5 000 CVE (kapverdské escudo)

CVE5000P75*2014*S8b

Kapverdská republika

Základní informace

SCWPM: P#75
Emitent: Banco de Cabo Verde (BCV)
Emise: 2014
Datum: 05.07.2014
Materiál: papír
Rozměry: 135 x 76
Převládající barva: fialová
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Signature No.: 8
Signatura A: Carlos Burgo
Signum A: O Governador
Signatura B: Dr. Manuel Pinto Frederico
Signum B: O Administrador

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: okénkový čtvercový UV pozitivní
Bezpečnostní vlákna:
Hologram: hologram pruhový kompaktní, plastický, multichromatický, holografický pruh
Mikropísmo: pozitivní
Značka pro nevidomé:
Profilometrické pole: pozitivní
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: pásový, kombinovaný, FIWg1


Horizontálně orientovaný averz bankovky, jehož plocha je rozdělena do dvou panelů v přibližném poměru 1:2.

Menší z panelů se základním zbarvením pastelové modré s přechodem do fialové nese od levého horního okraje (1) název emitenta v portugalském jazyce „Banco de Cabo Verde“ v tmavě modré a tmavě fialové barvě na dvou řádcích.

Obrázek 1 A) hmatová značka pro nevidomé. B) mikropísmo
Obrázek 1 A) hmatová značka pro nevidomé. B) mikropísmo

(2) Souběžně je v horním řádku umístěna značka pro nevidomé tmavě fialové barvy.

(3) Z pravého horního okraje tohoto panelu je spuštěno červené vertikálně orientované vzestupné šestimístné sériové číslo s prefixem.

(4) Po celém pravém okraji mikropísmo s textem: SINCO MIL ESCUDOS BANCO DE CABO ERDE

(6) Od pravého dolního okraje ve dvou řádcích nominál 5000 escudos v tmavě modré a tmavě fialové barvě. Nad nimi soutisková značka – mapa Afriky (5) v modro-šedé kombinaci.

(7) Střed tohoto panelu je vyplněn nesouhlasným portrétovým vodotiskem Aristida Pereiry a hořící pochodní.

Obrázek 2 A) kombinovaný portrétový vodotisk Aristida Pereiry, vpravo hořící pochodeň, vlevo soutisková značka. B) Originální předloha vodotisku. Autor: Ron Barboza, převzato z: http://bristolcc.edu /gallery/Archives/AristidesPereira.html
Obrázek 2 A) kombinovaný portrétový vodotisk Aristida Pereiry, vpravo hořící pochodeň, vlevo soutisková značka. B) Originální předloha vodotisku. Autor: Ron Barboza, převzato z: http://bristolcc.edu /gallery/Archives/AristidesPereira.html

Větší z panelů je uveden výrazným holografickým pruhem (8) ve tvaru spojených kartuší černé barvy. Každá z kartuší nese souhlasný portrét Aristida Pereiry, číslici 5000 a mapu ostrova Boa vista. Kartuš je lemována na horním oblouku černým nápisem Républica de Cabo Verde, po obou stranách bílým textem acronym BCV (Banco de Cabo Verde) a číslicí 5000, na úrovni portrétu obrázkem pochodně, dolním oblouk je vyplněn stylizovanou palmovou ratolestí.   

Obrázek 3 A) Holografický pruh, B) Profilometrické pole s mapou Afriky
Obrázek 3 A) Holografický pruh, B) Profilometrické pole s mapou Afriky

Větší panel má základní zabarvení v přechodu od žluté přes oranžovou a fialovou do modré barvy. (16) Jako hlavní motiv dominuje portrét Aristida Pereiry (CV-75-01) na pozadí budovy prezidentského paláce (20) a siluetní mapy (19) Kapvedských ostrovů s označením v portugalštině Ilhas de Barlavento (Návětrné ostrovy) a Ilhas de Sotavento (Závětrné ostrovy).

Obrázek 4 A) Část vstupní fasády prezidentského paláce v Praia, ostrov Santiágo, ve výřezu aversu bankovky P-75. B) Fotografická předloha (výřez). Autor: ND, převzato z: http://atlantico-weekly.com /2012/08/
Obrázek 4 A) Část vstupní fasády prezidentského paláce v Praia, ostrov Santiágo, ve výřezu aversu bankovky P-75. B) Fotografická předloha (výřez). Autor: ND, převzato z: http://atlantico-weekly.com /2012/08/

Pravý okraj bankovky je vyplněn obdélníkovým polem se vzorem tkaniny „pano de terra“ (11) se sklopným efektem, při naklonění je patrná číslice 5000. Další prvkem při pravém okraji je pozitivní šedé profilometrické pole s mapou Afriky (12). Ještě níže vertikálně orientovaná číslice 5000 fialové barvy (13) a pod ní souběžně bílým textem v portugalštině (14) „A lei pune contrafactor" (Padělání je trestné).

Spodní kraj panelu zaujímá horizontálně orientované ascendentní sériové číslo s préfixem v černé barvě (15) a stylizované mořské vlny (17), text Aristides Pereira.

Vlevo od portrétu jsou umístěny dvě signatury ve fialové barvě s uvedením titulu v téže barvě: Carlos Burgo, O Governador a Dr.Manolo Pinto Frederico, O Administrador (18)

Obrázek 5 Sklopný efekt s číslicí 5000
Obrázek 5 Sklopný efekt s číslicí 5000


Reverz horizontálně orientované grafiky bankovky je opět rozdělena do dvou panelů v přibližném poměru 2:1.

(1) Od levého okraje bankovky je svislý šedý proužek šíře 11 mm. Panel převážně fialovo-modré barvy má v podkladu patrné klasické vzory textilií „pano di terra“ (4), horní a dolní okraj panelu (2) je opět vyplněn mikropísmem

Ve větším světlemodrém panelu je do levého horního okraje je umístěna číslice 5000 fialovo-rudé barvy (3), do levého dolního rohu je situována rovněž číslice 5000 v bílé barvě (5).

(6) Levý dolní roh vyplňuje ornament stylizující mořskou vlnu v bílé barvě. Ornament je pod UV nasvícením pozitivní, bílá barva se mění na žlutou a červenou.

Obrázek 6 Ornament ve tvaru stylizované vlny v normálním světle (A) a pod UV nasvícením (B)
Obrázek 6 Ornament ve tvaru stylizované vlny v normálním světle (A) a pod UV nasvícením (B)

Hlavním motivem reversu je pohled na ruiny keramické továrny „Fábrica da Chave“ (CV-75-03) na pláži „Praia Chave“ ostrova Boa Vista se zapadajícím sluncem (7) a oranžová mapa ostrova Boa Vista (CV-75-02) (8) s vyznačením hlavních sídel a komunikací. Centrem mapy probíhá střídavý vertikálně orientovaný kovový bezpečnostní proužek s nápisem….. (9).      

Menší panel vpravo se základním zbarvením pastelové fialové při pravém horním okraji (10) nese název emitenta v portugalském jazyce – Banco de Cabo Verde v tmavě červené a tmavě fialové barvě na dvou řádcích. Horní řádek doplněn číslicí 5000 v konturovém provedení.

(13) Střed panelu je vyplněn nesouhlasným portrétovým vodotiskem Aristida Pereiry. (25) Při dolním okraji panelu ve dvou řádcích nominální hodnota bankovky “Cinco mil escudos“ (pět tisíc eskudoš) v portugalském jazyce červeno-fialové barvy. Nad nápisem soutisková značka (11) ve tvaru Afriky modro-šedé barvy.

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace