10 ZWD (zimbabwský dolar)

ZWD10P103*2020*S6

Zimbabwská republika

Základní informace

SCWPM: P#103
Emitent: Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ)
Emise: 2020
Datum: 19.05.2020
Materiál: Hybrid™
Rozměry: 155 x 66 mm
Převládající barva: červená
Sériové číslo A: R*Hn*##+Σ7 digit*rUV+o
Sériové číslo B: R*Hn*##+Σ7 digit*bUV+y
Signature No.: 6
Signatura A: John Panonetsa Mangudya
Signum A: Governor

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový optický Galaxy® s demetelizací
Bezpečnostní vlákna:
Mikropísmo: kombinované
Inkoust: Opticky variabilní magnetický inkoust (SPARK, OVMI)
Značka pro nevidomé:
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg2

ZWD10P103*2019*S


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky členěn do dvou panelů v přibližném poměru 3:1, převládající barva červená. Plocha averzu i reverzu je v podkladu pokryta hojně pozitivním i negativním mikropísmem, multichromatickými geometrickými tvary a gradientem barev červené a žluté. List bankovky je členěn dvěma lichoběžníky, vertikálními a horizontálními pruhy. Všechny opisy v anglickém jazyce. Difuzně jsou rozptýlena UZ pozitivní vlákna.  

1. A) viklan "Domboremari" ve výřezu bankovky P#103 B) Linoryt výtvarníka Dana Haltera, který však není předlohou pro bankovní zobrazení. Převzato z: http://www.warreneditions.com/dan-halter/
1. A) viklan "Domboremari" ve výřezu bankovky P#103 B) Linoryt výtvarníka Dana Haltera, který však není předlohou pro bankovní zobrazení. Převzato z: http://www.warreneditions.com/dan-halter/

(1) Nejvýraznějším tradičním motivem většího z panelů je viklan Domboremari v lokalitě „Chiremba“ u sídliště Epworth (ZW-01-01). (2) Tento panel je na levém okraji uveden vertikálním proužkem, který je tvořen pozitivním mikropísmem „TENDOLLARSTENDOLLARS“ ve dvou stupních. (3) V levém dolním rohu je přerušen horizontálním páskem rovněž pozitivního mikropísma nominálu „10“, rovněž ve dvou stupních. Zde je také lokalizována hmatová značka pro nevidomé.

Obr. 2 A) Detail pozitivního mikropísma (červená šipka) a nominálu (černá šipka) na kraji bankovky a omron kroužky (modrá šipka).  B) Pole s latentním opisem "TEN" (červené šipky) a řádek mikropísma (černé šipky).
Obr. 2 A) Detail pozitivního mikropísma (červená šipka) a nominálu (černá šipka) na kraji bankovky a omron kroužky (modrá šipka). B) Pole s latentním opisem "TEN" (červené šipky) a řádek mikropísma (černé šipky).

(4) Levý horní roh je vyplněn číselným nominálem „10“ (5) a pod ním se nachází lichoběžníkové pole s latentním obrazem: slovní nominál „FIVE“. Podél horní strany lichoběžníku řádek pozitivního mikropísma „FIVEDOLLARSFIVEDOLLARS“.

(6) Střed většího panelu obsahuje několik elementů. Podél horního okraje je to název emitenta „RESERVE BANK OF ZIMBABWE“ a pod ním opis „I promise to pay the Bearer od Demand Ten Dollars for the Reserve Bank of Zimbabwe“.   

3 A) Nominál "10" s třpytivou fialovou metalizací MOVI. B) Změna z fialové na zelenou barvu při pozorování pod úhlem 45° a pohybující se zlatavý pruh.
3 A) Nominál "10" s třpytivou fialovou metalizací MOVI. B) Změna z fialové na zelenou barvu při pozorování pod úhlem 45° a pohybující se zlatavý pruh.

(7) Ještě níž pod opis je situován nominál „10“ realizovaný technologií MOVI, kovově fialová metalizace číslice se při pozorování pod úhlem 45° mění fialovou barvu na zelenou a pohybující se zlatou. (8) Souběžně je umístěna signatura: John Panonetsa Mangudya, a signum: Governor. Zcela dole opis: Harare 2020

Obr. 4 A) Figurální vodoznak "kamenný pták Zimbabwe" (typ C), akronym eletrotype. B) Okénkový bezpečnostní proužek. C) Při pohledu pod úhlem patrná změna polohy oranžových obdélníčků. D) Bezpečnostní proužek v protisvětle. E) Barvená změna z oranžové na z
Obr. 4 A) Figurální vodoznak "kamenný pták Zimbabwe" (typ C), akronym eletrotype. B) Okénkový bezpečnostní proužek. C) Při pohledu pod úhlem patrná změna polohy oranžových obdélníčků. D) Bezpečnostní proužek v protisvětle. E) Barvená změna z oranžové na z

(9) Panel je ukončen bezpečnostním okénkovým proužkem s optickou Galaxy®, při pohledu pod úhlem se oranžové obdélníčky „S“ segmentů pohybují proti sobě a navíc se mění na zelenou barvu, v protisvětle je proužek černý, kompaktní s demetalizaci, patrný opakující se akronym emitenta „RBZ“ a nominál „10“.

Obr. 5 A) viklan "Domboremari" ve výřezu bankovky P#103. B) Tatáž plocha výřezu pod UV nasvícením
Obr. 5 A) viklan "Domboremari" ve výřezu bankovky P#103. B) Tatáž plocha výřezu pod UV nasvícením

Menší panel je zřetelně rozdělen třemi vertikálními pruhy a jedním horizontálním souběžně s horním okrajem bankovky. (10) První, nejširší pruh, je vodoznakové pole nesoucí již tradiční vodoznak „kamenného ptáka Zimbabwe“ ve variantě typu C (nejdelší krk) s elektrotypem akronymu emitenta „RBZ“. (11) Druhý vertikální pruh je vyplněn Omron kroužky. (12) V horní části, v bodě zkřížení s horizontálním pruhem oranžového pozitivního mikropísma „RESERVEBANKOFZIMBABWE“, je umístěna soutisková značka tvořená hvězdou a ní položenou siluetou ptáka Zimbabwe. V dolní části pruhu se nachází nominál „10“, jehož plocha je tvořena pozitivním mikropísmem akronymu „RBZ“. (2) Poslední, nejužší pruh, je shodný s pruhem levého okraje bankovky. Pod UV nasvícením je převážná část plochy pokryta UV pozitivními geometrickými obrazci.

ZWD10P103*2019*S


Reverz horizontálně orientované bankovky je graficky opět členěn do dvou panelů v obráceném poměru 1:3, převládající barva červená, k členění plochy použit horizontální pruh souběžně s horním okrajem bankovky a dva vertikální pruhy souběžně s levým a pravým okrajem bankovky a ve středu velký lichoběžník. Všechny opisy v anglickém jazyce. Difuzně UZ pozitivní vlákna. V podkladu reverzu pozitivní mikropísmo, multichromatické grafické tvary a gradient barev.

(2) Levý okraj menšího panelu vyplňuje vertikální proužek, který je tvořen pozitivním mikropísmem „TENDOLLARSTENDOLLARS“ ve dvou stupních. V levém dolním rohu je přerušen horizontálním páskem rovněž pozitivního mikropísma nominálu „10“, rovněž ve dvou stupních. (10) Většina plochy panelu je určena pro vodoznakové pole nesoucí již tradiční vodoznak „kamenného ptáka Zimbabwe“ ve variantě typu C (nejdelší krk) s elektrotypem akronymu emitenta „RBZ“. (11) Část plochy pokrývá formace omron kroužků.

6. A) Hlavní motiv reverzu jsou čtyři jedinci buvola kaferského (Syncerus caffer). B) Soutisková značka ve tvaru hvězdy s vloženým obrazem „kamenného ptáka Zimbabwe“.
6. A) Hlavní motiv reverzu jsou čtyři jedinci buvola kaferského (Syncerus caffer). B) Soutisková značka ve tvaru hvězdy s vloženým obrazem „kamenného ptáka Zimbabwe“.

(12) Souběžně s horním okrajem pásek 14 řádků mikropísma „REVERZEBANKOFZIMBABWE“ na kterém je uložena soutisková značka. Značku tvoří hvězda a na ni položené zobrazení „kamenného ptáka Zimbabwe“ ve žluté barvě. V protisvětle je hvězda červená. V dolní části panelu se nachází nominál bankovky „10 Ten Dollars“ a (13) sériové číslo R*Hn*# + Σ7 diigit*rUV+o.

Obr. 7 A1) Sériové číslo vlevo dole na reverzu bankovky P#103. A2) Totéž číslo pod UV zářením. B1) Sériové číslo vpravo nahoře na reverzu bankovky P#103. B2) Totéž číslo pod UV zářením.
Obr. 7 A1) Sériové číslo vlevo dole na reverzu bankovky P#103. A2) Totéž číslo pod UV zářením. B1) Sériové číslo vpravo nahoře na reverzu bankovky P#103. B2) Totéž číslo pod UV zářením.

(14) Hlavním motivem většího panelu reverzu je kompozice dvou prvků, z nich vedoucí je pohled na čtyři jedince buvola kaferského (Syncerus caffer) a (15) vedlejší je zobrazení budovy Reserve Bank of Zimbabwe v Harare na pozadí lichoběžníku, v jehož podkladu je uplatněno pozitivní mikropísmo „RESERVEBANKOFZIMBABWE“, podél dolní strany lichoběžníku další řádek pozitivního mikropísma s opisem „TENDOLLARS“.

Obr. 8 A) Rozsáhlé pole s UV pozitivními geometrickými obrazci a omron kroužky B) Nominální UV pozitivní pole na úrovni dvou buvolů kaferských vpravo.
Obr. 8 A) Rozsáhlé pole s UV pozitivními geometrickými obrazci a omron kroužky B) Nominální UV pozitivní pole na úrovni dvou buvolů kaferských vpravo.

Nad oběma motivy reverzu opis „RESERVE BANK OF ZIMBABWE“. Souběžně s ním vpravo pokračuje opět pásek 14 řádků pozitivního mikropísma „RESERVEBANKOFZIMBABWE“. (16) Pod ním druhé sériové číslo R*Hn*# + Σ7 diigit*bUV+y a ještě níže velký číselný nominál „2“ jehož plocha je tvořena pozitivním mikropísmem akronymu emitenta „RBZ“. (2) Pravý okraj většího panelu vyplňuje vertikální proužek, který je tvořen pozitivním mikropísmem „TENDOLLARSTENDOLLARS“ ve dvou stupních. V pravém dolním rohu je přerušen horizontálním páskem rovněž pozitivního mikropísma nominálu „10“, rovněž ve dvou stupních.

© 2023 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace