500 SCR (seychelská rupie)

SCR500P51*2016*

Seychelská republika

Základní informace

SCWPM: P#51
Emitent: Central Bank of Seychelles (CBS)
Emise: 2016
Datum: 05.12.2016
Materiál: papír
Rozměry: 144 x 72
Převládající barva: žlutá
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Signatura A: Caroline Abel
Signum A: Governor

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Bezpečnostní proužek: kompaktní polotransparentní s textem
Durasefové okno: Okno s vinětou (text)
Hologram: hologram topický, plastický, multichromatický, pseudovolumenický
Iridiscentní pole:
Mikropísmo: kombinované
Inkoust: Opticky variabilní magnetický inkoust (SPARK, OVMI)
Značka pro nevidomé:
UV pozitivní pole:
Vodoznak: topický, kombinovaný, FIWp2

SCR500P#51*2016*S


Horizontálně orientovaný averz bankovky převážně žlutých, hnědých a okrových odstínů s přechodem v oblasti hlavního motivu do šedého zabarvení. Graficky není plocha bankovky zřetelně dělena, kolem ústředního motivu zástupce endemického ptactva Seychelských ostrovů je kompozice dalších motivů endemické fauny a flóry. V podkladu patrná konstrukce Seychelské státní vlajky (SC-FLG-01), jejíž šikmé pruhy jsou tvořeny vzory a pozitivním mikropísmem s textem: CENTRALBANKOF SEYCHELLESLABANKSANTRALSESELLABANQUECENTRALEDESSEYCHELLES. Difuzně po ploše listu jsou rozptýleny polychromatická UV pozitivní vlákna. Všechny opisy jsou vždy uvedeny ve třech jazycích a pevném pořadí: anglicky, v seychelské kreolštině a francouzsky. Rohy bankovky jsou zpevněny metodou Cornestone®

(1) Na levém okraji úzký pásek šíře 5 mm. (2) K němu v levém horním rohu přimyká nominál „500“, jehož plocha je tvořena negativním mikropísmem opakujícího se nominálu „500“.

(3) Levý dolní roh vyplňuje hmatová značka ve tvaru průřezu ořechu „coco de mer“ (5x) a horizontálně orientované ascendentní sériové číslo Σ6-digit s prefixem ## v černé barvě, UV negativní.

Obr. 1 A) Fotografie průřezu ořechem „coco de mer“. Autor: Liberty Hyde Bailey. Převzato z: http://rmc. library.cornell.edu/bailey/colophon.html B) Detail hmatové značky z averzu bankovky P#48. C) Detail kresby z hologramu téže bankovky.
Obr. 1 A) Fotografie průřezu ořechem „coco de mer“. Autor: Liberty Hyde Bailey. Převzato z: http://rmc. library.cornell.edu/bailey/colophon.html B) Detail hmatové značky z averzu bankovky P#48. C) Detail kresby z hologramu téže bankovky.

(4) Nad sériovým číslem je umístěn topický pseudovolumetrický hologram tvaru čtverce, jehož levý horní i dolní roh je obloukovitě seříznut a spodní hrana je zvlněná. Lesklý hologram je polychromatický, při změně úhlu pozorování nakláněním bankovky zleva doprava se mění barvy a poloha mraků. V obou popsaných výřezech hologramu je umístěna kresba karety obrovské (Chelonia mydas), která je shodná s logem CBS (Central Bank of Seychelles – SC-CC-CBS). V pravém horním rohu hologramu je nominál „100“ a pravém dolním roku opět kresba průřezu „coco de mer“, shodná s kresbou hmatové značky. Dolní polovina plochy hologramu představuje oceán a horní polovina oblohu, na rozhraní oceánu a oblohy je umístěn řádek negativního mikropísma s opisem CBS. Převážnou část celé plochy hologramu pak vyplňuje státní znak Seychelské republiky (SC-COA-01).

Obr. 2 A), B), C) Polychromatické změny hologramu při pozorování pod různými úhly.
Obr. 2 A), B), C) Polychromatické změny hologramu při pozorování pod různými úhly.

(5) Ještě výše, na úrovni hlavy poštolky seychelské se vlevo nachází zobrazení samčího květenství nejznámějšího endemitu Seychelských ostrovů palmy lodoicea seychelské (Lodoicea maldivica) (SC-NAT-FLO-Lodoicea maldivica), toto zobrazení je UV pozitivní – žlutá barva se mění na zelenou a červenou.

Obr. 3 A) Obraz samčího květenství palmy lodoicea seychelská ve výřezu bankovky P#51 B) Pod UV nasvícením pozitivní kolorizace obrazu, žlutá barva se mění na zelenou a červenou.
Obr. 3 A) Obraz samčího květenství palmy lodoicea seychelská ve výřezu bankovky P#51 B) Pod UV nasvícením pozitivní kolorizace obrazu, žlutá barva se mění na zelenou a červenou.

(6) Hlavním motivem averzu bankovky je vyobrazení endemického ptačího dravce poštolky seychelské (Falco araea)) (SC-51-01). V krajině hlavy a nohou poštolky se nacházejí pod UV nasvícením dvě zelená UZ pozitivní pole s nominálem „500“

Obr. 4 A) UV pozitivní pole s nominální hodnotou „500“ v popsaných lokalizacích B) nesouhlasný vodotisk poštolky seychelské, elektrotyp nominální hodnoty „500“ a opisu „Seychelles“.
Obr. 4 A) UV pozitivní pole s nominální hodnotou „500“ v popsaných lokalizacích B) nesouhlasný vodotisk poštolky seychelské, elektrotyp nominální hodnoty „500“ a opisu „Seychelles“.

(7) Vlevo od nohou poštolky je hnědé pole s latentním obrazcem – rovněž velký nominál „100“.

(8) Na úrovni hlavy a hřbetu poštolky vpravo je zachycen pohled na ostrov Silhouette (SC-51-02).

(9) Pravou dolní část bankovky vyplňuje pohled na porost pandanů (Martellidendron hornei) (SC-51-03).

(10) Mezi těmito motivy je v protisvětle patrný nesouhlasný figurální a nominální vodotisk – hlava poštolky seychelské, elektrotyp nominál „500“ a opis „Seychelles

Obr. 5 A) Nominál „500“, plocha tvořena z negativního mikropísma. B) Pole s latentním obrazcem nominálu „500“ (vertikální zelené šipky) a řádek mikropísma (zelená horizontální šipka).
Obr. 5 A) Nominál „500“, plocha tvořena z negativního mikropísma. B) Pole s latentním obrazcem nominálu „500“ (vertikální zelené šipky) a řádek mikropísma (zelená horizontální šipka).

(11) Přibližně v první třetině averzu bankovky je patrný široký bezpečnostní proužek šíře 14 mm, šedé barvy, v jehož středu se nachází vertikálně orientované oválné průhledné okno. V oknu je patrná část šroubovice DNA a dva jedinci endemického hmyzu – octomilka seychelská (Drosophila sechellia) (SC-51-04). Při zkoumání v protisvětle se široký pás jeví jako černý kompaktní pruh složený s následujících elementů: středem pruhu prochází bezbarvé pole se zvlněnými okraji, tímto polem je vedena vertikálně orientovaná sinusoida šroubovice DNA nesoucí na vrcholu nominál „500“, do kopule sinusoidy je vložen obraz letící octomilky, v bočních černých páscích opis v seychelské kreolštině „BIGAY BWA TORTI“ (volně přeloženo „malý hmyz rojoku barvířského“ (Morinda citrifolia) (SC-NAT-FLO-Morinda citrifolia). Při UV nasvícení je tento opis UV pozitivní.

(12) Pravá strana bankovky je zakončena pásem šíře 17 mm obsahujícím vertikálně umístěný trojjazyčný opis nominální hodnoty a názvu měny, číselný nominál „500“ a vertikální ascendentní Σ6-digit sériové číslo v prefixem ## v černé barvě, UV pozitivní, změna černé barvy na žlutou

Obr. 6 A) Bezpečnostní pás s průhledným oválným oknem s kresbou částí šroubovice DNA a seychelskou drozofilou na averzu bankovky. B) Zobrazení stejného pásu v protisvětle C) a pod UV nasvícením.
Obr. 6 A) Bezpečnostní pás s průhledným oválným oknem s kresbou částí šroubovice DNA a seychelskou drozofilou na averzu bankovky. B) Zobrazení stejného pásu v protisvětle C) a pod UV nasvícením.


Horizontálně orientovaný reverz bankovky převážně žlutých, okrových a hnědých odstínů. Podklad celého listu bankovky tvoří negativní mikropísmo s opisem „SEYCHELLES“ a „SESEL“ a pozitivní nominální hodnota „500“, vytvářející spolu s gradientem barev obraz konstrukce státní vlajky Seychelské republiky.

(13) Na levém okraji úzký proužek vyplněný pozitivním mikropísmem nominálu“500“. (14). K němu v levém horním rohu přimyká vertikálně orientovaný nominál „500“, napravo od něj je další nominál „500“ jako UV pozitivní obrazec. Dalším prvkem podél levého okraje bankovky je opis ve třech jazycích vyjadřující nominální hodnotu měny (pět set rupií).

Hlavním motivem reverzu je kompozice čtyř zástupců biodiversity Seychelských ostrovů. (15)  V centru bankovky je to kvetoucí endemická rostlina (Colea seychellarum) (SC-51-05). (16) Vlevo a nad rostlinou po jednom exempláři endemického chameleona (Arachaius tigris) (SC-51-06) a (17), vpravo endemická sova výreček ostrovní (Otus insularis) (SC-51-07) a nakonec bezpečnostní pruh s motivem šroubovice DNA a letící octomilky seychelské, který má na reverzu metalický charakter měnící se pod úhlem sledování s přechodem ze stříbrného do zlatého lesku

Obr. 7 A) Stylizovaná kresba květu Colea seychellarum B) Tatáž kresba pod UV nasvícením
Obr. 7 A) Stylizovaná kresba květu Colea seychellarum B) Tatáž kresba pod UV nasvícením

(18) Dolní levý roh je vyplněn stylizovanou kresbou endemického chameleona Archaius tigris. Plocha obrazu nese geometrické obrazce vytvořené opticky variabilním magnetickým inkoustem (SPARK®). Při pohybu bankovky nahoru a dolů se mění pozice geometrických obrazců i jejich barva. Pod ním stylizovaná bílo-žlutá kresba kvetoucí Colea seychellarum, obraz je UV pozitivní, barva se mění na žlutou, zelenou, červenou a modrou. Pravý dolní roh vyplňuje opět nominál „500“ a bankovka je ukončena opět úzkým proužkem pozitivního mikropísma se stejným opisem. (13) 

(19) Iridiscenční pruh šíře 14 mm zobrazuje stylizovanou kresbu výrečka ostrovního čelně hledícího a nominální hodnotu „500“ 

Obr. 8 A) Geometrické obrazce vytvořené magnetickým inkoustem SPARK® B) Změna bronzové barvy na zlatou při změně úhlu pozorování.
Obr. 8 A) Geometrické obrazce vytvořené magnetickým inkoustem SPARK® B) Změna bronzové barvy na zlatou při změně úhlu pozorování.

© 2023 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace