500 CVE (kapverdské escudo)

CVE500P72*2014*S8b

Kapverdská republika

Základní informace

SCWPM: P#72
Emitent: Banco de Cabo Verde (BCV)
Emise: 2014
Datum: 05.07.2014
Materiál: papír
Převládající barva: zelená
Tiskárna: Thomas De La Rue
Sériové číslo B: A*Ha*## Σ6 digit*rUV+o
Signature No.: 8
Signatura A: Carlos Augusto de Burgo
Signum A: O Governador
Signatura B: Dr. Manuel Pinto Frederico
Signum B: O Administrador

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: kompaktní s mikrotextem
Bezpečnostní vlákna:
Hologram: hologram ražený, neplastický nominální
Mikropísmo: kombinované
Značka pro nevidomé:
Profilometrické pole: pozitivní
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWp1

CABO VERDE P#72


Horizontálně orientovaný averz bankovky, jehož plocha je rozdělena do dvou panelů v přibližném poměru 1:2. Při UV nasvícení difúzně patrná UV pozitivní vlákna. Všechny texty a opisy v portugalském jazyce. Menší z panelů se základním gradientem barev z pastelové modré do žlutozelené.

(1) Souběžně s horním okrajem umístěn název emitenta a hmatová značka pro nevidomé.

Obr. 1  A) Hmatová značka pro nevidomé B) Pozitivní mikropísmo
Obr. 1 A) Hmatová značka pro nevidomé B) Pozitivní mikropísmo

(2) Z pravého horního okraje tohoto panelu je spuštěno červené vertikálně orientované ascendentní Σ6digit sériové číslo s prefixem, UV pozitivní se změnou na oranžovou barvu.

(3) Po celém pravém okraji mikropísmo s textem: QUINHENTOSESCUDOSBANCODECABO VERDE

(4) Souběžně s dolním okrajem panelu je uvedena nominální hodnota a nad ní soutisková značka: kalamář s brkem v modro-šedé kombinaci, který symbolizuje literární činnost Jorge Barbosy.

(5) Do středu tohoto panelu je lokalizován nesouhlasný portrétový vodotisk Jorge Barbosy a obrazem psacího stroje se zasunutou stránkou (elektrotyp).

Obr. 2  A) Nesouhlasný vodotisk portrétu Jorge Barbosy, psacího stroje a soutisková značka. B) Fotografická předloha vodotisku. Autor: Autor a datum nezjištěn. Převzato z: https://brito-semedo. blogs.sapo.cv/379658.html
Obr. 2 A) Nesouhlasný vodotisk portrétu Jorge Barbosy, psacího stroje a soutisková značka. B) Fotografická předloha vodotisku. Autor: Autor a datum nezjištěn. Převzato z: https://brito-semedo. blogs.sapo.cv/379658.html

(6) Větší panel je opět v podkladu polychromně zbarven s gradientem barev a s klasickým vzorem rukodělné textilie produkované na kapverdských ostrovech - „pano di terra“. Horní a dolní okraj většího panelu zaujímá pruh pozitivního mikropísma s textem: JORGEBARBOSA.

Obr. 3 A) Topický nominální hologram B) Tentýž hologram při jiném úhlu pozorování.
Obr. 3 A) Topický nominální hologram B) Tentýž hologram při jiném úhlu pozorování.

(7) V levém horním rohu tohoto panelu se nachází topický hologram ve tvaru otevřené knihy s akronymem emitenta a číselným nominálem: BCV 500.

(8) Do pravého horního rohu panelu je situováno pole se skrytým obrazcem, při prohlížení proti zdroji světla se zobrazuje číslice „500“.

Obr. 4 Pole se skrytým obrazcem A) Pole při obvyklém pohledu B) obrazec v protisvětle
Obr. 4 Pole se skrytým obrazcem A) Pole při obvyklém pohledu B) obrazec v protisvětle

(9) Pod tímto ochranným prvkem se nachází zelené profilometricky pozitivní pole s kresbou otevřené knihy, další odkaz na význam literatury v národním sebeuvědomění kapverdské populace.  

Obr. 5 A) UV pozitivní zelené pole s číselným nominálem 500 B) Profilometricky pozitivní pole s obrazem otevřené knihy
Obr. 5 A) UV pozitivní zelené pole s číselným nominálem 500 B) Profilometricky pozitivní pole s obrazem otevřené knihy

 (11) Poslední část pravého okraje panelu zaplňuje vertikálně orientovaná číselná hodnota „500“ a text „A lei pune contrafactor“ (Padělání je trestné) (10) Pravý okraj bankovky zaujímá šedo modrý proužek šíře 6 mm, na kterém je dobře patrný v rozích efekt Cornstone®

(12) Souběžně s dolním okrajem panelu v pravém rohu se nachází horizontálně orientované ascendentní Σ6-digit sériové číslo s prefixem ## v černé barvě, UV negativní.

(13) Od levého dolního rohu panelu je zobrazena typická grafika titulu kulturní revue „Claridade“ a pozitivní mikrotext text Jorge Barbosa. V grafice lze vysledovat latentní obraz – akronym emitenta BCV.

(14) Hlavním motivem panelu a celé bankovky je portrét kapverdského spisovatele Jorge Barbosy (CV-72-01), zakladatele moderní kapverdské literatury a kultovního literárního periodika „Claridade“. Při UV nasvícení se na úrovni portrétu zobrazuje zelené UV pozitivní pole s nominální hodnotou 500.   

(15) Vlevo od hlavního portrétu je na pozadí kompozice dalšího polo portrétu spisovatele a stránky časopisu “Claridade“ (CV-72-02).

(16) Posledními elementy jsou dvě signatury a signa: Carlos Burgo - O Governador a Dr.Manolo Pinto Frederico - O Administrador a datum emise: 5 de Julho de 2014


Revers kopíruje základní grafické rozvržení averzu bankovky, poměr panelů je však obrácený 2:1. Od levého okraje bankovky svislý proužek šíře 4 mm. Větší panel má v podkladu opět patrné klasické vzory textilií „pano di terra“.

V levém horním rohu a pravém dolním rohu panelu číselná nominální hodnota bankovky. Panel vyplňuje kompozice 3 motivů, intermitentně použito pozitivní i negativní mikropísmo.

(17) Hlavním motivem reverzu je obraz vodní nádrže „Barragem Poilão“ (CV-72-03) na ostrově Santiago symbolizující úsilí kapverdské společnosti v boji se suchem.

(18) Pohled na přehradu s vodní plochou je překryt textem úryvku z básně „Casebre“ (Stojící) od Jorge Barbosy.

(19) Nad přehradou je patrný linoryt Abilia Duarte „Nakladačky“, který byl publikován na titulní stránce posledního čísla No.9 časopisu „Claridade“ v roce 1960.

(20) Do středu bankovky je vložen vertikální ochranný kompaktní kovový proužek s demetalizovaným textem BCV 500 o šířce 1 mm.

Obr. 6 A) Obraz kalamáře v normálním světle B) změna barev při UV nasvícení obrazu
Obr. 6 A) Obraz kalamáře v normálním světle B) změna barev při UV nasvícení obrazu

(21) Levý dolní roh je vyplněn obrazem kalamáře s psacím brkem v šedé barvě s bílými konturami, obraz je UV pozitivní, šedá barva se mění na modrou a žlutou.

Menší panel vpravo se barevným gradientem od žlutozelené k šedé je při horním okraji (22) vyplněn názvem emitenta „Banco de Cabo Verde“ a doplněn číselným nominálem 500.

(23) Střed panelu je vyplněn nesouhlasným portrétovým vodotiskem Jorge Barbosy.

(24) Při dolním okraji panelu ve dvou řádcích nominální hodnota bankovky “Quinhentos escudos“ (pět set eskudoš) nad ním soutisková značka - kalamář s brkem, částečně UV pozitivní.

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace