25 SCR (seychelská rupie)

SCR25P48*2016*

Seychelská republika

Základní informace

SCWPM: P#48
Emitent: Central Bank of Seychelles (CBS)
Emise: 2016
Datum: 05.12.2016
Materiál: papír
Rozměry: 126 x 63
Převládající barva: fialová
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Signatura A: Caroline Abel
Signum A: Governor

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový obdélníkový se změnou barvy
Bezpečnostní vlákna:
Hologram: hologram topický, plastický, multichromatický, pseudovolumenický
Iridiscentní pole:
Mikropísmo: kombinované
Značka pro nevidomé:
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWp2

SCR25P#48*2016*S


Horizontálně orientovaný averz bankovky převážně fialových a růžových odstínů s přechodem v oblasti hlavního motivu do bledě modrého zabarvení. Graficky není plocha bankovky zřetelně dělena, kolem ústředního motivu zástupce endemického ptactva Seychelských ostrovů je kompozice dalších motivů endemické fauny a flóry. V podkladu patrná konstrukce Seychelské státní vlajky (SC-FLG-01), jejíž šikmé pruhy jsou tvořeny vzory a pozitivním mikropísmem s textem: CENTRALBANKOF SEYCHELLESLABANKSANTRALSESELLABANQUECENTRALEDESSEYCHELLES. Difuzně po ploše listu jsou rozptýleny polychromatická UV pozitivní vlákna. Všechny opisy jsou vždy uvedeny ve třech jazycích a pevném pořadí: anglicky, v seychelské kreolštině a francouzsky. Rohy bankovky jsou zpevněny metodou Cornestone®

(1) Na levém okraji úzký pásek šíře 5 mm. (2) K němu v levém horním rohu přimyká nominál „25“, jehož plocha je tvořena negativním mikropísmem opakujícího se nominálu „25“.

(3) Levý dolní roh vyplňuje hmatová značka ve tvaru průřezu ořechu „coco de mer“ (2x) a horizontálně orientované ascendentní sériové číslo Σ6-digit s prefixem ## v černé barvě, UV negativní.

Obr. 1 A) Fotografie průřezu ořechem „coco de mer“. Autor: Liberty Hyde Bailey. Převzato z: http://rmc. library.cornell.edu/bailey/colophon.html B) Detail hmatové značky z averzu bankovky P#48. C) Detail kresby z hologramu téže bankovky.
Obr. 1 A) Fotografie průřezu ořechem „coco de mer“. Autor: Liberty Hyde Bailey. Převzato z: http://rmc. library.cornell.edu/bailey/colophon.html B) Detail hmatové značky z averzu bankovky P#48. C) Detail kresby z hologramu téže bankovky.

(4) Nad sériovým číslem je umístěn topický pseudovolumetrický hologram tvaru čtverce, jehož levý horní i dolní roh je obloukovitě seříznut a spodní hrana je zvlněná. Lesklý hologram je polychromatický, při změně úhlu pozorování nakláněním bankovky zleva doprava se mění barvy a poloha mraků. V obou popsaných výřezech hologramu je umístěna kresba karety obrovské (Chelonia mydas), která je shodná s logem CBS (Central Bank of Seychelles – SC-CC-CBS). V pravém horním rohu hologramu je nominál „50“ a pravém dolním roku opět kresba průřezu „coco de mer“, shodná s kresbou hmatové značky. Dolní polovina plochy hologramu představuje oceán a horní polovina oblohu, na rozhraní oceánu a oblohy je umístěn řádek negativního mikropísma s opisem CBS. Převážnou část celé plochy hologramu pak vyplňuje státní znak Seychelské republiky (SC-COA-01).


(5) Ještě výše, na úrovni hlavy a šíje šámy seychelské se vlevo nachází schématické zobrazení plodů nejznámějšího endemitu Seychelských ostrovů palmy lodoicea seychelské (Lodoicea maldivica), tento obraz je UV pozitivní – šedomodrá se barva se mění na zelenou a červenou.

Obr. 3 A) UV pozitivní obraz plodů palmy lodoicea seychelská B) UV pozitivní pole s nominálem „25“ a UV pozitivní bezpečnostní proužek na averzu bankovky.
Obr. 3 A) UV pozitivní obraz plodů palmy lodoicea seychelská B) UV pozitivní pole s nominálem „25“ a UV pozitivní bezpečnostní proužek na averzu bankovky.

(6) Hlavním motivem averzu bankovky je vyobrazení endemického opeřence šámy seychelské (Copsychus sechellarum) (SC-48-01). V krajině nohou opeřence se nachází pod UV nasvícením zelené UZ pozitivní pole s nominálem „25“

(7) Vpravo souběžně s konturou hřbetu šámy je řádek pozitivního mikropísma s nominálem „25“ a tmavofialové pole s latentním obrazcem – rovněž velký nominál „25“.

Obr. 4 A) Nominál „25“, plocha tvořena z negativního mikropísma. B) Řádek mikropísma podél kontury šámy seychelské (horizontální zelená šipka) a pole s latentním obrazcem nominálu „25“ (vertikální zelené šipky.
Obr. 4 A) Nominál „25“, plocha tvořena z negativního mikropísma. B) Řádek mikropísma podél kontury šámy seychelské (horizontální zelená šipka) a pole s latentním obrazcem nominálu „25“ (vertikální zelené šipky.

(8) Od tohoto pole dále vpravo je zachycen porost banyanových stromů (Ficus benghalesis) na ostrově Couisine (SC-48-04).

(9) Pravou dolní část bankovky vyplňuje pohled na nejvyšší bod Seychelských ostrovů – horu Mont Blanc na ostrově Mahé (SC-48-03). V popředí endemická rostlinou Northia seychellana (SC-48-02)

(10) Mezi těmito motivy je v protisvětle patrný nesouhlasný figurální a nominální vodotisk – šáma seychelská, nominál „25“ a opis „Seychelles“.   


(11) Přibližně v polovině bankovky prochází okénkový obdélníkový bezpečnostní kovový proužek šíře 4 mm, opět polychromatický, při UV nasvícení se objevují žluté kontury stylistické kresby proplétajících se těl endemické užovky (Lamprophis geometricus) (SC-48-05) a nominál „25“. Při dolním okraji bankovky proužek zasahuje do signatury a signa: Governor Caroline Abel. V pravém horním rohu UV pozitivní nominál „25“. 

(12) Pravá strana bankovky je zakončena pásem šíře 17 mm obsahujícím vertikálně umístěný trojjazyčný opis nominální hodnoty a názvu měny, číselný nominál „25“ a vertikální ascendentní Σ6-digit sériové číslo v prefixem ## v černé barvě, UV pozitivní, změna černé barvy na žlutou.


Horizontálně orientovaný reverz bankovky převážně červeno-fialových odstínů. Podklad celého listu bankovky tvoří pozitivní mikropísmo s opisem „SEYCHELLES“ a „SESEL“ a nominální hodnota „25“, vytvářející obraz konstrukce státní vlajky Seychelské republiky.

(13) Na levém okraji úzký proužek vyplněný pozitivním mikropísmem nominálu“25“. (14). K němu v levém horním rohu přimyká vertikálně orientovaný nominál „25“, napravo od něj je další nominál „25“ jako UV pozitivní obrazec. Dalším prvkem podél levého okraje bankovky je opis ve třech jazycích vyjadřující nominální hodnotu měny (dvacet pět rupií).

Hlavním motivem reverzu je kompozice tři zástupců biodiversity Seychelských ostrovů. (15)  V centru bankovky je to kvetoucí endemická terestrická orchidej měkčilka seychelská (Malaxis seychellarum) (SC-48-07). (16) Nad rostlinou 3 jedinci endemické sladkovodní rybky štikovec ozdobný (Pachypanchas playfarii) (SC-48-08) a (17) vpravo endemický holub bradavičnatý (Alectroenas pulcherrimus) (SC-48-06).

Obr.6 A) Kresba štikovce ozdobného na reverzu bankovky B) UV pozitivita této kresby
Obr.6 A) Kresba štikovce ozdobného na reverzu bankovky B) UV pozitivita této kresby

(18) Dolní levý roh je vyplněn šedomodrou kresbou dvou štikovců, UV pozitivní se změnou barvy na zelenou, červenou a tmavomodrou. Pravý dolní roh vyplňuje opět nominál „25“ a bankovka je ukončena opět úzkým proužkem pozitivního mikropísma se stejným opisem. (13) 

(19) Iridiscenční pruh šíře 10 mm, zobrazuje stylizovanou kresbu štikovce ozdobného a nominál „25“  

(20) Na reverzu je bezpečnostní proužek kompaktní s vertikálním opisem akronymu CBS, při pozorování v protisvětle je proužek výrazně černý, kompaktní, zobrazuje propletená těla užovek a nominál „25“, při UV nasvícení je opis nečitelný a proužek je UV pozitivní.

Obr. 7 A) Bezpečnostní proužek na reverzu s opisem CBS B) Zobrazení v protisvětle C) Zobrazení pod UV nasvícením a nakonec D) Iridiscenční pruh s kresbou štikovce ozdobného a nominální hodnotou“25“
Obr. 7 A) Bezpečnostní proužek na reverzu s opisem CBS B) Zobrazení v protisvětle C) Zobrazení pod UV nasvícením a nakonec D) Iridiscenční pruh s kresbou štikovce ozdobného a nominální hodnotou“25“

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace