typem mikropísma jaký je použit na menším panelu. (12)

3. A) Hmatová značka, ve tvaru kruhu B) Kruhová soutisková značka s nominálem „1“
3. A) Hmatová značka, ve tvaru kruhu B) Kruhová soutisková značka s nominálem „1“


Reverz horizontálně orientované bankovky je graficky opět členěn do dvou panelů v obráceném poměru 2:1, převládající barva červená, k členění plochy použity dva horizontální pruhy souběžně s horním a dolním okrajem bankovky a ve středu velká hvězda. Všechny opisy v anglickém jazyce. Difuzně UZ pozitivní vlákna. V podkladu reverzu střídající se plochy se zvlněnými proužky negativního mikropísma „ONE“ a nominálu „1“a grafického vzorku, místy se prolínající.

(19) Větší panel je vyplněn hlavním motivem reverzu: pohledem na přehradní hráz a elektrárnu „Akosombo Dam“ (GH-xx-01). (20) Po jeho horním okraji je řádek mikropísma s opisem „BANKOFGHANA“.

4. A) Hlavní motiv reverzu přehrada a elektrárna „Akosombo Dam“ B) Podkladový vzorek a řádek pozitivního mikropísma „BANKOFGHANA“ reverzu bankovky.
4. A) Hlavní motiv reverzu přehrada a elektrárna „Akosombo Dam“ B) Podkladový vzorek a řádek pozitivního mikropísma „BANKOFGHANA“ reverzu bankovky.

(21) Do levého horního rohu motivu je vepsán slovní nominál „ONE CEDI“, do levého dolního roku umístěn specifický znak nominálu „GH₵1“ spočívající současně dolním pruhu tvořeném opakujícími se třemi symboly adinkry: „gye Nyame“, „sankofa“ a „nkyinkyim“, které jsou přetištěny zvlněným mikropísmem. (22)

5. A) Podkladové zvlněné negativní mikropísmo „ONE a „BANKOFGHANA“ B) UV pozitivní pole s pruhem symbolů adinkra a nákresem 9 cihel zlata.
5. A) Podkladové zvlněné negativní mikropísmo „ONE a „BANKOFGHANA“ B) UV pozitivní pole s pruhem symbolů adinkra a nákresem 9 cihel zlata.

(23) Menší panel v horním pravém roku je vyplněn specifickým znakem nominálu „GH₵1“, v dolním levém rohu obrazem 9 zlatých cihel, soutiskovou značkou a opisem „Bank of Ghana“ (24). Střed panelu je rezervován pro nesouhlasným portrét vodoznaku Tetteh Quarshie s kakaovým bobem a nominální hodnotou „1“ - elekrotype.

6. A) Bezpečnostní intermitentní proužek RAPID® - střídající se hvězda a nominál „1“ B) V protisvětle se jeví bezpečnostní proužek jako souvislý C) Druhý, kompaktní bezpečnostní proužek patrný pouze v protisvětle D) Vertikální ascendentní červené sériové
6. A) Bezpečnostní intermitentní proužek RAPID® - střídající se hvězda a nominál „1“ B) V protisvětle se jeví bezpečnostní proužek jako souvislý C) Druhý, kompaktní bezpečnostní proužek patrný pouze v protisvětle D) Vertikální ascendentní červené sériové

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace