5 ZWD (zimbabwský dolar)

ZWD5P102*2019*S6

Zimbabwská republika

Základní informace

SCWPM: P#101
Emitent: Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ)
Emise: 2019
Materiál: Hybrid™
Rozměry: 155 x 66 mm
Převládající barva: fialová
Tiskárna: Giesecke & Devrient
Orientace: horizontálně-horizontální
Sériové číslo A: R*Hn*##+Σ7 digit*rUV+o
Sériové číslo B: R*Hn*##+Σ7 digit*bUV+y
Signature No.: 6
Signatura A: John Panonetsa Mangudya
Signum A: Governor

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový obdélníkový s demetalizací
Bezpečnostní vlákna:
Mikropísmo: kombinované
Omron kroužky:
Inkoust: Opticky variabilní magnetický inkoust (SPARK, OVMI)
Značka pro nevidomé:
Soutisková značka:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWg2

ZWD5P102*2019*S


Averz horizontálně orientované bankovky je graficky členěn do dvou panelů v přibližném poměru 3:1, převládající barva fialová. Plocha averzu i reverzu je v podkladu pokryta hojně pozitivním i negativním mikropísmem, multichromatickými geometrickými tvary a gradientem barev fialové a žluté. List bankovky je členěn dvěma lichoběžníky, vertikálními a horizontálními pruhy. Všechny opisy v anglickém jazyce. Difuzně jsou rozptýlena UZ pozitivní vlákna.  

1. A) viklan "Domboremari" ve výřezu bankovky P#101 B) Linoryt výtvarníka Dana Haltera, který však není předlohou pro bankovní zobrazení. Převzato z: http://www.warreneditions.com/dan-halter/
1. A) viklan "Domboremari" ve výřezu bankovky P#101 B) Linoryt výtvarníka Dana Haltera, který však není předlohou pro bankovní zobrazení. Převzato z: http://www.warreneditions.com/dan-halter/

(1) Nejvýraznějším tradičním motivem většího z panelů je viklan Domboremari v lokalitě „Chiremba“ u sídliště Epworth (ZW-01-01). (2) Tento panel je na levém okraji uveden vertikálním proužkem, který je tvořen pozitivním mikropísmem „FIVEDOLLARSFIVEDOLLARS“ ve dvou stupních. (3) V levém dolním rohu je přerušen horizontálním páskem rovněž pozitivního mikropísma nominálu „5“, rovněž ve dvou stupních. Zde je také lokalizována hmatová značka pro nevidomé.

Obr. 2 A) Detail pozitivního mikropísma (červená šipka) a nominálu (černá šipka) na kraji bankovky a omron kroužky (modrá šipka).  B) Pole s latentním opisem "FIVE" (červené šipky) a řádek mikropísma (černé šipky).
Obr. 2 A) Detail pozitivního mikropísma (červená šipka) a nominálu (černá šipka) na kraji bankovky a omron kroužky (modrá šipka). B) Pole s latentním opisem "FIVE" (červené šipky) a řádek mikropísma (černé šipky).

(4) Levý horní roh je vyplněn číselným nominálem „5“ (5) a pod ním se nachází lichoběžníkové pole s latentním obrazem: slovní nominál „FIVE“. Podél horní strany lichoběžníku řádek pozitivního mikropísma „FIVEDOLLARSFIVEDOLLARS“.

(6) Střed většího panelu obsahuje několik elementů. Podél horního okraje je to název emitenta „RESERVE BANK OF ZIMBABWE“ a pod ním opis „I promise to pay the Bearer od Demand Two Dollars for the Reserve Bank of Zimbabwe“.   

3 A) Nominál "5" s třpytivou metalizací OVI. B) Změna z měděné na zelenou barvu při pozorování pod úhlem 45°.
3 A) Nominál "5" s třpytivou metalizací OVI. B) Změna z měděné na zelenou barvu při pozorování pod úhlem 45°.

(7) Ještě níž pod opis je situován nominál „5“ realizovaný technologií OVI, kovově měděná metalizace číslice při pozorování pod úhlem 45° mění měděnou barvu na zelenou. (8) Souběžně je umístěna signatura: John Panonetsa Mangudya, a signum: Governor. Zcela dole opis: Harare 2019

Obr. 4 A) Figurální vodoznak "kamenný pták Zimbabwe" (typ C), akronym eletrotype. B) Okénkový bezpečnostní proužek. C) Při pohledu pod úhlem patrná stříbrná metalizace. D) Bezpečnostní proužek v protisvětle.
Obr. 4 A) Figurální vodoznak "kamenný pták Zimbabwe" (typ C), akronym eletrotype. B) Okénkový bezpečnostní proužek. C) Při pohledu pod úhlem patrná stříbrná metalizace. D) Bezpečnostní proužek v protisvětle.

(9) Panel je ukončen bezpečnostním okénkovým proužkem s metalizací, při pohledu pod úhlem se povrch „S“ segmentů zobrazuje jako stříbrný, v protisvětle je proužek černý, kompaktní s demetalizaci, patrný akronym emitenta „RBZ“ v opozičním postavení.

Menší panel je zřetelně rozdělen třemi vertikálními pruhy a jedním horizontálním souběžně s horním okrajem bankovky. (10) První, nejširší pruh, je vodoznakové pole nesoucí již tradiční vodoznak „kamenného ptáka Zimbabwe“ ve variantě typu C (nejdelší krk) s elektrotypem akronymu emitenta „RBZ“. (11) Druhý vertikální pruh je vyplněn Omron kroužky. (12) V horní části, v bodě zkřížení s horizontálním pruhem oranžového pozitivního mikropísma „RESERVEBANKOFZIMBABWE“, je umístěna soutisková značka tvořená hvězdou a ní položenou siluetou ptáka Zimbabwe. V dolní části pruhu se nachází nominál „5“, jehož plocha je tvořena pozitivním mikropísmem akronymu „RBZ“. (2) Poslední, nejužší pruh, je shodný s pruhem levého okraje bankovky.

ZWD5P102*2019*S


Reverz horizontálně orientované bankovky je graficky opět členěn do dvou panelů v obráceném poměru 1:3, převládající barva fialová, k členění plochy použit horizontální pruh souběžně s horním okrajem bankovky a dva vertikální pruhy souběžně s levým a pravým okrajem bankovky a ve středu velký lichoběžník. Všechny opisy v anglickém jazyce. Difuzně UZ pozitivní vlákna. V podkladu reverzu pozitivní mikropísmo, multichromatické grafické tvary a gradient barev.

(2) Levý okraj menšího panelu vyplňuje vertikální proužek, který je tvořen pozitivním mikropísmem „FIVEDOLLARSFIVEDOLLARS“ ve dvou stupních. V levém dolním rohu je přerušen horizontálním páskem rovněž pozitivního mikropísma nominálu „5“, rovněž ve dvou stupních. (10) Většina plochy panelu je určena pro vodoznakové pole nesoucí již tradiční vodoznak „kamenného ptáka Zimbabwe“ ve variantě typu C (nejdelší krk) s elektrotypem akronymu emitenta „RBZ“. (11) Část plochy pokrývá formace omron kroužků.

5. A) Hlavní motiv reverzu jsou tři jedinci žirafy masajské (Giraffa tippelskirchi). B) Soutisková značka ve tvaru hvězdy s vloženým obrazem kamenného ptáka Zimbabwe.
5. A) Hlavní motiv reverzu jsou tři jedinci žirafy masajské (Giraffa tippelskirchi). B) Soutisková značka ve tvaru hvězdy s vloženým obrazem kamenného ptáka Zimbabwe.

(14) Hlavním motivem většího panelu reverzu je kompozice dvou prvků, z nich vedoucí je pohled na tři jedince žirafy masajské (Giraffa tippelskirchi) a (15) vedlejší je zobrazení skupiny palem na pozadí lichoběžníku, v jehož podkladu je uplatněno pozitivní mikropísmo „RESERVEBANKOFZIMBABWE“, podél dolní strany lichoběžníku další řádek pozitivního mikropísma s opisem „FIVEDOLLARS“.

Obr. 6 A1) Sériové číslo vlevo dole na reverzu bankovky P#102 A2) Totéž číslo pod UV zářením. B1) Sériové číslo vpravo nahoře na reverzu bankovky P#102 B2) Totéž číslo pod UV zářením.
Obr. 6 A1) Sériové číslo vlevo dole na reverzu bankovky P#102 A2) Totéž číslo pod UV zářením. B1) Sériové číslo vpravo nahoře na reverzu bankovky P#102 B2) Totéž číslo pod UV zářením.

Nad oběma motivy reverzu opis „RESERVE BANK OF ZIMBABWE“. Souběžně s ním vpravo pokračuje opět pásek 14 řádků pozitivního mikropísma „RESERVEBANKOFZIMBABWE“. (16) Pod ním druhé sériové číslo R*Hn*# + Σ7 diigit*bUV+y a ještě níže velký číselný nominál „2“ jehož plocha je tvořena pozitivním mikropísmem akronymu emitenta „RBZ“. (2) Pravý okraj většího panelu vyplňuje vertikální proužek, který je tvořen pozitivním mikropísmem „FIVEDOLLARSFIVEDOLLARS“ ve dvou stupních. V pravém dolním rohu je přerušen horizontálním páskem rovněž pozitivního mikropísma nominálu „5“, rovněž ve dvou stupních.

© 2023 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace