50 SCR (seychelská rupie)

SCR50P49*2016*

Seychelská republika

Základní informace

SCWPM: P#49
Emitent: Central Bank of Seychelles (CBS)
Emise: 2016
Datum: 05.12.2016
Materiál: papír
Rozměry: 132 x 66
Převládající barva: zelená
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Signatura A: Caroline Abel
Signum A: Governor

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový čtvercový se změnou barvy
Bezpečnostní vlákna:
Hologram: hologram topický, plastický, multichromatický, pseudovolumenický
Iridiscentní pole:
Mikropísmo: kombinované
Inkoust: Iridiscentní inkoust
Značka pro nevidomé:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg2

SCR50P#49*2016*S


Horizontálně orientována bankovka převážně zelených a tyrkysových odstínů s přechodem v některých oblastech do šedého zabarvení. Graficky není plocha bankovky zřetelně dělena, kolem ústředního motivu zástupce endemického ptactva Seychelských ostrovů je kompozice dalších motivů endemické fauny a flóry. V podkladu patrná konstrukce Seychelské státní vlajky (SC-FLG-01), jejíž šikmé pruhy jsou tvořeny vzory a pozitivním mikropísmem s textem: CENTRALBANKOF SEYCHELLESLABANKSANTRALSESELLABANQUECENTRALEDESSEYCHELLES. Difuzně po ploše listu jsou rozptýleny polychromatická UV pozitivní vlákna. Všechny opisy jsou vždy uvedeny ve třech jazycích a pevném pořadí: anglicky, v seychelské kreolštině a francouzsky. Rohy bankovky jsou zpevněny metodou Cornestone®  

(1) Na levém okraji úzký pásek šíře 5 mm. (2) K němu v levém horním rohu přimyká nominál „50“, jehož plocha je tvořena negativním mikropísmem opakujícího se nominálu „50“.

(3) Levý dolní roh vyplňuje hmatová značka ve tvaru průřezu ořechu „coco de mer“ (3x) a horizontálně orientované ascendentní sériové číslo Σ6-digit s prefixem ## v černé barvě, UV negativní.

Obr. 1 A) Fotografie průřezu ořechem „coco de mer“. Autor: Liberty Hyde Bailey. Převzato z: http://rmc. library.cornell.edu/bailey/colophon.html B) Detail hmatové značky z averzu bankovky P#49. C) Detail kresby z hologramu téže bankovky.
Obr. 1 A) Fotografie průřezu ořechem „coco de mer“. Autor: Liberty Hyde Bailey. Převzato z: http://rmc. library.cornell.edu/bailey/colophon.html B) Detail hmatové značky z averzu bankovky P#49. C) Detail kresby z hologramu téže bankovky.

(4) Nad sériovým číslem je umístěn topický pseudovolumetrický hologram tvaru čtverce, jehož levý horní i dolní roh je obloukovitě seříznut a spodní hrana zvlněná. Lesklý hologram je multichromatický, při změně úhlu pozorování nakláněním bankovky zleva doprava se mění barvy a poloha mraků. V obou popsaných výřezech hologramu je umístěna kresba karety obrovské (Chelonia mydas), která je shodná s logem CBS (Central Bank of Seychelles – SC-CC-CBS). V pravém horním rohu hologramu je mominál „50“ a pravém dolním roku opět kresba průřezu „coco de mer“, shodná s kresbou hmatové značky. Dolní polovina plochy hologramu představuje oceán a horní polovina oblohu, na rozhraní oceánu a oblohy řádek negativního mikropísma – CBS. Převážnou část celé plochy hologramu vyplňuje státní znak Seychelské republiky (SC-COA-01).

Obr. 2 A), B), C) Polychromatické změny hologramu při pozorování pod různými úhly.
Obr. 2 A), B), C) Polychromatické změny hologramu při pozorování pod různými úhly.

(5) Ještě výše, na úrovni hlavy a šíje papouška vaza malý je vlevo zobrazen seychelský velký denní gekon (Phelsuma sundbergi) (SC-49-05) na samčím květenství palmy Lodoicea maldivica. nachází zobrazení plodů nejznámějšího endemitu Seychelských ostrovů palmy lodoicea seychelské (Lodoicea maldivica), tento obraz je UV pozitivní – šedomodrá se barva se mění na zelenou a červenou.

Obr. 3 A) UV pozitivní obraz velkého seychelského denního gekona na samčím květenství palmy lodoicea seychelská B) UV pozitivní pole s nominálem „50“ a UV pozitivní bezpečnostní proužek na averzu bankovky.
Obr. 3 A) UV pozitivní obraz velkého seychelského denního gekona na samčím květenství palmy lodoicea seychelská B) UV pozitivní pole s nominálem „50“ a UV pozitivní bezpečnostní proužek na averzu bankovky.

(6) Hlavním motivem averzu bankovky je vyobrazení endemického papouška vaza malý (Coracopsis barklyi) (SC-49-01). V krajině hlavy a šíje opeřence se nachází pod UV nasvícením zelené UZ pozitivní pole s nominálem „50“

(7) Před hrudí papouška je zelené pole s latentním obrazcem – rovněž velký nominál „50“.

(8) Na úrovni hlavy a hřbetu papouška vpravo je zachycen pohled na exemplář palmy lodicea seychelské (SC-NAT-FLO-Lodoicea maldivica) na ostrově Praslin (SC-49-02).

(9) Pravou dolní část bankovky vyplňuje pohled na listy a plody (Phoenixophorium borsigianum) (SC-49-04).

(10) Mezi těmito motivy je v protisvětle patrný nesouhlasný figurální a nominální vodotisk – vaza malý, nominál „50“ a opis „Seychelles“.  

Obr. 5 A) Plody seychelské palmy Verchaffeltia splendida B) Nesouhlasný vodoznak vazy malého, nominálu a opisu „Seychelles“.
Obr. 5 A) Plody seychelské palmy Verchaffeltia splendida B) Nesouhlasný vodoznak vazy malého, nominálu a opisu „Seychelles“.

(11) Přibližně v polovině bankovky prochází okénkový obdélníkový bezpečnostní kovový proužek šíře 4 mm, opět polychromatický, při UV nasvícení se objevují žluté kontury stylistické kresby proplétajících se těl endemické seychelské velké mnohonožky (Seychelleptus seychellarum) (SC-48-06), endemické rosničky Tachycnemis seychellensis a nominál „50“. Při dolním okraji bankovky proužek zasahuje do signatury a signa: Governor Caroline Abel. V pravém horním rohu UV pozitivní nominál „50“. 

(12) Pravá strana bankovky je zakončena pásem šíře 17 mm obsahujícím vertikálně umístěný trojjazyčný opis nominální hodnoty a názvu měny, číselný nominál „50“ a vertikální ascendentní Σ6-digit sériové číslo v prefixem ## v černé barvě, UV pozitivní, změna černé barvy na žlutou.


Horizontálně orientovaný reverz bankovky převážně zeleno-šedých odstínů. Podklad celého listu bankovky tvoří negativní mikropísmo s opisem „SEYCHELLES“ a „SESEL“ a pozitivní nominální hodnota „50“, vytvářející spolu s gradientem barev obraz konstrukce státní vlajky Seychelské republiky.

(13) Na levém okraji úzký proužek vyplněný pozitivním mikropísmem nominálu“50“. (14). K němu v levém horním rohu přimyká vertikálně orientovaný nominál „50“, napravo od něj je další nominál „50“ jako UV pozitivní obrazec. Dalším prvkem podél levého okraje bankovky je opis ve třech jazycích vyjadřující nominální hodnotu měny (padesát rupií).

Hlavním motivem reverzu je kompozice tři zástupců biodiversity Seychelských ostrovů. (15)  V centru bankovky je to kvetoucí endemická rostlina (Craterispermum microdon) (SC-49-07). (16) Vlevo nad rostlinou exemplář endemické rosničky (Tachycnemis seychellensis) (SC-49-08) a (17) a ještě více vpravo endemické běloočko seychelské (Zosterops modesus) (SC-49-09).

Obr. 6 A) Kresba rosničky seychelské v levém dolním roku reverzu bankovky B) UV pozitivita této kresby
Obr. 6 A) Kresba rosničky seychelské v levém dolním roku reverzu bankovky B) UV pozitivita této kresby

(18) Dolní levý roh je vyplněn šedomodrou kresbou rosničky seychelské, UV pozitivní se změnou barvy na zelenou a žlutou. Pravý dolní roh vyplňuje opět nominál „50“ a bankovka je ukončena opět úzkým proužkem pozitivního mikropísma se stejným opisem. (13) 

(19) Iridiscenční pruh šíře 10 mm, zobrazuje stylizovanou kresbu rosničky seychelské čelně hledící a nominál „50“ 

(20) Na reverzu je bezpečnostní proužek kompaktní s vertikálním opisem akronymu CBS, při pozorování v protisvětle je proužek výrazně černý, kompaktní, zobrazuje propletená těla rosničky seychleské s seychelskou velkou mnohonožkou a nominál „50“, při UV nasvícení je opis nečitelný a proužek je UV pozitivní.

Obr. 7 A) Bezpečnostní proužek na reverzu s opisem CBS B) Zobrazení v protisvětle C) Zobrazení pod UV nasvícením a nakonec D) Iridiscenční pruh s kresbou štikovce rosničky čelně hledící a nominální hodnotou“50“
Obr. 7 A) Bezpečnostní proužek na reverzu s opisem CBS B) Zobrazení v protisvětle C) Zobrazení pod UV nasvícením a nakonec D) Iridiscenční pruh s kresbou štikovce rosničky čelně hledící a nominální hodnotou“50“

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace