100 SCR (seychelská rupie)

SCR100P50*2016*

Seychelská republika

Základní informace

SCWPM: P#50
Emitent: Central Bank of Seychelles (CBS)
Emise: 2016
Datum: 05.12.2016
Materiál: papír
Rozměry: 138 x 69
Převládající barva: červená
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Signatura A: Caroline Abel
Signum A: Governor

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní vlákna:
Hologram: hologram topický, plastický, multichromatický, pseudovolumenický
Iridiscentní pole:
Mikropísmo: kombinované
Značka pro nevidomé:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: průběžný, dvoutónový / polotónový, FIWp2

SCR100P#50*2016*S


Horizontálně orientovaný averz bankovky převážně červených a růžových odstínů s přechodem v oblasti hlavního motivu do žluto-okrového zabarvení. Graficky není plocha bankovky zřetelně dělena, kolem ústředního motivu zástupce endemického ptactva Seychelských ostrovů je kompozice dalších motivů endemické fauny a flóry. V podkladu patrná konstrukce Seychelské státní vlajky (SC-FLG-01), jejíž šikmé pruhy jsou tvořeny vzory a pozitivním mikropísmem s textem: CENTRALBANKOF SEYCHELLESLABANKSANTRALSESELLABANQUECENTRALEDESSEYCHELLES. Difuzně po ploše listu jsou rozptýleny polychromatická UV pozitivní vlákna. Všechny opisy jsou vždy uvedeny ve třech jazycích a pevném pořadí: anglicky, v seychelské kreolštině a francouzsky. Rohy bankovky jsou zpevněny metodou Cornestone®

(1) Na levém okraji úzký pásek šíře 5 mm. (2) K němu v levém horním rohu přimyká nominál „25“, jehož plocha je tvořena negativním mikropísmem opakujícího se nominálu „25“.

(3) Levý dolní roh vyplňuje hmatová značka ve tvaru průřezu ořechu „coco de mer“ (2x) a horizontálně orientované ascendentní sériové číslo Σ6-digit s prefixem ## v černé barvě, UV negativní.

Obr. 1 A) Fotografie průřezu ořechem „coco de mer“. Autor: Liberty Hyde Bailey. Převzato z: http://rmc. library.cornell.edu/bailey/colophon.html B) Detail hmatové značky z averzu bankovky P#48. C) Detail kresby z hologramu téže bankovky
Obr. 1 A) Fotografie průřezu ořechem „coco de mer“. Autor: Liberty Hyde Bailey. Převzato z: http://rmc. library.cornell.edu/bailey/colophon.html B) Detail hmatové značky z averzu bankovky P#48. C) Detail kresby z hologramu téže bankovky

(4) Nad sériovým číslem je umístěn topický pseudovolumetrický hologram tvaru čtverce, jehož levý horní i dolní roh je obloukovitě seříznut a spodní hrana je zvlněná. Lesklý hologram je polychromatický, při změně úhlu pozorování nakláněním bankovky zleva doprava se mění barvy a poloha mraků. V obou popsaných výřezech hologramu je umístěna kresba karety obrovské (Chelonia mydas), která je shodná s logem CBS (Central Bank of Seychelles – SC-CC-CBS). V pravém horním rohu hologramu je nominál „100“ a pravém dolním roku opět kresba průřezu „coco de mer“, shodná s kresbou hmatové značky. Dolní polovina plochy hologramu představuje oceán a horní polovina oblohu, na rozhraní oceánu a oblohy je umístěn řádek negativního mikropísma s opisem CBS. Převážnou část celé plochy hologramu pak vyplňuje státní znak Seychelské republiky (SC-COA-01).

Obr. 2 A), B), C) Polychromatické změny hologramu při pozorování pod různými úhly.
Obr. 2 A), B), C) Polychromatické změny hologramu při pozorování pod různými úhly.

(5) Ještě výše, na úrovni hlaviček páru lejskovce seychelského se vlevo nachází zobrazení endemického gekona Ailuronyx trachygaster požírajícího samčí květ nejznámějšího endemitu Seychelských ostrovů palmy lodoicea seychelské (Lodoicea maldivica), toto zobrazení je UV pozitivní – růžová barva se mění na zelenou a žlutou.

Obr. 3 A) Obraz gekona Ailuronyx trachygaster požírajícího samčí květ palmy lodoicea seychelská ve výřezu bankovky P#50 B) Pod UV nasvícením pozitivní kolorizace obrazu, růžová barva se mění na žlutou a zelenou.
Obr. 3 A) Obraz gekona Ailuronyx trachygaster požírajícího samčí květ palmy lodoicea seychelská ve výřezu bankovky P#50 B) Pod UV nasvícením pozitivní kolorizace obrazu, růžová barva se mění na žlutou a zelenou.

(6) Hlavním motivem averzu bankovky je vyobrazení páru endemického opeřence lejskovce seychelského (Terpisphone corvina) (SC-50-01). V krajině ocasních per samičky a v oblasti endemické rostliny Pittosporum senacia wrightii se nachází pod UV nasvícením zelené UZ pozitivní pole s nominálem „100“

Obr. 4 A) UV pozitivní pole s nominální hodnotou „100“ na úrovni ocasních per a B) v oblasti květenství Pittosporum senacia
Obr. 4 A) UV pozitivní pole s nominální hodnotou „100“ na úrovni ocasních per a B) v oblasti květenství Pittosporum senacia

(7) Mezi oběma exempláři lejskovce seychelského je červené pole s latentním obrazcem – rovněž velký nominál „100“.

Obr. 5 A) Nominál „100“, plocha tvořena z negativního mikropísma. B) Pole s latentním obrazcem nominálu „100“ (vertikální zelené šipky).
Obr. 5 A) Nominál „100“, plocha tvořena z negativního mikropísma. B) Pole s latentním obrazcem nominálu „100“ (vertikální zelené šipky).

(8) Na úrovni hlavy a hřbetu lejskovce vpravo je zachycen pohled na bažinatou lokalitu na ostrově La Digue (SC-50-02).

(9) Pravou dolní část bankovky vyplňuje pohled na květy a plody slizoplodu (Pittosporum wrightii) (SC-50-03).

(10) Mezi těmito motivy je v protisvětle patrný nesouhlasný figurální a nominální vodotisk – lejskovec seychelský, nominál „100“ a opis „Seychelles“.  

Obr. 6 A) Elementy averzu bankovky pod UV nasvícením – bezpečnostní okénkový proužek, nominál „100“, část UV pozitivního pole vpravo a difúzně vlákna B) Nesouhlasný figurální vodoznak lejskovce seychelského, nominálu „100“ a opisu „Seychelles“.
Obr. 6 A) Elementy averzu bankovky pod UV nasvícením – bezpečnostní okénkový proužek, nominál „100“, část UV pozitivního pole vpravo a difúzně vlákna B) Nesouhlasný figurální vodoznak lejskovce seychelského, nominálu „100“ a opisu „Seychelles“.


Horizontálně orientovaný reverz bankovky převážně červeno-růžových odstínů. Podklad celého listu bankovky tvoří negativní mikropísmo s opisem „SEYCHELLES“ a „SESEL“ a pozitivní nominální hodnota „100“, vytvářející spolu s gradientem barev obraz konstrukce státní vlajky Seychelské republiky.

(13) Na levém okraji úzký proužek vyplněný pozitivním mikropísmem nominálu“100“. (14). K němu v levém horním rohu přimyká vertikálně orientovaný nominál „100“, napravo od něj je další nominál „100“ jako UV pozitivní obrazec. Dalším prvkem podél levého okraje bankovky je opis ve třech jazycích vyjadřující nominální hodnotu měny (sto rupií).

Hlavním motivem reverzu je kompozice tři zástupců biodiversity Seychelských ostrovů. (15)  V centru bankovky je to kvetoucí endemická rostlina (Glionnetia sericea) (SC-50-08). (16) Vlevo a nad rostlinou po jednom exempláři endemického šneka (Rhachistia aldabrae) (SC-50-07) a (17) a vpravo endemický pták strdimil seychelský (Cinnyris dussumieri) (SC-50-06).

Obr. 7 A) Stylizovaná kresba šneka Rhachistia aldabrae seychelské v levém dolním roku reverzu bankovky P#50 realizovaná v třpytivé metalizaci B) Detail iridiscenčního pruhu s negativním obrazem strdimila a nominální hodnoty „100“.
Obr. 7 A) Stylizovaná kresba šneka Rhachistia aldabrae seychelské v levém dolním roku reverzu bankovky P#50 realizovaná v třpytivé metalizaci B) Detail iridiscenčního pruhu s negativním obrazem strdimila a nominální hodnoty „100“.

(18) Dolní levý roh je vyplněn kresbou endemického šneka Rhachistia aldabrae metodou třpytivé metalizace ve fialovém barvě. Pod ním stylizovaná růžová kresba kvetoucí Glionnetia sericea, obraz UV pozitivní, barva se mění na žlutou a zelenou Pravý dolní roh vyplňuje opět nominál „100“ a bankovka je ukončena opět úzkým proužkem pozitivního mikropísma se stejným opisem. (13) 

(19) Iridiscenční pruh šíře 14 mm zobrazuje stylizovanou kresbu strdimila seychelského a nominální hodnotu „100“ 

Obr. 8 A) Stylizovaný obraz kvetoucí endemické rostliny Glionnetia sericea wrightii B) Kresba pod UV nasvícením
Obr. 8 A) Stylizovaný obraz kvetoucí endemické rostliny Glionnetia sericea wrightii B) Kresba pod UV nasvícením

(20) Na reverzu je bezpečnostní proužek kompaktní s vertikálním opisem akronymu CBS, při pozorování v protisvětle je proužek výrazně černý, kompaktní, zobrazuje propletená těla endemického červora (Praslinia cooperi), endemického šneka Rhachistia aldabrae a nominál „100“, při UV nasvícení je opis nečitelný a proužek je UV pozitivní.

Obr. 9 A) Bezpečnostní proužek na reverzu s opisem CBS B) Zobrazení v protisvětle C) Zobrazení pod UV nasvícením a nakonec D) Iridiscenční pruh s kresbou strdimila seychelského a nominální hodnotou“100“
Obr. 9 A) Bezpečnostní proužek na reverzu s opisem CBS B) Zobrazení v protisvětle C) Zobrazení pod UV nasvícením a nakonec D) Iridiscenční pruh s kresbou strdimila seychelského a nominální hodnotou“100“

© 2023 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace