200 CVE (kapverdské escudo)

CVE200P71*2014*S8b

Kapverdská republika

Základní informace

SCWPM: P#71
Emitent: Banco de Cabo Verde (BCV)
Emise: 2014
Datum: 05.07.2014
Materiál: polymer (Safeguard)
Rozměry: 124 x 63
Převládající barva: červená
Tiskárna: Thomas De La Rue
Orientace: horizontálně-horizontální
Signature No.: 8
Signatura A: Carlos Augusto de Burgo
Signum A: O Governador
Signatura B: Dr. Manuel Pinto Frederico
Signum B: O Administrador

Ochranné a bezpečnostní prvky

Barevný gradient:
Durasefové okno: Okno kombinované
Mikropísmo: kombinované
Značka pro nevidomé:
Profilometrické pole: pozitivní
Soutisková značka:
UV pozitivní pole:

CABO VERDE P#71 


Horizontálně orientovaný averz bankovky, jehož plocha je rozdělena do dvou panelů v přibližném poměru 1:2. Všechny texty a opisy v portugalském jazyce.

(1) Souběžně s horním okrajem umístěn název emitenta a hmatová značka pro nevidomé.

Obrázek 1 A) Hmatová značka pro nevidomé. B) Soutisková značka v podobě dvou kávových zrn.
Obrázek 1 A) Hmatová značka pro nevidomé. B) Soutisková značka v podobě dvou kávových zrn.

(2) Z pravého horního okraje tohoto panelu je spuštěno červené vertikálně orientované obecné šestimístné sériové číslo s prefixem, UV pozitivní (změna na žlutou barvu).

(3) Po celém pravém okraji řádek mikropísma s textem: DOUZENTOS ESCUDOS BANCO DE CABO VERDE

(4) Souběžně s dolním okrajem je uvedena nominální hodnota na nad ní soutisková značka – dvě kávová zrna v zelené, hnědé a okrové kombinaci.

(5) Do centra tohoto panelu je vnořeno polymerové okno ve tvaru kontury ostrova Fogo, ve kterém je umístěn nesouhlasný portrét Henrique Teixeira de Sousa

Obrázek 2 A) Vnořené polymerové okno s nesouhlasným portrétem Henrique Teixeira de Sousa. B) Fotografická předloha portrétu. Autor: Joaquim Saial (2005)
Obrázek 2 A) Vnořené polymerové okno s nesouhlasným portrétem Henrique Teixeira de Sousa. B) Fotografická předloha portrétu. Autor: Joaquim Saial (2005)

(6) Větší panel je v podkladu vyplněn texturou s klasickým vzorem rukodělné textilie vyráběné na kapverdských ostrovech – „pano di terra“. Horní i dolní okraj panelu je vyplněn pruhem pozitivního mikropísma s textem: HENRIQUETEIXEIRADESOUSA.

(7) V levém horním rohu panelu je stylisticky vyobrazen hrozen vína a dva vinné listy (CV-71-03), obraz je tvořen negativním mikropísmem akronymu BCV (Banco de Cabo Verde), částečně překrývající mapu ostrova Fogo (8) s vyobrazením nejdůležitějších sídlišť a silniční sítě (CV-71-02). 

Obrázek 3 A) Řádek pozitivního mikropísma mezi panely. B) List vinné révy s negativním mikropísmem
Obrázek 3 A) Řádek pozitivního mikropísma mezi panely. B) List vinné révy s negativním mikropísmem

(9) Dominantním motivem averzu bankovky je portrét lékaře a spisovatele Henrique Teixeira de Sousa (CV-71-01). Při UV nasvícení je v portrétu obdélníkové okno s nominálem 200 žluté barvy.

(10) Vpravo od portrétu se nachází čtvercové profilometricky pozitivní pole s obrazem hrotu plnicího pera.  

Obrázek 4 A) Nominální obrazec UV pozitivní B) Profilometricky pozitivní pole
Obrázek 4 A) Nominální obrazec UV pozitivní B) Profilometricky pozitivní pole

(11) Pravý okraj bankovky je zakončen proužkem o šířce 11 mm. (12) Souběžně s ním se nachází vertikálně orientovaná číslice 200 a text „A lei pune contrafactor“ (Padělání je trestné).

(13) V pravém dolním rohu panelu horizontálně orientované obecné Σ6ditgit sériové číslo s prefixem v černé barvě, UV negativní a opět stylizované listy a plody révy vinné (14) s aplikací pozitivního mikropísma.

(15) Vlevo od portrétu jsou umístěny dvě signatury s uvedením signa: Carlos Burgo, O Governador a Dr.Manolo Pinto Frederico, O Administrador. Pod signaturami autorit je uvedeno datum emise: 5 de Julho de 2014 (24.července 2014)

CABO VERDE P#71 


Reverz kopíruje základní grafické rozvržení bankovky, poměr panelů je obrácený 2:1.

Od levého okraje bankovky svislý proužek šíře 11 mm. Větší panel má v podkladu opět patrné klasické vzory textilií „pano di terra“.

(16) Horní i dolní okraj panelu je vyplněn pásem pozitivního mikropísma s textem: DUZENTOSESCUDOS. V levém horním rohu a pravém dolním rohu panelu nominální hodnota 200.

(17) Hlavní motiv reverzu – pohled na kalderu sopky „Chã das Caldeiras“ (CV-71-04) se sekundárním vrcholem Pico de Fogo (Mount Cano), spodní část kaldery tvořena negativním mikropísmem akronymu BCV.

(18) Do levého dolního rohu je umístěna žlutá kresba vinného hroznu a dvou listů vinné révy, UV pozitivní, barva hroznu se mění na červenou a listy na zelenou.

Obrázek 5 A) Motiv vinného hroznu a listů na reverzu bankovky. B) vpravo pod UV nasvícením.
Obrázek 5 A) Motiv vinného hroznu a listů na reverzu bankovky. B) vpravo pod UV nasvícením.

Menší panel vpravo při horním okraji (18) vyplněn jménem emitenta – Banco de Cabo Verde a doplněn číselným nominálem.

(19) Střed panelu zaujímá vnořené polymerové okno s nesouhlasným portrétem Henrique Teixeira de Sousa.

(20) Při dolním okraji panelu nominální hodnota bankovky textem “Duzentos escudos“ (dvě stě eskudoš) a vpravo soutisková značka ve tvaru stylizovaných kávových zrn.

© 2024 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace