Seychelská republika

Formální název státu anglicky: Seychelles

Oficiální název státu anglicky: Republic of Seychelles

Názvy státu v úředních jazycích:
Republic of Seychelles (angličtina)
Repiblik Sesel (seychelská kreolština)

Dřívější název území/státu:
Ostrovy Amirantes

Etymologie:

Podle jména francouzského ministra financí - Jean Moreau de Séchelles.

Datum získání nezávislosti nebo vzniku: 29.06.1976

Hlavní město: Victoria

Státní zřízení: Unitární prezidentská republika

SC

MPZ

+248

Telefonní předvolba

SCR

Kód měny ISO 4217

.sc

Internetová doména

690

Kód státu ISO 3166
Počet obyvatel: 93 920 (odhad 2017)
Rozloha: 459 km2
Hustota osídlení: 211 obyvatel/km2
Název měny: seychelská rupie
Státní motto: Finis Coronat Opus (Konec korunuje dílo)
Hlava státu:
prezident

Současná hlava státu:
Wavel RAMKALAWAN (1959 -


Politická strana: Linyon Demokratik Seselwa - LDS (Seychelská demokratická aliance/Unie)

V úřadu: 26.10.2020 - 

Funkce:
prezident

Jméno hlavy státu:
Danny FAURE (1962 -


Politická strana: Parti Lepep - PL (Lidová strana) přejmenována na United Seychelles - US (Spojené Seychely)

V úřadu: 16.10.2016 - 26.10.2020  (4 roky, 10 dní)

Funkce:
prezident

Jméno hlavy státu:
James Alix MICHEL (1944 - )


Politická strana: Front progressiste du peuple seychellois - FPPS (Seychelská lidová progresivní fronta) přejmenována na Parti Lepep - PL (Lidová strana)

V úřadu: 14.04.2004 - 16.10.2016   

rezignoval              (12 let, 94 dní)

Funkce:
prezident

Jméno hlavy státu:
France-Albert RENÉ (1935 - 2019)


Politická strana: Front progressiste du peuple seychellois - FPPS (Seychelská lidová progresivní fronta)

V úřadu: 05.06.1977 - 14.04.2004    

rezignoval              (27 let, 39 dní)

Funkce:
prezident

Jméno hlavy státu:
James Richard MANCHAM (1939 - 2017)


Politická strana: Seychelles Democratic Party - SDP (Seychelská demokratická strana)

V úřadu: 19.06.1976 - 05.06.1977  

Svržen v převratu           (341 dní)

Lokalizační mapka
Orientační mapka
Standarda hlavy státu

Úřední jazyky

angličtina
seychelská kreolština

Etnické skupiny

kreolové (99,0%)

Náboženství

křesťanství (katolické) (82,0%)
křesťanství (anglikánské) (6,0%)
hinduismus (2,0%)
sunna islám (1,0%)

Státní vlajka


Blason:
Pět šikmých pruhů vycházejících z dolního žerďového rohu v barvě modré, žluté, červené, bílé a zelené.

Symbolika:
Šikmé pruhy vycházející z jediného bodu v dolním žerďovém rohu se rozbíhají k hornímu vlajícímu okraji listu a symbolizují nový dynamický pohyb země do budoucnosti. Použité barvy jsou oficiálními barvami dvou hlavních politických stran: Seychelská lidová sjednocená strana a Seychelská demokratická strana. Modrá barva reprezentuje oblohu a Indický oceán obklopující Seychelské ostrovy. Žlutá barva zastupuje slunce poskytující světlo a život. Červená tinktura symbolizuje populaci a její odhodlání pracovat pro budoucnost v jednotě a lásce. Bílá barva odkazuje na sociální spravedlivost a harmonii, zelená je pak znakem půdy, vegetace a přírodního prostředí.

Legislativa:
Přijata 18.06.1996, zákon č.2 ze dne 18.06.1996, část I., čl.3

Konstrukce:

Šikmé pruhy vycházející z bodu v dolním rohu se rozbíhají k hornímu okraji listu v poměru 2:2:2 a k vlajícímu okraji listu v poměru 1:1:1.

Poměr stran: 1:2

Barvy:

Pantone CMYK RGB
294c 100-57-0-2
122c 0-16-100-0
1795c 0-94-100-0
356c 95-0-100-27
bílá 0-0-0-0

Histore vlajky:

Státní vlajka Seychelles v letech 29.06.1977 - 1996

Státní vlajka Seychelles v období 29.06.1976 - 29.06.1977

Vlajka Sechelles pod britskou správou v letech 1961 - 1976

Vlajka Seychelles pod britskou správou v letech 1903 - 1961

Státní znak


Blason:

Na pobřeží oceánu palma a želva, v oceánu ostrov a škuner, vše v přirozených barvách. Stříbrná kolčí přílba vpravo hledící s točenicí a přikrývadly červené,modré a stříbrné barvě. Klenot: nad třemi vlnovkami: modré, stříbrné a modré letící vpravo faeton. Štítonoši: dva plachetníci širokoploutví v přirozené barve Motto: Finis coronat opus na stříbrné stuze s červenou podšívkou..

Symbolika:

Štít klasického tvaru, jeho symbolika převzata ze staršího znaku. V patě štítu zelené návrší s edemickou želvou obrovskou (Aldabrachelys gigantea) a z něj vyrůstající endemická palma Lodoicea seychelská (Lodoicea maldivica) s plody známými jako "Coco-de-mer". Návrší představuje pobřeží Indického oceánu, ze kterého jsou patrny další ostrovy selšejského souostroví a plující červený škuner s rozepjatými bílými plachtami. Nad horizontem modrá obloha s bílými oblaky. Metalická kolčí přílba hladící vpravo s modro-červenou točenicí a přikrývadly s bílou podšívkou. V klenotu tři vlny:modrá - bílá - modrá and ními letící Faeton běloocasý (Phaeton lepturus). Štítonoši dva plachetníci širokoploutví (Istiophorus platypterus).

Histore znaku:

Erb nezávislého státu byl udělen královským rozkazem královny Alžběty II ze dne 27. května 1976.

V roce 1961 byl erb navržen paní Alekou McEwenovou z Toronta. Do erbu byl přidán druhý ostrov, symbolizující ostatních 114 ostrovů souostroví. Škuner v oceánu symbolizuje dopravu mezi ostrovy. Kolem erbu je bordura se stylizovanými vlnami a motto kolonie. 

Po oddělení Seychel od Mauricia v roce 1903 byl přijat nový znak pro Seychely, který navrhl generálmajor Charles George Gordon. 

Hymna


Slova: David François Marc André and George Charles Robert Payet Hudba: David François Marc André and George Charles Robert Payet Přijata: 1996

seychelská kreolština

Ave couraz e disipline nou ti briz tou barier.
Gouvernaye dan nou lamin, nou pou resté touzour frer.
Zamin, zamin nou pou aret lité.
Plito lamor qui viv dan lesclavaz !
Zamin, zamin nou pou aret lité.
Legalité pou nou tou !
Laliberté pou tou zour !

Chorus
Debout, zome lib !
Fier Seychellois,
Nou la port ine ouvert.
Nou semin ine tracé,
Nou soleil ine levé
Nou pa pou tourné derier.
Debout, zome lib !
Debout, seychellois !
Enou resté dan linité, dan laliberté !


Ave dignité nou later nou bezouin kiltivé,
Ave determinasion lamer nou pou exploité.
Enou touzour mars nou tou ensam,
Pou recolté tou sa qui noune sinmin.
Enou tou zour mars nou tou ensam,
Fraternité dan leker, nou lavenir devan nou.

Chorus

francouzsky

Avec courage et discipline nous briserons toutes les barrières.
La barre en mains, nous resterons toujours frères.
Jamais, jamais nous ne cesserons de lutter.
Plutôt mourir que vivre en esclavage !
Jamais, jamais nous ne cesserons de lutter.
Egalité pour tous ! Liberté pour toujours !

Refrain
Debout, hommes libres !
Fiers Seychellois,
Notre porte est ouverte.
Notre chemin est tracé,
Notre soleil est levé
Ne nous retournons pas.
Debout, hommes libres !
Fiers Seychellois,
Restons unis et libres


Avec dignité nous cultivons notre terre,
Avec détermination nous exploitons la mer.
Nous marchons tous ensemble,
Pour récolter tout ce que nous avons semé.
Nous marchons tous ensemble,
La fraternité dans le coeur, l’avenir est à nous.

Refrain

anglicky

With courage and discipline we have broken all barriers.
With the tiller in our hands, we will always remain brothers.
Never, never shall we cease struggling.
Death rather than to live in slavery !
Never, never shall we cease struggling.
Equality for all of us ! Freedom for ever !

Chorus
Rise, free men !
Proud Seychellois, our doors are open.
Our path is traced,
Our sun has risen,
We will not turn back.
Rise, free men !
Rise, Seychellois !
Let us remain in unity and liberty.


With dignity we must cultivate our land,
With determination we must exploit our seas.
Let us for ever march together
To harvest all we have planted.
Let us for ever march together,
Fraternity in our hearts, to the future ahead of us.

Chorus

"Koste Seselwa"

Bankovky:

Identit Nominální hodnota Náhled
SCR25P48*2016* 25 Detail
SCR50P49*2016* 50 Detail
SCR100P50*2016* 100 Detail
SCR500P51*2016* 500 Detail

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace